Hyppää sisältöön

Reserviupseerikurssi 259 ampuma- ja taisteluharjoitukseen Pahkajärvelle

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 18.1.2022 15.07
Tiedote
sotilaat ampuvat kranaatinheittimellä, heittimen päässä suuliekki

Maavoimien reserviupseerikurssin 259 ampuma- ja taisteluharjoitus (RUK ATAH) toimeenpannaan 19. – 27.1.2022 Selänpää – Pahkajärven harjoitus- ja ampuma-alueilla Kouvolassa.

Reserviupseerikurssin lisäksi harjoitukseen osallistuu Sodanajan johtajakurssi 18 sekä harjoitusosastoja Jalkaväkikoulusta ja Utin jääkärirykmentistä. Myös Maasotakoulun, Panssaripirikaatin ja Kaartin jääkärirykmentin varusmiehistä koostuvat valmiusyksiköt harjoittelevat koulutussuunnitelmiensa mukaisia tehtäviä osana harjoitusta. Harjoitukseen kokonaisvahvuus on noin 1000 sotilasta ja 150 ajoneuvoa. 

Harjoitus koostuu ampuma- ja taisteluvaiheista. Ampumavaihe alkaa 20. tammikuuta ja päättyy 24. tammikuuta. Ampumavaiheessa joukot ampuvat taisteluammuntoja sekä tykistön ja kranaatinheittimistön ammuntoja kovin ampumatarvikkein. Taisteluharjoitusharjoitusvaihe alkaa 24. tammikuuta ja päättyy 27. tammikuuta, ja se toteutetaan kaksipuoleisena simulaattoriharjoituksena.

Harjoitukseen sisältyy myös lentotoimintaa. 

Ampuma- ja taisteluharjoituksen pääaiheina ovat johtajan toimeenpanokyky erilaisissa tilanteissa, yhteistoiminnan syventäminen eri aselajien välillä taistelukentällä sekä johtajan harjaantuminen koulutushaaran mukaisen joukon puolustus-, hyökkäys- ja tukemisammunnoissa.