Hyppää sisältöön

Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma

Maavoimat
Julkaisuajankohta 11.7.2017 9.10
Tiedote
Sotilaat ampumaradalla ampumassa rynnäkkökivääreillä seisaalta

Resusolute Support -operaation (RS) tehtävänä jatkuu Afganistanin turvallisuusviranomaisten ja -joukkojen koulutus, neuvonanto ja ohjaaminen maan kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Kaikkiaan operaation uuden nelivuotisen vaiheen alkuun on sitoutunut 39 kansallisuutta.

Operaation tehtävä tukee Afganistanin yhteiskunnan myönteistä kehitystä ja vakauttamista. Maan turvallisuuden onnistuneella kehityksellä vaikutetaan ennaltaehkäisevästi alueen kiistoihin, vähennetään laajaa maastamuuttoa ja kohennetaan kansalaisten elinolosuhteita, oikeuksia ja tasa-arvoa.

Suomalaiset toimivat operaatiossa neuvonanto-, esikunta- ja suojaustehtävissä sekä toimintaedellytykset luovassa kansallisessa tukiosassa. Suomalaisen osaston vahvuus noin 30 henkilöä. Suomalainen osasto Afganistanissa toimii Kabulissa ja Mazar-e Sarifissa sijaitsevista tukikohdista. Vuodesta 2017 Suomalaiseen osastoon Afganistanissa on kuulunut Kabuliin sijoitettu suojausosasto (Guardian Angel -osasto, GA).

Turvallisuustilanteen vaativuus näkyy suojausosaston toiminnassa

Kabul Security Force, jonka johdossa suomalainen suojausosasto palvelee, tarjoaa neuvonantajille sekä siviilitoimijoille mahdollisimman turvallisen työympäristön.

– Suojamiehet vastaavat neuvonantajien turvallisuudesta jalan tai ajoneuvolla liikuttaessa. Suojausmiehet ovat mahdollistajia – kiinteä ja välttämätön osa neuvonantotoimintaa, suojausosaston johtajana toiminut ja juuri palvelustaan päättävä Harri kiteyttää osastonsa tehtävät ja toiminnan.

Afganistanin kansallisilla puolustus- ja turvallisuusjoukoilla on päävastuu maan turvallisuudesta ja järjestyksestä. Tavoitteena on saattaa joukkojen rakenteet ja suorituskyky sellaiselle tasolle, että joukot kykenevät itsenäisesti ja uskottavasti ylläpitämään maansa turvallisuutta. Afganistanin turvallisuustilanne on kuitenkin vielä haastava ja vaihtelee niin alueittain kuin ajankohdittainkin.

– Turvallisuustilanteen vaativuus heijastuu jokaiseen suojaustehtävään. Ammattimainen toimintatapa, harjoittelu, oikeat tekniikat ja varusteet luovat edellytykset toteuttaa suojaustehtävät mahdollisimman turvallisesti. Suojausmiehet tiedostavat tilanteen ja tehtävänsä haasteellisuuden. Tehtävien tilanteet ja havainnot käsitellään koko osaston kanssa. Tällä tavoin kerätään kokemusta tapahtumista ja toteutetaan vertaistukea, selvittää Harri suojaustoiminnan riskien hallintaa.

Suojausmiehet pyrkivät ennaltaehkäisemään mahdolliset uhkatilanteet. Toiminnassa korostuvat oikeiden havaintojen teko, nopea reagointikyky muuttuviin tilanteisiin sekä oikea sijoittuminen tehtävän aikana.

– Suomalainen suojausosasto on toteuttanut tehtävät ammattimaisesti, onnistuneesti ja palvelusturvallisuus huomioiden. Tehtäviensä hoitamisesta korkeatasoisesti vastannut osasto on saanut hyvää palautetta. Tehtävä oli vaativa ja mielenkiintoinen – sen merkittävyys konkretisoitui jokapäiväisessä työssä yhdessä suojattavien kanssa. Ilman suomalaista suojausosastoa Kabulissa neuvonantotoimintaa olisi jouduttu supistamaan merkittävästi, Harri toteaa.

Resolute Support -operaatio toteuttaa myös koulutus-, neuvonanto- ja ohjaustoimintaa Afganistanin kansallisten viranomaisten sekä Afganistanin asevoimien armeijakunnan ja poliisin alueellisten johtoportaiden tasoilla. Jatkossa neuvonta ulotetaan myös alemmille johtamistasoille erillisillä neuvonantoryhmillä. Toiminnallisesti painotetaan esimiesasemassa olevien johtamiskoulutusta ja korruption vastaista taistelua.

Resolute Support -operaatiossa palvelevista suomalaisista käytetään turvallisuussyistä vain etunimeä.

´