Hyppää sisältöön

“Voit lähteä RUK:sta, mutta RUK ei lähde sinusta”.
Reserviupseerikurssi 259 sai nimen Hehku

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 4.12.2021 17.00
Tiedote
logo, joka kuvastaa tulenhehkua

Reserviupseerikoulun johtaja eversti Vesa Helminen on vahvistanut oppilaskunnan esityksen pohjalta kurssin 259 nimeksi Hehku. RUK:n oppilaskunnan nimiesityksessä kuvattiin sanan Hehku symboliikkaa seuraavasti:

"Me olemme ne, joiden taitoihin tämä maa luottaa, mikäli joudumme tulevaisuudessa maksamaan vapaudestamme äärimmäisen hinnan. Me olemme ne, jotka eivät taivu vihollisen painostuksesta tai tuntemattoman edessä. Me olemme ne, joiden sisimmän on hehkuttava tulikiveä kuumempana läpi hyisten ja pimeiden pakkasöiden. Kylmän viiman piiskatessa ja lumen täyttäessä maan, me emme ole kylmissämme, sillä sisällämme on sammumaton hehku. Me olemme ne, jotka valavat alaisiin uskoa yön pimeimpinä hetkinä silloin, kun toivo ei hehku pimeyden, pelon ja epävarmuuden kuoren läpi. Me olemme ne, jotka johtavat joukkueemme rohkeasti läpi pimeän kohti sarastavaa aamua.

Reserviupseerikoulu on arvostettu instituutio, joka jo vuodesta 1920 on kouluttanut sodan ajan upseereja. Täällä syvennytään, sovelletaan, opitaan ja ymmärretään asioita, johon tavallisella varusmiehellä ei ole mahdollisuutta. Saamme taitoa, tietoa ja kokemuksia, jotka sitovat meidät ikuisiksi ajoiksi yhteen “RUKkilaisina”. Tämä 100 päivän kurssi on lyhyt, mutta sen aikana opitut asiat eivät lähde meistä kulumalla pois vaan, ne jäävät hehkumaan meihin.

Meissä upseerioppilaissa hehkuu into, mielenkiinto, sitoutuminen uuden oppimiseen sekä itsensä likoon laittamiseen. Mielessämme on menneiden sukupolvien urotyöt ja ne suuret uhraukset, joista he luopuivat itsenäisen maamme puolesta. Me pidämme myös huolta, että sotiemme veteraanien sisukas “Kaveria ei jätetä” -asenne siirtyy eteenpäin. Upseerioppilaina me varmistamme, että tämä sisäinen hehku ja arvostus siirtyy seuraavalle saapumiserälle, ikäluokalle ja tulevalle RUKkilaiselle.

Tätä luonteenpiireettä ja kokemusta, joka on myös kurssin 259 nimi, kuvaa parhaiten sana Hehku."