Hyppää sisältöön

Suomen ja Iso-Britannian maavoimien yhteistyö kehittyy

Maavoimat
Julkaisuajankohta 9.12.2019 17.15
Tiedote

Suomen ja Iso-Britannian maavoimien esikuntakeskustelut järjestettiin Lontoossa 3.–4. joulukuuta.

Tilaisuudessa keskusteltiin Suomen ja Iso-Britannian maavoimien ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudennäkymistä sekä keskinäisestä yhteistyöstä.

Iso-Britannia on Suomelle tärkeä yhteistyökumppani. Yhteistyötä tehdään muun muassa eri aselajien suorituskykyjen kehittämisessä ja harjoitustoiminnassa: vuonna 2019 Iso-Britannian joukkoja osallistui esimerkiksi Arrow 19 -harjoitukseen Niinisalossa toukokuussa ja Sapeli 19 -harjoitukseen pääkaupunkiseudulla kesäkuussa. Suomen ja Iso-Britannian maavoimien välillä on lisäksi tiedonvaihtoa tulevaisuuden tutkimukseen ja konseptien kehittämiseen liittyen.

Keskusteluissa sovittiin maavoimien välisestä yhteistyöstä vuodelle 2020. Sovitut yhteistyökohteet sisältävät niin yhteistä harjoitustoimintaa tuleville vuosille kuin joukkojen välisen yhteensopivuuden kehittämistä eri toimialoilla, kuten johtamisessa, tulenkäytössä ja logistiikassa.

Erityispiirteen maavoimien väliseen yhteistyöhön tuo Iso-Britannian johtama kehysvaltioyhteistyö, jota kutsutaan nimellä Joint Expeditionary Force (JEF). Yhteistyöryhmään kuuluvat Iso-Britannian lisäksi kaikki pohjoismaat Islantia lukuun ottamatta, Baltian maat sekä Hollanti. Yhteistyöryhmässä kehitetään kykyä toimia yhdessä erilaisissa tilanteissa maaryhmään kuuluvien maiden kesken.

Esikuntakeskustelujen isäntänä toimi Iso-Britannian maavoimista eversti Graeme Wearmouth. Suomen maavoimien delegaatiota johti eversti Jukka Nurmi.

Esikuntakeskustelujen delegaatioiden johtajat eversti Graeme Wearmouth ja eversti Jukka Nurmi.

´