Hyppää sisältöön

Suomalaisen koulutuskoneiston läpi jo yhteensä yli tuhat Peshmerga-sotilasta

Maavoimat
Julkaisuajankohta 16.5.2016 15.36
Tiedote
Ilmakuva sotilaista harjoituksessa, maahan on heitetty eri värisiä savuja

Maaliskuun alussa alkanut koulutusjakso Irakin Kurdistanin armeijan Peshmergojen osalta tuli päätökseen toukokuun alkupuolella. Pataljoonan kahdeksan viikon sotilaskoulutus viimeisteltiin juhlallisessa valmistujaisseremoniassa, joka saattoi myös suomalaisen kouluttajaosaston ansaitulle viikon koulutustauolle. Ennen juhlallisuuksia Peshmergojen oli kuitenkin näytettävä osaamistaan monipäiväisessä loppuharjoituksessa.

Moni suomalaisen varusmiespalveluksen kokenut muistaa palveluksen lopulle ajoittuvan loppusodan kuluttavana, mutta opettavaisena kokemuksena. Palveluksen aikana opittuja yksittäisiä taitoja olikin osattava soveltaa osana laajempaa kokonaisuutta. Samaan oppirakenteeseen pyritään myös Peshmerga-sotilaiden kouluttamisessa Irakin Kurdistanissa.

Jalkaväen perustaitojen lisäksi koulutettavien kurditaistelijoiden osaamista syvennetään taistelu-ensiavussa, rakennetun alueen taistelussa sekä miina- ja räjähdeturvallisuudessa. Pataljoonan johto-osien kanssa painotetaan taistelusuunnitelmien valmistelua ja tilannetietoisuuden ylläpitoa. Kolmipäiväinen loppuharjoitus antaa realististista kuvaa joukon toimintakyvystä niin kouluttajille kuin Peshmergoille itselleen.

Loppusota käynnistyi maanantaina pataljoonan käskynannolla sekä esivalmisteluilla. Tiistaina suoritettiin komppanioiden puolustukseen ryhmittyminen ja taistelu puolustusasemissa. Tätä seurasi yöllinen puolustustaistelu sekä tulevan hyökkäysalueen tiedustelu pimeätoiminnan valmisteluita unohtamatta. Harjoitus huipentui keskiviikkona toteutettuun komppanian hyökkäykseen pataljoonan osana.

Torstain valmistujaisseremonian juhlallisuuksiin osallistui pataljoonan n. 590 sotilaan lisäksi useita monikansallisen koalition edustajia Erbilissä sijaitsevasta Kurdistan Training and Coordination Centeristä. Puheissa kiiteltiin koulutettavien sekä kouluttajien yhteistä työpanosta ja korostettiin koalitiolta saadun tuen merkitystä Peshmergojen menestymiselle taistelussa Daeshin kukistamiseksi.

Suomalaisten koulutusosaaminen on saanut jo paljon kiitosta osallistavasta opetustyylistään ja käytäntöä korostavista harjoitteista. Suoraa kiitosta ovat myös esittäneet yksittäiset Peshmergat, jotka koulutusaikana vapaa-ajallaan ovat osallistuneet taistelutoimintaan Daeshia vastaan. Vaikka yksittäinen Peshmerga on virallisesti sitoutunut osaksi pataljoonaa, ei se silti vaikuta taistelijan vastuuntuntoon oman kotikylän suojelemisesta. Kurdistanin ja Daeshin välisen rintamalinjan läheisissä asuinkeskittymissä on usein epävirallisia kodinturvajoukkoja, joihin kutsutaan tarpeen mukaan lisävahvistuksia muun muassa pataljoonan koulutuksessa olevista joukoista. Koulutettavat Peshmerga-taistelijat ovat kiitettävästi välittäneet saatuja jalkaväkioppeja myös näihin kylien suojajoukkoihin.

Viimeisimpinä esimerkkeinä voidaan mainita Tuz khurmatun ja Bashirin taistelut joissa suomalaisten kouluttamat Peshmergat ovat hyödyntäneet onnistuneesti opittuja taitoja rakennetun alueen taistelussa.

- Erityisesti koulutus rakennuksien kulmien haltuunotosta sekä toiminta räjähteitä kohdattaessa ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Uusien toimintamallien tuoma ammattimaisuus kasvattaa itseluottamusta taistelussa, kertoi yksi koulutukseen osallistunut Peshmerga.

Valmistuneen Peshmerga -pataljoonan uudet opit joutuvatkin pikinmiten koetukselle heidän palatessaan takaisin Daeshin vastaiselle rintamalle. Nähtäväksi jää miten pataljoonan toimintakyvyn huomattava kehitys rinnastuu myös taistelumenestykseen.

 

´