Hyppää sisältöön

Reserviupseerikurssin 261 ampuma- ja taisteluharjoitus alkaa keskiviikkona

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 17.1.2023 11.52
Tiedote
sotilas panssarintorjuntaohjus olkapäällään
Kuva Yhteistyöharjoitus 2:lta, joka on Ampuma- ja taisteluharjoitusta edeltävä harjoitus.

Maavoimien reserviupseerikurssin 261, Liitto, ampuma- ja taisteluharjoitus toimeenpannaan 18. – 26.1.2023 Selänpää-Pahkajärven harjoitus- ja ampuma-alueilla Kouvolassa.

Reserviupseerikurssin lisäksi harjoitukseen osallistuu Sodanajan johtajakurssi 19 sekä harjoitusosastoja Koulutuskeskuksen alaisesta Jalkaväkikoulusta ja Utin jääkärirykmentistä. Harjoitukseen kokonaisvahvuus on noin 800 henkilöä (varusmiehiä, kadetteja ja henkilökuntaa).

Harjoitus koostuu ampuma- ja taisteluvaiheista. Ampumavaihe alkaa 19. tammikuuta ja päättyy 23. tammikuuta, varapäivä 24. tammikuuta. Ampumavaiheessa joukot ampuvat taisteluammuntoja sekä tykistön ja kranaatinheittimistön ammuntoja kovin ampumatarvikkein. Vaarallinen alue on koko Pahkajärven ampuma-alue.

Taisteluharjoitusharjoitusvaihe alkaa 23. tammikuuta ja päättyy 26. tammikuuta, ja se toteutetaan kaksipuoleisena simulaattoriharjoituksena.

Harjoituksen ampumavaiheen johtaa majuri Jaakko Rahnasto ja harjoituksen taisteluvaiheen everstiluutnantti Teemu Hassi.

Harjoitukseen sisältyy myös helikopterien lentotoimintaa. 

Ampuma- ja taisteluharjoituksen pääaiheina ovat johtajan toimeenpanokyky erilaisissa tilanteissa, yhteistoiminnan syventäminen eri aselajien välillä taistelukentällä sekä johtajan harjaantuminen koulutushaaran mukaisen joukon puolustus-, hyökkäys- ja tukemisammunnoissa.

Ampuma- ja taisteluharjoitus on 14 viikon mittaisen Reserviupseerikurssin pisin yhtäjaksoinen harjoitus ja kestää 8 päivää. Harjoitus huipentaa Yhteistoimintaharjoituksista 1 ja 2 alkaneen taistelujohtajan opintojakson ja ATAH:lla upseerioppilaat pääsevät harjoittelemaan kurssin aikana opittua johtamista käytännössä.

´