Hyppää sisältöön

Suomalaista kriisinhallintajoukkoa Naton KFOR-operaatiossa Kosovossa vahvennetaan pioneerijoukkueella

Maavoimat
Julkaisuajankohta 30.1.2023 10.19
Tiedote
kuvituskuva

Tasavallan presidentin 25.11.2022 tekemällä päätöksellä Suomi asettaa Naton johtamaan KFOR-operaatioon (Kosovo Force) pioneerijoukkueen sekä kansallisen tukiosan 1.2.2023 alkaen. Operaatioon osallistuvan suomalaisen joukon vahvuus kasvaa noin 50 henkilöllä.

Tällä hetkellä operaatiossa palvelevat suomalaiset toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Pristinassa sekä Drenasin alueella. Osastoa vahvennetaan helmikuun alusta alkaen pioneerijoukkueella sekä sen vaatimilla kansallisen tukielementin (NSE) tehtävien lisäyksellä. Henkilöstön kokonaisvahvuus kasvaa operaatiossa noin 70 henkilöön. 

Pioneerijoukkueen tehtävinä operaatiossa ovat liikkeen edistämistehtävät, jotka sisältävät teiden ylläpitoa, esteiden raivaamista sekä ojien ja kaivantojen ylitysten varmentamistehtäviä. Tehtäviin lukeutuu myös suojarakenteiden rakentamis- ja parannustyöt sekä miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaaminen sekä CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)-tiedustelu- ja neuvonantotehtävät, pioneeriaselajin tehtävät joukonhallintatilanteessa sekä suojaus-, vartiointi- ja etsintätehtävät. Kosovoon asetettava pioneerijoukkue muodostetaan pääosin Porin prikaatin kansainvälisissä valmiusjoukoissa varusmiespalveluksen saapumiserässä 1/22 suorittaneesta pioneerijoukkueesta. Alueelle asettava joukon varustaminen ja perehdyttäminen operaatioon on toteutettu Porin prikaatissa tammikuussa. Joukko keskitetään operaatioalueelle helmikuun alussa.

Vuonna 1999 perustetun Naton pitkäkestoisimman rauhanturvaoperaation, Kosovo Forcen tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. KFOR tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä. Suomi on osallistunut KFOR-operaatioon sen perustamisestä lähtien, ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7300 suomalaista. KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK).

´