Hyppää sisältöön

Suojelun erikoisosaston harjoitus päättyy

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 25.9.2020 16.45
Tiedote
Kuvassa kahdeksan suojeluvarustukseen pukeutunutta reserviläistä ja yksi maastopukuun pukeutunut varusmies Suojelun erikoisosaston kertausharjoituksessa.

Suojelun erikoisosaston (SEO) kaksiviikkoinen kertausharjoitus päättyy, kun harjoitukseen osallistuneet 43 reserviläistä kotiutetaan tänään perjantaina 25. syyskuuta. Harjoituksen aiheena oli kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinperäisten uhkien (CBRN-uhat) torjuminen sekä niiden rajoittaminen.

Harjoitusjoukosta muodostettiin Suojelujoukkue, Kenttälaboratoriojoukkue ja Komento- ja huoltojoukkue, jotka toimivat Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Helsingin alueella. Kahden harjoitusviikon aikana SEO pääsi harjaantumaan monipuolisiin suojelutiedustelun, näytteenoton ja analysoinnin sekä puhdistamisen ja suojelulääkinnän tehtäviin. Reserviläiset pääsivät päivittämään osaamistaan, käyttämään uusimpia CBRN-tehtäviin soveltuvia välineitä sekä toimimaan myös yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kanssa.
Suomella on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu korkea ammattitaito suojelutoiminnassa ja se näkyi myös harjoituksen aikana. Harjoituksessa reserviläisten kouluttajana toiminut vääpeli Mikko Liimatainen kouluttaa virkatyönään henkilökuntaa Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskuksessa. Hän näkee kertausharjoituksen vahvistaneen kykyä vastata nopeisiin CBRN-uhkiin.
- Tämä on hyvin spesifi ala. SEO:n harjoitusjoukolla, kun se koostuu kattavan koulutuksen läpikäyneistä, on osaaminen jo sillä tasolla, että jokainen harjoitus vie koko joukon osaamista aina eteenpäin riippumatta siitä, onko tarkastelussa henkilökuntaan kuuluva ammattisotilas vai reserviläinen. Toisaalta toimintakenttä on sen verran laaja, että yksittäisellä ammattisotilaalla tai reserviläisellä oleva osaaminen on siihen verrattuna pientä. Joka kerta tulee uusia asioita, mitä omassa toiminnassa pitää ottaa huomioon. Tässä ei sinänsä ole ikinä valmis.

Kenttälaboratorio THL:n tukena

Harjoituksen aikana Kenttälaboratoriojoukkueen suorituskykyä virka-avun antamiseen THL:lle testattiin COVID-19-näytteiden analysoinnissa. Tarkoitus oli kokeilla kenttälaboratorion kapasiteettia massamaisessa testianalytiikassa. Harjoituksen johtaja ja Suojelun osaamiskeskuksen johtaja kapteeni Karri Kinisjärvi on tyytyväinen harjoituksen tuloksiin.
- Osaamisemme ja suorituskykymme ei ole vain poikkeusoloja varten, vaan olemme yhteiskunnan ydintoimintojen tukena tässä ja nyt. Pääsimme tavoitteeseen tekemällä kaksivuorotyönä noin 200 näytettä vuorokaudessa teoreettisen maksimikapasiteetin ollessa noin 300 per vuorokausi. Harjoitus osoitti jälleen kerran myös sen, että kenttälaboratoriossa, kuten muissakin Suojelun erikoisosaston tehtävissä toimivat reserviläiset ovat äärimmäisen ammattitaitoisia ja motivoituneita. 

Harjoituksen yhteydessä testattiin myös koronavirusnäytteiden toimittamisen Säkylästä Helsinkiin kenttälaboratorioon ja THL:lle.

- Saimme ymmärryksen siitä, että SEO:n kenttälaboratoriokykyä voidaan käyttää esimerkiksi isojen kertausharjoitusten yhteydessä, varmistamaan tai kiistämään flunssanoireisten reserviläisten koronavirustartunta. Siitä hetkestä, kun koronavirustestit saadaan kenttälaboratorioon, alle kolmessa tunnissa saamme analysoitua varmat tulokset. Näin ollen esimerkiksi kertausharjoituksesta ei tarvitse kotiuttaa epäilyn perusteella ketään, vaan maski laitetaan kasvoille, eristetään joukosta, otetaan näyte ja analysoidaan se kenttälaboratoriossa. Negatiivisen tuloksen saatuaan, reserviläinen voi palata takaisin harjoitukseen. Tai positiivisen tuloksen tullessa, voidaan reserviläinen kotiuttaa selvien jatkotoimintaohjeiden kera, Kinisjärvi kertoo.