Hyppää sisältöön

Sisäilman laatua on selvitetty Porin prikaatissa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 3.8.2017 15.55
Tiedote

Porin prikaatin Säkylän toimipisteen Viestikomppanian kasarmirakennuksen sisäilman laatua on selvitetty. Rakenteista johtuvaa ongelmaa ei havaittu kasarmin katselmoinnissa. Toimenpiteet jatkuvat.

Porin prikaatissa on heinäkuun saapumiserän palvelukseen astumiseen liittyen tullut paljon uusia henkilöitä majoittumaan kasarmitiloihin. Saapumiserän varustaminen on lisännyt materiaalin siirtoja kasarmeihin ja pölyisyys on lisääntynyt hetkellisesti. Kasarmien siisteyteen ja siivoukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Varusmiesten terveystilannetta on seurattu, eikä heidän terveydentilassaan ole havaittu poikkeamia Porin prikaatissa.

Porin prikaatin Säkylän toimipisteen kasarmi numero 3:n Viestikomppaniassa on suoritettu katselmointi, jonka yhteydessä ei havaittu rakenteista johtuvaa ongelmaa, kuten vuotavaa kattoa tai vesijohtoa. Katselmoinnissa kiinnitettiin huomiota toiminnallisiin puutteisiin, kuten majoitustupien kiinni olleisiin korvausilmaventtiileihin. Havaittuihin epäkohtiin on reagoitu ja tilannetta seurataan. Asian selvittämistä jatketaan sisäilmaryhmän johdolla.

Porin prikaatin sisäilmaryhmä kutsutaan koolle

Porin prikaatissa kutsutaan koolle Säkylän sisäilmaryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sisäilmaryhmän tehtävä on yhdessä toimien reagoida epäkohtiin ja päättää toimenpiteistä, joilla ylläpidetään toimitilojen terveellisyys ja turvallisuus. Työryhmässä on Porin prikaatin työ- ja palvelusturvallisuuspäällikön johdolla edustettuina rakennusten käyttäjät, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Senaatti-kiinteistöt, lääkintä- ja terveyshuollon edustaja (Sotilaslääketieteen keskus), työsuojeluvaltuutettu ja varusmiestoimikunta sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

´