Hyppää sisältöön

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo - muutoksien vuosi 2020

Jääkäriprikaati
28.12.2020 14.40
Uutinen
Ilmatorjuntaohjus 90M (ITO90M) Crotale

Vuosi 2020 on ollut Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa muutoksien vuosi. Puolustusvoimien kaikissa varusmieskoulutusta antavissa joukoissa siirryttiin Koulutus 2020 mukaiseen koulutusrytmiin, niin myös meillä. Vanha jaksottelu, jossa koulutus jaettiin koulutuskausiin, siirtyi historiaan. Koulutusuudistusta oli valmisteltu pitkään ja siihen oli hyvin valmistauduttu, mutta koronapandemian tuomat muutokset toimintaan sen sijaan tulivat yllättäen ja rytinällä. Vaikka korona muutti kuluneen vuoden toimintaa monella tavalla, koulutus toteutettiin suunnitelmallisesti koulutusuudistuksen periaatteiden mukaisesti, koronarajoitteet huomioiden.

Koulutus 2020 rytmitti ja uudisti

Koulutus 2020 toi koulutukseen uuden jaksottelun, jossa koulutus jaetaan neljään kuuden viikon jaksoon. Uuden jaksottelun myötä myös varusmiesten koulutushaara- ja johtajavalintojen aikataulut muuttuivat.

Ilmatorjuntaohjus 90M (ITO90M) Crotale

Koulutus 2020 -jaksottelussa valinnat tehdään kahdessa vaiheessa. Alokasjaksolla valitaan mihin koulutushaaraan kukin varusmies koulutetaan ja koulutushaarajaksolla soveltuvimmat valitaan johtajakoulutukseen. Aliupseerikurssi alkaa palvelusviikolla 13, kun se aiemmin aloitettiin viikolla 9. Nyt aliupseerioppilailla on johtajakoulutuksen alkaessa paremmin hallussa oman koulutushaaran perustiedot ja -taidot.

Koulutusjärjestelmän muutoksista johtuen syksyllä 2019 tehtiin päätös perusyksiköiden tehtäväjaon muuttamisesta. Aiemmin 1.Ilmatorjuntapatteri vastasi ilmatorjunnan joukkotuotannosta, kun taas 2.Ilmatorjuntapatteri vastasi koko joukkoyksikön aliupseerikoulutuksesta sekä sotilaspoliisikoulutuksesta. Muutoksen jälkeen 1.Ilmatorjuntapatteri vastaa kaikkien ilmatorjunnan asejärjestelmäyksiköiden johtajakoulutuksesta ja joukkotuotannosta, kun taas 2.Ilmatorjuntapatterin vastuulla on ilmatorjunnan johtamisjärjestelmäyksiköt sekä kuljettajakoulutus. Sotilaspoliisikoulutus siirrettiin Tukikohtakomppaniaan, joka tämän lisäksi vastaa huoltoyksiköiden koulutuksesta. Voidaan todeta, että tehty muutos on toimiva ja se on vähentänyt yksiköiden välisiä henkilöstösiirtoja, niin varusmiesten kuin henkilökunnan osalta.

Neljä sotilaspoliisia harjoittelee vaarallisen henkilön kiinniottoa.

Koulutusuudistuksen eräs kantavista ajatuksista on monimuoto-opetus, jossa käytetään muun muassa simulaattoreita koulutuksen tehostamiseen. Ilmatorjuntajoukoilla simulaattorien käyttö on ollut arkipäivää jo vuosikymmeniä. Ohjusilmatorjuntajärjestelmien osalta käytössä ovat ITO90M ja ITO05M simulaattorit. ITO90M ilmatorjuntaohjusjärjestelmän tulenkäytön harjoitteluun käytetään luokkasimulaattoria, jossa on kaksi operaattoripositiota. Tämän lisäksi käytössä on ohjuslavetin ammunnanhallintajärjestelmään kytkettävät järjestelmäsimulaattorit. ITO05M koulutuksen käynnistämiseen liittyen meille siirrettiin Karjalan prikaatista kaksi ITO05M ampumasimulaattoria, jotka antavat merkittävää lisäarvoa jaosten koulutukseen. Ammusilmatorjunta-asejärjestelmien käyttöä voidaan harjoitella AMSI23-jaossimulaattorilla ja ilmatorjuntakonekiväärin ampumasimulaattorilla. 

Ilmatorjuntaohjus 90M (ITO90M) Crotale.

