Hyppää sisältöön

Suomalaisten toiminta Irakissa parantaa koulutettavien toimintaedellytyksiä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 13.3.2017 12.12
Tiedote

Suomalaisten antama koulutus Irakissa on parantanut koulutettavien joukkojen kykyä toimia kokonaisena yksikkönä ja kehittänyt näin kykyä selviytyä taistelutilanteessa. Suomalaisten tarjoama ensihoito alueella on puolestaan pelastanut merkittävän määrän ihmishenkiä.

Suomi on osallistunut Pohjois-Irakissa OIR -operaation (Operation Inherent Resolve) koulutustoimintaan elokuusta 2015 ja neuvonantotoimintaan elokuusta 2016 alkaen. Kouluttajien ja neuvonantajien lisäksi suomalaisia palvelee esikunta- ja tukitehtävissä.

Suomalaiset osallistuvat peshmerga-sotilaiden koulutukseen noin 50 henkilön vahvuisena osastona Pohjois-Irakissa Kurdien hallinnoimalla alueella. Koulutus on tapahtunut pääosin pysyvissä koulutustukikohdissa, jonne joukot ovat tulleet koulutettaviksi pääsääntöisesti komppania kerrallaan. Mosulin valtausoperaation käynnistyttyä ja joukkojen sitoutuessa taistelutoimintaan, liikkuva koulutustoiminta joukkojen ryhmitysalueilla on lisääntynyt. Peshmergojen oman koulutuskyvyn parantumista on tuettu lisäämällä kouluttajakoulutusta. Suomalainen koulutusosasto on toistaiseksi kouluttanut noin 1500 peshmerga-sotilasta.

Annetulla taisteluteknisellä koulutuksella on kyetty vähentämään koulutettujen taistelunaikaisia tappioita, lääkintäkoulutus on pienentänyt taisteluissa haavoittuneiden kuolleisuutta ja etenkin improvisoituihin räjähteisiin (IED) liittyvä koulutus on vähentänyt tappioita koulutettavien keskuudessa. Lisäksi pimeätaistelukoulutuksella on pystytty vaikuttamaan joukon pimeätoimintakykyyn puutteellisesta varustuksesta huolimatta. Vuoden 2017 alusta alkaen on lisäksi annettu sisäisen turvallisuuden parantamiseen liittyvää koulutusta. Koulutus pitää sisällään muun muassa rakennusten, ajoneuvojen ja henkilöiden tarkastukseen, partiointiin sekä alueen turvallisuuden ylläpitoon liittyvää koulutusta.

Irakin turvallisuusviranomaisten tukemiseen osallistutaan noin 50 henkilön kokoisella neuvonanto-osastolla. Toiminnan tavoitteena on Irakin turvallisuusjoukkojen operatiivisen toiminnan tukeminen, joka sisältää muun muassa neuvonantoa, tilannekuvan vaihtoa ja lääkinnällistä tukea. Toiminta tapahtuu pääosin turvallisuusjoukkojen ryhmitysalueilla ja myös rintamalinjan läheisyydessä. Tilanne rintamalinjalla on melko vakaa, mutta ISIS:n häirintäiskut linjan eri osiin ovat lähes päivittäisiä. Suomalaiset joukot ovat joutuneet rintamalinjan tuntumassa tehtäviensä aikana ISIS:n tulenkäytön kohteeksi neljä kertaa lokakuun 2016 helmikuun 2017 välisenä aikana siten, että tuleen on jouduttu vastaamaan hätävarjeluperusteisesti. Tilanteista ei ole aiheutunut tappioita omalle henkilöstölle tai materiaalille, eikä tuettavalle joukolle.

OIR -operaation päätavoite on tällä hetkellä tukea Irakin turvallisuusviranomaisia Mosulin takaisinvaltauksessa. Valtausoperaatio alkoi lokakuussa 2016 ja Itä-Mosul vallattiin takaisin tammikuun 2017 lopussa noin 100 päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen. Hyökkäys Länsi-Mosulin valtaamiseksi alkoi 19.2.2017. Suomalainen neuvoanto-osasto on keskittynyt peshmergojen puolustuksen tukemiseen rintamalinjan läheisyydessä. Mosulin hyökkäyksen aikana Irakin turvallisuusjoukkoja on tuettu hätäkirurgisella ensihoitokyvyllä. Lokakuussa 2016 alkaneen hyökkäyksen aikana suomalaiset ovat osallistuneet toistaiseksi yli 500 sotavammapotilaan hoitamiseen.

´