Hyppää sisältöön

Taipalsaaren kunta täyttää 450 vuotta - Maasotakoulu onnittelee!

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 8.8.2021 11.49
Tiedote
Kaksi aseistettua sotilasta Taipalsaaren harjoitusalueen maastossa, polviasennossa. toinen puhuu radiopuhelimeen.
Reserviläisiä Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella vuonna 2018.

"Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalue on Maasotakoululle elinehto", sanoo Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen. Taipalsaaren kunta juhlii tänä vuonna 450-vuotisjuhlavuottaan, ja pääjuhla on sunnuntaina 8. elokuuta 2021. Maasotakoulu on mukana juhlapäivänä. Rakuunasoittokunta esiintyy tapahtumassa ja Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen pitää juhlapuheen.

Maasotakoulu tekee kunnan kanssa tavallista tiiviimpää yhteistyötä, koska Taipalsaarella sijaitsee Lappeenrannan varuskunnan lähiharjoitusalue.

Lähiharjoitusalueet ovat kaikille varuskunnille tärkeitä koulutus- ja harjoituspaikkoja, niin myös Maasotakoululle.

- Alue on Lappeenrannan varuskunnan elinehto.  Maasotakoululla ei ole toiminnan edellytyksiä ilman Taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-aluetta, Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen sanoo.

Taipalsaaren harjoitusalue on tärkeä myös muille joukko-osastoille ja organisaatioille, etenkin Kaakkois-Suomessa toimiville joukoille.

- Sitä käyttää myös Karjalan prikaati, Utin jääkärirykmentti, Rajavartiolaitos ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Alue on tärkeä myös näille toimijoille, kenraali Kivinen kertoo.

Käyttö 236 vuorokautta tänä vuonna

Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusaluetta käytetään aktiivisesti. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa harjoituspäiviä on yhteensä 236 vuorokautta (kalenteripäivissä laskettuna). Vuonna 2010 vastaava luku oli 300.

Alueella koulutetaan niin varusmiehiä, reserviläisiä kuin ammattisotilaitakin.

Suomen kaikki ammattialiupseerit eri joukko-osastoista käyvät täydennyskoulutuksessa Lappeenrannassa Maasotakoulussa. Kurssien aikana he harjoittelevat myös Taipalsaarella.

Kadetit eli tulevat ammattiupseerit suorittavat osan opinnoistaan Maasotakoulussa ja siten lähiharjoitusalue Taipalsaarella ei jää heillekään tuntemattomaksi.

Koetamme minimoida meluhaittaa

Asukkaat ja mökkiläiset kuulevat alueelta kantautuvaa melua. Melutasoon vaikuttaa muun muassa sää, maaston pinnanmuodot, senhetkinen tuulen suunta ja ampumapaikka.

- Ymmärrämme, että toiminnastamme aiheutuu rasitetta ympäröivälle yhteisölle. Teemme kaiken voitavan melu- ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Haluamme varmistaa, että ampuma-alueen geologiaa ja lähiasutusta ei häiritä enempää kuin se on koulutuksen ja maanpuolustustyön nimissä tarpeellista. Vuoropuhelu on tärkeää, Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen toteaa.

Maasotakoulu on järjestänyt tiedotustilaisuuksia Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella maanomistajille ja mökkiläisille melko säännöllisesti, muutaman vuoden välein. Viime vuonna, eli 2020 piti olla taas kyseinen tilaisuus, mutta se siirrettiin koronapandemian takia varotoimena myöhempään ajankohtaan. 

Joukot suunnittelevat harjoituksiaan siten, että ammunnat pyritään sijoittamaan päiväsaikaan ja arkipäiville viikonloppujen ulkopuolelle. Aina ei kuitenkaan voida välttää ilta- tai yöammuntoja tai viikonloppuharjoituksia.

Sotilaskoulutus ja siis myös ampumisen harjoittelu on varuskunnan ydintoimintaa. Ilman sitä emme voi puolustaa maata.

Taipalsaaren alueella vain jalkaväen aseita

Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella käytetään vain jalkaväen aseita, koska alue on verrattain pieni, noin 2,4 neliökilometriä.

Suuremmilla Puolustusvoimien harjoitusalueilla, kuten Rovajärvellä (1100 km2) Lapissa ja Pohjankankaalla (150 km2) Kankaanpäässä ammutaan myös järeämmillä tykistön aseilla. Lisäksi muun muassa Vuosanka Kainuussa ja Pahkajärvi Kymenlaaksossa ovat laajempia kuin Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalue.

Jalkaväen aseita ovat muun muassa rynnäkkökivääri, konekivääri, kevyt ja raskas kranaatinheitin sekä sinko. Linkki jalkaväen kalustokuvastoon PV:n sivuilla: Jalkaväki (puolustusvoimat.fi) 

Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueeseen kuuluu

  • 150 metrin kiväärirata (30 ampumapaikkaa, 50 metrin ampumatasa)
  • 300 metrin kiväärirata (30 paikkaa, 150 metrin ampumatasa ja liikemaalirata)

Maasotakoulu käyttää Taipalsaarella myös Merenlahden lähiharjoitusaluetta ja Laukkaradan aluetta Lappeenrannassa. Etelä-Karjalan alueella olevat Maasotakoulun lähiharjoitusalueet:
•    Taipalsaari: 2400 ha, 236 vrk/vuosi (2021). Ampuma- ja taisteluharjoituksia. MAASK, KARPR, UTJR, MPK ry.
•    Merenlahti: 98 ha, 25 vrk/vuosi (2016). Palkatun henkilöstön kurssien ja yksikön taisteluharjoitukset.
•    Laukkarata: 200 ha, 35 vrk/vuosi (2016). Palkatun henkilöstön kurssien ja yksikön taisteluharjoitukset.

