Hyppää sisältöön

Suomen osallistuminen Naton NRF:n täydentävään joukkopooliin

Maavoimat
Julkaisuajankohta 30.12.2016 10.00
Tiedote

Maavoimien kansainvälisen helikopteriosaston (HELOTU) sekä jääkärikomppanian osallistuminen NATO:n nopean toiminnan joukkojen (NATO Response Force, NRF) täydentävän toiminnan joukkopooliin (Response Forces Pool, RFP) päättyy vuoden lopussa ja Suojelun erikoisosaston osallistuminen alkaa 1.1.2017.

Suomi on osallistunut NRF:n täydentävään joukkopooliin 1. tammikuuta 2016 alkaen Maavoimien kansainvälisellä helikopteriosastolla sekä jääkärikomppanialla. Jääkärikomppanian vahvuus on ollut 183 henkilöä koostuen pääasiassa Porin prikaatin kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen saaneista reserviläisistä. Utin jääkärirykmentin perustamaan helikopteriosastoon on kuulunut 74 pääosin palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja neljä NH90-kuljetushelikopteria.

Helikopteriosasto ja jääkärikomppania ylläpitivät perustamisvalmiuttaan osana Porin prikaatin ja Utin jääkärirykmentin toimintasuunnitelmien mukaista koulutus- ja harjoitustoimintaa. Vuoden 2016 valmiusaikana joukkoja ei ole käytetty kansainvälisissä tehtävissä. Valmiusvuoroon osallistuneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kriisinhallintatehtäviin ja siten päästä hyödyntämään valmiusaikana saatua joukon ja henkilöstön koulutusta.

Suojelun erikoisosasto joukkopooliin 2017

Suomi asettaa vuoden 2017 ajaksi Suojelun erikoisosaston NRF:n täydentävään joukkopooliin. Suojelun erikoisosasto on koottu Porin prikaatissa kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen suorittaneista suojelun aselajikoulutetuista reserviläisistä ja Puolustusvoimien palkatusta henkilökunnasta. Joukon vahvuus on 55 henkilöä.

Suojelun erikoisosasto on CBRN -uhkiin (kemialliset, biologiset, radiologiset ja ydinperäiset -) varautumiseen tarkoitettu joukko, joka kykenee kalustollaan ja henkilöstöllään mm. suojelutiedusteluun, näytteiden analysointiin ja erilaisiin puhdistustehtäviin. Suojelun erikoisosaston henkilöstöllä on korkean tason erityisosaamista, jota on hyödynnetty aiemmin mm. kotimaassa toteutetuissa virka-aputehtävissä ja kriisinhallintaoperaatioissa. Osasto on osallistunut kuluvan vuoden aikana mm. Ruotsissa järjestettyyn kansainväliseen RECCEX 16- harjoitukseen.

Nopean toiminnan joukot ovat valmiusaikanaan 60 vuorokauden lähtövalmiudessa. Osallistuminen joukkopooliin kehittää ja ylläpitää puolustusvoimien kriisinhallintatehtävien edellyttämää sotilaallista suorituskykyä ja yhteensopivuutta sekä tukee etenkin reserviläisten osaamisen kehittämistä.  Osallistumista hyödynnetään edelleen kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön. Mahdollinen joukon käyttö esimerkiksi kriisinhallintaoperaatiossa vaatii erillisen poliittisen päätöksen.

Suomi on osallistunut NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin vuodesta 2012 alkaen joka vuosi.

´