Tulenkäytön johtamisen koulutuksessa käytetään johtokeskusluokkaa, jossa voidaan nimensä mukaisesti kouluttaa ja harjoitella johtokeskustoimintaa. Luokasta saadaan yhteydet niin Lapin lennoston johtamispaikoille kuin varuskunnan ja lähialueiden koulutusasemiin. Johtokeskusluokkaan liittymisessä ei ole ampuvan yksikön näkökulmasta mitään teknistä eroa verrattuna tulenkäytön johtopaikkaan liittymiseen. Luokasta voidaan jakaa alueellista ilmatilannekuvaa tai luoda ilmatilannesimulaatioita ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän koulutusjärjestelmällä ja näin luoda edellytykset ilmatorjunnan tulenkäytön johtamiselle. Patteriston johtokeskusluokka on siten tärkeä resurssi myös asejärjestelmäyksiköiden koulutuksessa. 

Virtuaalikoulutusluokka, varusmiehet harjoittelevat tietokoneella.

Virtual Battlespace 3 -pohjainen virtuaalikoulutusympäristö (VKY) on koulutus 2020 uudistuksen myötä saanut enemmän painoarvoa koulutuksessa. Virtuaalikoulutusympäristön käytöllä minimoidaan perinteisen luokkaopetuksen määrä sekä säästetään aikaa, kalustoa ja polttoainetta, kun taisteluteknisiä peruskuvioita ei tarvitse ensimmäisillä kerroilla opetella oikealla kalustolla. VKY:n kehittämiseen liittyen erikoiskoulutuksen saaneet varusmiehet ovat mallintaneet laadukkaasti yksikkötyypin aseita ja ajoneuvoja sekä maastoja eri toimintaympäristöistä. Nämä yhdistämällä on luotu skenaarioita, joilla voidaan opettaa esimerkiksi asemavaihtotekniikoita tai joukon johtamista taisteluammunnoissa. 

Ennen virtuaalikoulutusympäristöä mainittujen aiheiden opettamiseen käytettiin muun muassa perinteisiä oppitunteja, maastolaatikkoa ja miniatyyriharjoitteita. Mikään ei edelleenkään estä näiden käyttämistä tarvittaessa, mutta saatujen havaintojen perusteella VKY on opetusmenetelmänä monin verroin tehokkaampi - niin koulutukseen vaadittavan ajan kuin koulutustulostenkin valossa.

Korona rajoitti ja tehosti

Koronaviruksen myötä palvelusta rytmitettiin keväällä ensin 1+1+1 -mallin mukaisesti, jossa oltiin ensin viikko maastossa, sitten viikko kasarmilla ja lopuksi viikko lomalla.  Rytmitys muutettiin kuitenkin nopeasti 2+2+2 -malliin, jossa kukin jakso kesti kaksi viikkoa. Kesän saapumiserän alokasjakso toteutettiin 1+1+1 -rotaatiolla ja koulutushaarajaksosta aloitettiin 2+2+2 -rotaatio. Koronan aiheuttamat muutokset vaikuttivat myös koulutus 2020 kurssien läpiviemiseen. Alokasjaksolla kolme viikon mittaista kurssia oli järjestettävä kahdessa viikossa. Kokonaisuudessaan lomille lähtöjen määrä väheni radikaalisti ja siten koronaviruksen aiheuttamat palvelusrytmin muutokset jopa tehostivat koulutusta, kun tehokkaiden koulutuspäivien määrä kasvoi. Suurimmat haitat koulutukselle aiheutuivat kevään suurien harjoituksien perumisesta ja niiden tilalla järjestettiin pienempiä joukkokohtaisia harjoituksia. Koronasta on opittu ja syksyn osalta isot harjoitukset järjestettiin tiukkoja koronarajoituksia noudattaen. 

Puolustusvoimien koulutuspäällikkö seuraa kaatuneiden huollon koulutusta lumisateessa.

Haluan esittää kiitokset niin henkilökunnalle kuin varusmiehillekin siitä kovasta työstä, jonka avulla olemme selvinneet vuodesta erinomaisin koulutustuloksin. Syksyn aikana lukuisat tahot, niin Pääesikunnasta kuin Maavoimien esikunnastakin, ovat tarkastaneet toimintaamme. Palaute joukollemme on ollut yksinomaan positiivista. Voimme ylpeänä omasta joukostamme jatkaa kohti ensi vuotta ja uusia haasteita.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentaja
Everstiluutnantti Janne Kempas

Rovaniemi Sodankylä