Hyppää sisältöön

Suomen kansainvälinen valmiusjoukko Naton suorituskykyarvioinnissa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 4.11.2021 9.52
Tiedote
Kuvassa kaksi jääkärikomppanian varusmiestä. Toinen tähystää kiikareilla ja toinen kirjaa havainnot ylös.

Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) kuuluvat 1. jääkärikomppania ja 1. pioneerikomppanian taistelupioneerijoukkue arvioidaan Naton suorituskykyarvioinnilla osana viikon 45 kriisinhallintaharjoitusta.

Porin prikaatin kouluttama Suomen kansainvälinen valmiusjoukko arvioidaan NEL2-arvioinnilla (Nato Evaluation Level 2) Säkylä - Raasi - Oripää alueella 8.–11. marraskuuta järjestettävän kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä. Harjoitukseen osallistuu Satakunnan jääkäripataljoonan ja Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan varusmiehiä sekä henkilökuntaa. Arvioinnit suorittaa Naton kouluttama suomalaisista ja kansainvälisistä arvioitsijoista koostuva ryhmä. 

Arvioinnissa mitataan SKVJ:n suorituskykyä korkean riskitason kriisinhallintaoperaatiossa. Arvioitavia toimintoja ovat muun muassa kohteen suojaaminen ja tukikohdan perustaminen, aluevalvonta, etsintäoperaatio sekä jääkärikomppanian taistelu. Sotilasosastoja liikkuu jalan ja panssaroiduilla ajoneuvoilla Säkylä - Raasi alueella. Lisäksi harjoitustoimintaa on Oripään lentokentän alueella. Harjoituksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita ja siihen liittyy melua aiheuttavaa helikopteritoimintaa sekä valoisalla että pimeällä.

Naton standardien mukaan toteutetut arvioinnit kuuluvat Maavoimien suunnitelmalliseen joukkotuotantoon ja niiden kautta saadaan todennettua kansainvälisesti yhteensopivat joukot. Nyt suoritettava arviointi on Naton neliportaisen arviointijärjestelmän korkein taso. SEL1 ja NEL1 -tason arvioinnit mittaavat joukkojen yleistä yhteistoimintakykyä, kun taas SEL2 ja NEL2 -tason arvioinneilla varmistetaan yksikön taisteluvalmius (Combat Readiness) osana monikansallista kokoonpanoa. Hyväksytysti suoritettu NEL2-arviointi on edellytys sille, että joukko voidaan ilmoittaa Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Response Force, NRF) valmiusvuoroon. Edellinen joukko on ollut valmiusvuorossa kuluvan vuoden 2021. 

Lisätietoja antaa harjoituksen johtaja everstiluutnantti Risto Kohonen p. 0299 800 (vaihde).

´