Hyppää sisältöön

Sisäampumasimulaattori käyttöön Maasotakoulussa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 27.1.2021 12.12
Tiedote
Kaksi maastopukuista sotilasta tähtää rynnäkkökivääreillä luokkahuoneen toiseen seinään, jolla on ampumarataa kuvaava näyttöesitys.

Koulutus 2020 -ohjelman eli opetusmetodien uudistamisen myötä erilaiset simulaattorit ovat tulleet vahvasti osaksi koulutusta Puolustusvoimissa ja myös Maasotakoulussa. Uusimpana simulaattorina on hankittu sisäampumasimulaattoreita. Niiden avulla voidaan harjoitella muun muassa aseenkäsittelyä, perusammuntoja ja taisteluammuntoja. Haminaan sisäampumasimulaattori asennettiin kesällä 2020, Lappeenrantaan alkuvuonna 2021.

- Sisäampumasimulaattoria käytetään Haminassa varusmiehille ampumakoulutuksessa uuden ampumaohjelmiston määrittämissä harjoitteissa. Lisäksi eri kurssit Lappeenrannassa saavat sisäampumasimulaattorista käyttökoulutusta osana opintoja. Tästä esimerkkinä PTOK Y -kurssi eli ammattialiupseerit, jotka suorittavat Maasotakoulussa perusopintoja, osastoupseeri, kapteeni Timo Valkovirta Maasotakoulun Simulaattoriosaamiskeskuksesta kertoo. Hän kouluttaa henkilökuntaa ja varusmiehiä sisäampumasimulaattoreiden avulla Maasotakoulussa.


Lappeenrannassa perusopintojen aliupseerit kokeilivat sisäampumasimulaattoria tammikuun puolivälissä. Tavallisesta luokasta on tehty studio eli "sisäampumasimulaattoriluokka".
Studiot sisältävät kuusi rynnäkkökiväärin replikaa, kuusi Glock-pistoolin replikaa ja kaksi kevyttä kertasinkoreplikaa.


- Sisäampumasimulaattorilla voi harjoitella lähes kaikkea mitä oikeastikin ja osin jopa enemmän. Enemmän tarkoittaa muun muassa oikeannäköisiin vaunuihin ampumista ja halutuissa sää- ja valaistusoloissa toimintaa.


Tällä hetkellä sisäampumasimulaattorit ovat käytössä Maavoimien joukko-osastoissa ja Rannikkoprikaatissa sekä RVL:ssa Immolassa. Maasotakoulussa, kuten muuallakin, sisäampumasimulaattori on varsin uusi asia. 


Mitä hyötyä sisäampumasimulaattorista on koulutuksessa ja harjoittelussa?


- Simulaattorilla harjoittelussa käytössä on rajaton määrä ampumatarviketta, minkä takia toistoja voidaan tehdä niin paljon kuin vaan on aikaa, kapteeni Valkovirta toteaa.


Sisäampumasimulaattori antaa kattavan palautteen ampujalle. Siten virheitä on helppo korjata ja ampujalle on helppo määrittää yksityiskohtaisesti kehitettävät kohteet. Lisäksi simulaattoriin voidaan mallintaa sellaisia ammuntoja, joiden toteuttaminen oikeasti olisi haastavaa tai työlästä.


- Näitä ovat esimerkiksi erilaiset singon liikkuvan maalin ammunnat.
- Sisäampumasimulaattorin avulla säästytään myös pitkiltä siirtymisiltä ampumaradoille ja ampuma-alueille, Valkovirta sanoo.


Ampumastudion kasaus ja purkaminen voidaan toteuttaa kohtuullisen nopeasti ja studio voidaan sijoittaa näin ollen moneen eri ympäristöön, kunhan tila on lämmin ja kuiva.


- Järjestelmän käyttö on helppoa, jolloin perusyksikössäkin olevat kouluttajat pystyvät kouluttamaan varusmiehiä ilman simulaattorihenkilöstöä, simulaattorialiupseeri, ylikersantti Joonas Hartikainen Maasotakoulusta toteaa. Myös hän kouluttaa sisäampumasimulaattoreilla.


-Toivottavasti sisäampumasimulaattoriin saadaan tulevaisuudessa lisää asereplikoita, esimerkiksi tarkkuuskivääri, konekivääri ja kranaattikonekivääri. Näin saataisiin ensin harjoitella simulaattorilla kyseisten aseiden kanssa tehokkaasti ennen oikeita ammuntoja.


Onko jotain haittaa tai haasteita? Loppuvatko maastoharjoitukset?


Simulaattorilla ei olla korvaamassa kovapanosammuntoja, vaan simulaattorin avulla tarkoituksena on harjoitella ammuntoja ja tehostaa oppimista.


- Simulaattoreita on toki rajallinen määrä. Se aiheuttaa tarkkaa suunnittelua ja aikataulutusta joukko-osastoissa, kapteeni Timo Valkovirta sanoo.


Lisäksi kaikkien tulee suhtautua muuttuvaan ampumakoulutukseen myönteisesti. Nyt käytössä oleva sisäampumasimulaattorin ohjelma ei ole vielä lopullinen, josta johtuen voi syntyä näkemys siitä, että simulaattori ei ole sellainen, kuin sen kuuluisi olla.


- Lopullisen ohjelmiston myötä toivon, että nyt havaitut puutteet tai epäloogiset asiat korjautuvat.


- Nyt käytössä olevat sisäampumasimulaattorit saavat päivityksen kevään 2021 aikana, jolloin muun muassa laitteen ohjelmisto päivittyy. Päivitys tuo mukanaan havaittujen puutteiden korjauksia ja lisää ominaisuuksia muun muassa ammuntojen suunnittelutyökaluihin, Timo Valkovirta kertoo.


Maasotakoulun Simulaattoriosaamiskeskuksella on käynnissä sisäampumasimulaattorin osalta tutkimus, jonka tuotoksena syntyy kouluttajien ja varusmiesten käyttöön suunnattu opetuspaketti.

Opetuspaketti käsittää uuden ampumaohjelmiston perusammuntojen mallintamisen sisäampumasimulaattoriin, mikroelokuvia sekä esityksiä sisäampumasimulaattorista ja sen käytöstä, sekä pedagogisen mallin simulaattorin käytöstä osana ampumakoulutusta.


- Opetuspaketin ensimmäinen versio julkaistaan joukko-osastojen käyttöön ja sitä tullaan päivittämään tutkimuksella tuotetun tiedon perusteella, Valkovirta sanoo.

Maasotakoulu on yksi Maavoimien joukko-osastoista ja Maavoimien puolustushaarakoulu. Maasotakoulun päätehtäviä ovat valmius, koulutus ja tutkimus. Maasotakoulu kouluttaa asevelvollisia ja ammattisotilaita.


 

Joukko-osasto