Hyppää sisältöön

Sotilasvala ja -vakuutus yhdistää sotilasjoukon

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 13.2.2020 16.50
Tiedote
Varusmiehet kuvattuina takaapäin antamassa sotilasvalaa

Sotilasvala ja -vakuutus ovat sotilasorganisaatioon kuuluva perinne, joka kohottaa maanpuolustustahtoa ja sitouttaa alokkaan sotilasjoukkoonsa.

Suomalaisen sotilasvalan juuret ylettyvät aina 1600- luvulle Ruotsin vallan ajalle.
Ensimmäisen kerran itsenäisen Suomen sotilasvalan kaava vahvistettiin vuonna 1918. Uskonnonvapauslakiin perustuvan sotilasvakuutuksen on puolestaan voinut antaa vuodesta 1950 lähtien. Tämän tuoreempia muutoksia sotilasvalaan tai -vakuutukseen ei juuri ole tapahtunut lukuun ottamatta muutamia sanavalintoja.

Sotilasvalan ja -vakuutuksen perustana on lainsäädäntö; Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta 741/2000. Vaikka sotilasvalan ja -vakuutuksen anto perustuukin lainsäädäntöön, ei sotilasvalalla ja -vakuutuksella ole juridista sitovuutta, eikä sen rikkomisesta ole säädetty rangaistusta.

– Vala ja vakuutus ovat ensisijaisesti symboleita, joiden avulla kiinnitytään sotilasyhteisöön ja sen arvomaailmaan. Sotilas tekee ikään kuin sopimuksen itsensä kanssa ja lupaa asettaa kaiken peliin, mikäli niin tarvitaan. Valan ja vakuutuksen tekstit heijastavat Puolustusvoimien arvomaailmaa ja niitä ominaisuuksia joita Puolustusvoimat ja Suomalainen yhteiskunta sotilaissaan arvostaa ja joita kohti se haluaa heidän pyrkivän, toteaa Porin prikaatin sotilaspastori Albert Halonen.

Sotilasvala vannotaan tai sotilasvakuutus annetaan aina alokasjakson päättyessä, eli noin kuusi viikkoa palveluksen aloittamisen jälkeen. Porin prikaatissa on ollut tapana järjestää tammikuun saapumiserän vala- ja vakuutustilaisuudet varuskunnissa, kun taas heinäkuun saapumiserän tilaisuudet juhlitaan vaihtelevasti Porin prikaatin toiminta-alueella aina Kemiöstä Kokkolaan.

Sotilasvalan ja -vakuutuksen jälkeen alokkaista tulee sotilaita heidän saadessaan miehistön sotilasarvot. Valan ja vakuutuksen merkittävyyttä on haluttu korostaa määrittämällä ne annettaviksi joukko-osaston komentajan ja lipun edessä.
Asevelvollinen voi vapaasti valita, haluaako hän antaa sotilasvalan vai -vakuutuksen.

– Minua sotilasvalassa ja -vakuutuksessa pysäyttää kaavan tekstissä lausuttu ajatus siitä, että kyse on uskollisuuden vakuutuksesta. Uskollisuus on ytimeltään vastuuta tuntevaa sitoutumista. Sotilasvalan tai -vakuutuksen antaja sitoutuu tehtäväänsä sekä tuntee vastuunsa yksilönä ja joukon osana. Tässä kaikessa hän lupaa olla luotettava. On kysymys yhdessä elämisen ja toimimisen perustasta. Vaikka sotilasvalatilaisuuteen ei suhtautuisikaan näin syvällisin miettein, niin se on silti sotilaan ja hänen läheistensä juhla, Halonen jatkaa.

Tänään torstaina 13.2. sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutta juhlistettiin Niinisalon varuskunnassa lähes 1 000 alokkaan voimin. Tämän päivän jälkeen alokkaista tuli tykkimiehiä ja jääkäreitä. Huomenna sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään Säkylässä Huovinrinteen varuskunnassa.

´