Hyppää sisältöön

Reserviupseerikurssin ampuma- ja taisteluharjoitus alkaa 21. tammikuuta

Maasotakoulu
18.1.2021 8.39
Tiedote
Sotilaat ampuvat kevyellä kranaatinheittimellä. Heittimen piipussa näkyy suuliekki.

Maavoimien reserviupseerikurssin 257, Sirius, taistelu- ja ampumaharjoitus toimeenpannaan 21. - 28. tammikuuta Selänpään ja Pahkajärven harjoitus- ja ampuma-alueilla Kouvolassa.

Harjoituksen ampumavaihe alkaa 21. tammikuuta aamulla ja päättyy 26. tammikuuta viimeistään alkuillasta. Harjoituksessa ammutaan jalkaväen aseilla ja tykistöllä. Vaarallinen alue on koko Pahkajärven ampuma-alue.

Reserviupseerikurssin 257 upseerioppilaat harjoittelevat aselajin ja koulutushaaran mukaisen joukon toimenpiteitä hyökkäystaistelussa, näkökulmana taistelun aikainen johtaminen. Maasotakoulun Jalkaväkikoulussa aselajiopintojaan suorittavat kadetit toimivat harjoituksessa ammunnanjohtajina.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 900 henkilöä ja noin 90 ajoneuvoa.  

Harjoituksen johtajana toimii reserviupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Tommi Sikanen. Harjoituksen ampumavaiheen johtaa majuri Arto Ylä-Kotola