Maasotakoulu vastaa Kaakkois-Suomessa harjoitus- ja ampuma-alueista myös Kotkan ja Haminan kaupunkien alueilla sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueilla.

Koulutus- ja tutkimustoiminnassaan Maasotakoulu hyödyntää myös muita ampuma- ja harjoitusalueita ympäri Suomen.

Puolustusvoimilla on käytössään 164 ampumarataa, 58 harjoitusaluetta ja 18 suoja-aluetta ympäri Suomea. Puolustusvoimat seuraa ampuma- ja harjoitusalueiden turvallisuutta ja meluvaikutuksia tarkasti.

Pääosa Puolustusvoimien ampumaradoista on avoinna myös siviilikäyttöön. Alueen hoitaja vastaa tiedusteluihin ratojen siviilikäytöstä.

Liikkuminen ampuma-alueilla kielletty

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueilla liikkuminen ilman asianmukaista lupaa on kielletty, koska se on vaarallista ammuntojen aikana ja se häiritsee harjoitusten kulkua. Alueet on merkitty keltapohjaisin kieltotauluin ja sinivalkoisin merkein puustossa. Luvaton liikkuminen alueilla on rangaistavaa.

Harjoituksia koskevat ampuma- ja melutiedotteet löytyvät Puolustusvoimien verkkosivuilta sekä Ylen teksti-tv:n sivulta 592. Tiedotteet luetaan suomeksi YLE Radio Suomen merisään yhteydessä ja ruotsiksi ruotsinkielisissä uutisissa.

Luontoarvot lähellä Maasotakoulun sydäntä

Taipalsaari ja ampuma- ja harjoitusalue on tärkeää pohjavesialuetta. Suunnitteilla on, että alueen pohjavettä otettaisiin jopa 10 000 kuutiota vuorokaudessa eteläkarjalaisten käyttöön. Vesissä on havaittu ampumatarvikkeiden jäämiä. Maasotakoulu ei ole jättänyt hanskoja tiskiin asian tiimoilta.

Perusampumaradoille on Taipalsaaressa tehty BAT-hankkeen (Best Available Techniques) mukaiset lyijynkeräys- ja huleveden suodatusjärjestelyt. Pohjaveden laatua tarkkaillaan erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Mittaukset toteuttaa ulkopuolinen yritys.

Harjoitusten valmisteluun kuuluu riskikartoitus, jossa todetaan toimenpiteet ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi.

Käytettävien ampumatarvikkeiden määrä lasketaan, jotta ympäristökuormitusta voidaan seurata.

Keväisin ampuma-alueella on Maasotakoulun raivaamisharjoitus. Tuolloin ampumatarvikejäämät kerätään ja räjähtämättömät ampumatarvikkeet tuhotaan hallitusti.

Maasotakoulu laati oman ympäristö- ja ilmastostrategian vuonna 2020 ja liittyi helmikuussa 2021 Lappeenrannan kaupungin luotsaamaan Green Reality -verkostoon. Konkreettisina, lyhyen aikavälin tavoitteina Maasotakoulussa on

  1. vähentää virkamatkustamista (suosimalla etäyhteyksiä),
  2. ruokahävikin vähentäminen yhteistyössä ruokahuollon kumppanin kanssa ja
  3. energiatehokkuuden parantaminen sekä sähkön käytön vähentäminen (mm. led-valojen, liiketunnistimien yms. avulla).

Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueen vieressä Saimaa Geopark ja Sarviniemen retkeilyalue. Näin ollen myös retkeilijät voivat kuulla aseiden pauketta. Harjoitusalueen sijainti lähellä retkeilyaluetta ei ole kovinkaan tavatonta: esimerkiksi Repoveden kansallispuisto Kouvolassa sijaitsee aivan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen vieressä. Jylinää kuuluu siis muillakin retkeilyalueilla Suomessa.

Linkki PV:n ampuma- ja melutiedotteisiin: https://puolustusvoimat.fi/ajankohtaista/ampuma-ja-melutiedotteet  
Linkki PV:n harjoitusalueiden nettisivulle: https://puolustusvoimat.fi/harjoitus-ja-suoja-alueet  

Onnea 450-vuotiaalle Taipalsaaren kunnalle!
Linkki Taipalsaaren kunnan juhlaviikonlopun tiedotteeseen: https://www.taipalsaari.fi/news/Taipalsaari450--paajuhlaviikonloppu-6-88/26602/0cd923c4-e8e9-44b1-9926-6cab5c2d7cde  

Kuvassa ampumaharjoittelua myös sovelletuissa asennoissa Taipalsaaren ampumaradalla ampuma- ja harjoittelualueella.

Ampuma- ja harjoitusalue Joukko-osasto Lappeenranta
´