Hyppää sisältöön

Reserviupseerikurssi 258 ampuma- ja taisteluharjoitukseen Pahkajärvelle

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 12.7.2021 9.22
Tiedote
Varusmiehiä kävelemässä maastossa aseistettuna ja maastopuvuissa, hymyssä suin.
Kuva aiemman, RUK256:n johtamisharjoituksesta elokuussa 2020.

Reserviupseerikurssin 258 ampuma- ja taisteluharjoitus järjestetään 15. - 22.7.2021 Pahkajärven harjoitus- ja ampuma-alueella Kouvolassa. Harjoitukseen osallistuu reserviupseerikurssi 258 ja joukkoja Karjalan prikaatista sekä Kaartin jääkärirykmentistä. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1 000 sotilasta ja 100 ajoneuvoa.

Joukot keskitetään Haminasta Pahkajärvelle 15.7. ja takaisin Haminaan 22.7. Näinä päivinä marssit saattavat aiheuttaa ajoittaista haittaa liikenteelle valtatiellä 15.

Harjoituksessa upseerioppilaat harjoittelevat aselajin ja koulutushaaran mukaisen joukon toimenpiteitä ja aselajien välistä yhteistoimintaa taistelussa, näkökulmana taistelun aikainen johtaminen. Harjoitus koostuu ampuma- ja taisteluvaiheista.

Ampumavaihe alkaa 15.7.2021 ja päättyy 19.7.2021. Ammuntojen varapäivä on 20.7.2020. Ampumavaiheessa joukot ampuvat taisteluammuntoja sekä tykistön ja kranaatinheittimistön ammuntoja kovin ampumatarvikkein. Taisteluharjoitusharjoitusvaihe alkaa 19.7.2021 ja päättyy 22.7.2021. Taisteluharjoitusvaihe toteutetaan kaksipuoleisena simulaattoriharjoituksena.

Harjoituksen johtajana toimii Reserviupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Tommi Sikanen.

Ampuma- ja harjoitusalue Vekaranjärvi, Kouvola
´