Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Siviilistä sotilaaksi

Maasotakoulu
7.7.2020 13.04
Uutinen
alokkaat purkavat varusteitaan tuvassa
Maasotakoulun saapumiserän 2/20 alokkaat tutkailivat saamiaan varusteita palveluksen aloituspäivänä 6.7.2020.

Varusmiespalvelus alkaa alokasjaksolla, joka kestää Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti 6 viikkoa. Alokasjakson jälkeen varusmies osaa sotilaan perustaidot sekä tuntee niin yksittäisenä sotilaana kuin osana partiota toimimisen perusteet. Yksi tärkeä opittava taito on rynnäkkökiväärin ja ampumatarvikkeiden turvallinen käsittely sekä perusampumataito.

Varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset koulutetaan ja harjaannutetaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa reserviin suorituskykyisiä joukkoja ja erikoishenkilöstöä ja varmistaa paitsi yksilön tarvitsema osaaminen ja toimintakyky, myös joukon suorituskyky poikkeusoloissa. 

Varusmiespalvelus alkaa alokasjaksolla, jonka kesto on 6 viikkoa. Alokasjakson päätteeksi varusmiehen on kyettävä suoriutumaan yksittäisen taistelijan tehtävistä toimintakykynsä säilyttäen ja oltava toimintakyvyltään valmis alokasjaksoa seuraavan koulutushaarajakson koulutukseen. Riittävä osaaminen mitataan sotilaan perustutkinnon suorittamisella hyväksytysti.
 

Alokasjaksolla suoritetaan kursseja ja saadaan yleistä sotilaskoulutusta


Alokasjakso on kaikille varusmiehille saman sisältöinen riippumatta palveluspaikasta. Alokkaiden koulutuksessa käytetään valtakunnallisesti yhtenäistä opiskelumateriaalia, jota opiskellaan mm. verkko-opiskeluympäristö PVMoodlessa. Materiaali sisältää esimerkiksi erilaisia opettavaisia mikroelokuvia.

Alokasjakso rakentuu neljästä kurssista, joita ovat Orientaatio-kurssi (palvelusviikot 1-2) sekä Selviytymisen, Suojaamisen ja Suojautumisen kurssit, jotka pitävät sisällään mm- taistelu- ja marssikoulutusta (palvelusviikot 3-5). 

Alokasjakson päätösviikko (palvelusviikko 6) sisältää koulutushaaravalintoihin liittyviä järjestelyitä, ase- ja ampumakoulutusta, toimintakykyohjelman harjoitteita, rästisuorituksia, huoltokoulutusta sekä sotilasvalan/-vakuutuksen harjoitteluineen. Sotilasvalan vannomisen tai sotilasvakuutuksen antamisen jälkeen varusmiestä voidaan nimittää miehistön palvelusarvolla (esimerkiksi jääkäri). 

Kurssien ohella alokasjakson aikana varusmiehille annetaan yleistä sotilaskoulutusta ja heitä haastatellaan kouluttajien ja päälliköiden toimesta. Alokasjaksoon kuuluu lisäksi viikoittaiset varus- ja pyykinvaihdot ja tarkastukset sekä tarvittavien soveltuvuus- ja kuntotestien suorittaminen. Alokasjakson aikana toteutetaan myös koulutushaaravalinnat haastatteluineen. Koulutushaarajakso alkaa alokasjakson jälkeen.

Alokasjakson päämääränä on, että alokasjakson jälkeen koulutettava on sopeutunut varusmiespalvelukseen, kykenee suoriutumaan yksittäisen taistelijan tehtävistä toimintakykynsä säilyttäen ja on toimintakyvyltään valmis koulutushaarajakson koulutukseen.