Hyppää sisältöön

Reserviupseerikurssin 263 nimeksi Voima

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 20.11.2023 18.13
Tiedote
Oppilaskunnan hallituksen pääsihteeri upseerioppilas Kivisaari sekä puheenjohtaja upseerioppilas Pitkänen.

Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Mikael Salo vahvisti nimen seuraavan oppilaskunnan esityksen pohjalta:

VOIMA

Yhdessä me onnistumme. Yhdessä meissä on voimaa.

Kurssin 263 nimi kuvastaa sitä yhteistyötä, sisua ja dynamiikkaa, jota isänmaa tarvitsee muuttuneessa maailmassa. Voima löytyy jokaisen reserviupseerioppilaan mielen lujuudesta, sisusta ja selkärangasta. Yksittäisen sotilaan voima kalpenee kuitenkin sen kokonaisvoiman rinnalla, joka syntyy kurssin yhteishengestä, satojen sotilaiden saumattomasta yhteistyöstä.

Isänmaata kunnioittava ja varjeleva voima on sukupolvien ketjua yhdistävä tekijä, jonka jatkumoksi myös kurssi 263 asettuu. Sanana voima on jämäkkä ja kuvastaa täten kurssia sekä sen kuuluisaa RUK-henkeä - kurssin läpäiseminen vaatii voimaa, sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta, joita myös nimi osuvasti kuvastaa. Myös kurssin mukanaan tuoma kasvu vaatii voimaa, joka on jokaisen reserviupseerin perusominaisuus.

Kurssilla ei kuitenkaan tarvitse kasvaa yksin. Itseasiassa juuri yhteistyö on lopulta se ainesosa, jolla kursseilla ja tulevissa tehtävissä pärjää.

Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen ja yhteistyö vaativissa harjoituksissa ja tilanteissa luo kurssilaisten välille jopa läpi elämän kantavia ystävyyssuhteita.

Yhdessä me selviämme. Yhdessä me voitamme – yhdessä meissä on voimaa!

´