Hyppää sisältöön

Suomalaisjoukko Irakissa täydessä toiminnassa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 3.10.2016 13.12
Tiedote

Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Petri Hulkko tarkasti Suomalaisen kriisinhallintajoukon Irakissa (SKJI) 26.-29. syyskuuta. Vierailun keskeisimpänä aiheena oli joukon laajennuksen, eli neuvonantotoiminnan käynnistymisen ja operatiivisen suorituskyvyn tarkastaminen.

Tarkastusmatkallaan Hulkko vieraili SKJI:n eri osastoissa ja tapasi muiden koalition kansallisuuksien yhteistyökumppaneita yhdessä Puolustusvoimien operaatiopäällikön kenraalimajuri Eero Pyötsiän kanssa. Pyötsiä vieraili kahden päivän ajan Irakin Kurdistanissa, josta hän jatkoi yhdistettyä tarkastusmatkaansa Suomen osastoon Afganistanissa (SOA). Maavoimien operaatiopäällikkö Hulkko jäi toimialueelle seuraamaan peshmergojen koulutusta koulutustukikohdassa ja tarkasti toiminnan käynnistymisen neuvonantajaosastossa.

Jo noin kuukauden alueella toiminut 100 henkilön joukko on työskennellyt ahkerasti saattaakseen organisaatiomuutoksen edellyttämät puitteet halutulle tasolle. Operaation laajentuminen on tarkoittanut SKJI:n henkilöstölle mittavaa urakkaa suomalaisten oman tukikohdan rakennuttamisessa sekä materiaalin hankinnassa niin Suomesta kuin paikallishankintoina.

- Oman tukikohdan rakennuttaminen Erbiliin oli hyvä ratkaisu, vaikka työmaan valmistuminen viivästyikin kaksi kuukautta. Työt tukikohdassa pystyttiin kuitenkin aloittamaan jo rakennusvaiheessa. Uusi tukikohta tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet toiminnalle OIR -operaatiossa, Hulkko totesi.

Operaatiopäällikön tarkastusmatkan tavoitteena oli monipuolisen tilannekuvan luominen keskustelemalla koalition muiden kansallisuuksien edustajien kanssa. Hulkon mukaan koalition kansallisuudet puhaltavat samaan hiileen ja yhteistoiminta on sujuvaa. Uuden organisaation myötä Suomella on myös vahvempi miehitys operaation esikuntatasolla. Suomen läsnäolo monikansallisissa esikunnissa vahvistaa tilannekuvan välittymistä ja tällöin kokonaisuus koko operaation tilanteesta hahmottuu tehokkaammin.

Vieraillessaan koulutustukikohdassa operaatiopäällikkö tapasi suomalaisten koulutusvastuulla olevan peshmergapataljoonan komentajan sekä jalkaväkijoukkueen taistelijoita. Peshmergakomentaja kehui suomalaista koulutusosaamista ja esitti kiitoksensa suomalaisten antamasta tuesta taistelussa Daishia vastaan. Hulkko sai myös tilaisuuden seurata peshmergojen koulutusta käytännössä suomalaisten ohjatessa aamupäivän asekäsittelykoulutusta koulutustukikohdan lähimaastossa. Myös yksittäiset peshmergat tulivat ilmaisemaan tyytyväisyytensä annettuun koulutukseen.

Hyödyt koulutusoperaatioon osallistumisesta näkyvätkin kaikkein konkreettisimmin juuri jalkaväen taistelutappioiden merkittävässä vähentymisessä koulutuksen alettua. Koulutuksessa opittuja taisteluteknisiä taitoja todella hyödynnetään taisteluissa Daishia vastaan ja henkeä pelastavaa ensiapua osataan antaa tarvittaessa. Suomalainen neuvonantajaosasto syventää koulutustukikohdissa jaettuja elintärkeitä taitoja lähempänä rintamalinjaa ja tuottaa tarpeellista informaatiota toimintaympäristön muuttumisesta suoraan kouluttajille. Tällä tavoin taistelevien joukkojen osaamistaso saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin todellista taistelutilannetta.

Suomen kansalliset hyödyt operaatioon osallistumisesta välittyvät toimialueelta useista eri näkokohdista. Operaation perustaminen, kasvattaminen ja lopulta purkaminen antavat tärkeää logistista kokemuspohjaa myös kansalliselle puolustukselle. Vahva yhteistyö koalition muiden kansallisuuksien kanssa opettaa paljon eri maiden toimintamalleista sotilasoperaatioissa ja niiden yhteensovittamisesta. Yhtenä suorana hyötynä kansalliselle puolustukselle voidaan pitää operaatiossa palvelevien reserviläisten merkittävän korkeaa sotilaskouluttajaosaamista. Reserviläisten taidot nousevat operaatiossa sille tasolle, että myös kotimaan reservin kouluttaminen esimerkiksi oman sodanajan joukon kertausharjoituksissa sujuu tehokkaasti.

SKJI:n uuden rotaation ensimmäinen kuukausi on jo osoittanut kaikkien SKJI:n eri osastojen todellisen suorituskyvyn tason. Satapäinen suomalaisjoukko on vastannut tehtäviinsä vain kiitettävillä suorituksilla ja maine ammattitaitoisena sotilasjoukkona muiden koalition maiden keskuudessa on voimistunut entisestään.

- Pienestä materiaalipulasta huolimatta olen hyvin tyytyväinen koko SKJI:n toiminnan käynnistymiseen. Kouluttaja- ja neuvonantajahenkilöstö on erittäin ammattitaitoista ja motivoitunutta riippumatta siitä onko henkilö puolustusvoimien palkattua väkeä vai reserviläinen, Hulkko tiivisti havaintonsa.

´