Hyppää sisältöön

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa organisoidaan uudelleen Irakissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 23.12.2019 10.26
Tiedote
kuva, jossa suomalainen rauhanturvaaja kouluttaa Irakissa

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa Irakissa organisoidaan uudelleen vuoden 2020 alusta alkaen. Muutokset toiminnassa ovat osa OIR-operaation (Operation Inherent Resolve) toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

CJTF-OIR (Coalition Joint Task Force) on tehnyt päätöksen koulutus- ja suojaustoiminnan päättämisestä suomalaisten käyttämässä monikansallisessa tukikohdassa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2019 lopussa.

Tukikohdassa työskennelleet suomalaiset siirtyvät pääosillaan joulukuun 2019 loppupuolella Kurdistaniin osaksi Erbilissä toimivaa suomalaista joukkoa Kurdistan Training Coordination Centerin (KTCC) alaisuuteen. Suomalaisen suojausjoukkueen tehtävät Irakissa lakkaavat muutoksen myötä, ja suomalaiset jatkavat operaatiossa noin 80 rauhanturvaajalla koulutus-, mentorointi- ja tukitehtävissä.

Suomi on osallistunut Irakin OIR-operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Daeshin vastaista koalitiota. Kesällä 2017 tehtiin päätös laajentaa Suomen osallistumista koskemaan kurdien peshmerga-joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Päätöksen mukaisesti Suomi aloitti osallistumisen koulutustoimintaan Pohjois-Irakin kurdien hallinnoiman alueen lisäksi myös muualla Irakin alueella.

Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) aloitti toimintansa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa. Alueelle siirtyneen suojausjoukon tehtävänä oli vahventaa alueella olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä. Suomalaisten toiminta mahdollisti koalition turvallisen toiminnan tukikohdassa ja kohensi Irakin turvallisuusjoukkojen suorituskykyä Daeshin vastaisessa taistelussa.

Vuoden 2018 keväällä suomalaisten painopiste siirrettiin koulutusosaston perustamisen myötä Irakin turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen ja koulutuksen suojaamiseen. Suomalaiset ovat kouluttaneet keväästä 2018 alkaen tukikohdassaan Irakin keskushallinnon alueella noin 750 Irakin asevoimien sotilasta kahdesta eri jalkaväen prikaatista.

Koulutettaville jalkaväkikomppanioille suunnatun koulutuksen pääpaino on ollut taistelussa rakennetulla alueella, taisteluensiavussa, ammunnoissa, C-IED-toiminnassa, ryhmän taistelutekniikassa ja joukkueen taktiikassa. Suomalaisten tehtäviin on myös kuulunut komppanian ja joukkueiden johto-osien koulutus, mentorointi sekä kouluttajakoulutus. Annetun koulutuksen päämääränä on ollut Daeshin vastaisten operaatioiden ja Irakin oman kestävän turvallisuusrakenteen luomisen tukeminen.

´