Hyppää sisältöön

Taisteluiden toteuttamista ja kokonaisuuksien hallintaa

Maavoimat
28.11.2019 19.10
Uutinen
Kaakko 19 -harjoituk

Aliupseerikurssin tuliasemalinjan ryhmänjohtaja-oppilaat harjoittelivat sodanajan tehtäviään viimeistä kertaa oppilaina ennen alikersantiksi valmistumista.

Aliupseerikurssilaiset treenasivat taitojaan Kaakko 19-harjoituksen yhteydessä.

- Tämän harjoituksen tarkoituksena on testata, miten he pärjäävät itsenäisesti, omien tietojensa ja taitojensa varassa ilman kouluttajien suoranaista apua annetun käskyn perusteella, kertoo kurssin kouluttajana toimiva tuliasemalinjan johtaja, luutnantti Pyry Pulkkinen.

Päivän aikana oppilaiden tehtävänä oli taisteluiden toteuttaminen. Alueelle päästyään tulipatteri joutui tuliylläkköön, jossa he vastasivat tuleen ampumalla paukkupatruunoilla. Tämän lisäksi he toteuttivat alueen tiedustelun, tykkien asemaanajon ja ampumavalmiuden saavuttamisen.

Valmistautuminen alkaa karttatiedustelulla

Harjoitus oli osa tykistön valmistautumiseen liittyvää toimintaa, joka tapahtuu joukkojen perustamisen jälkeen. Valmistautuminen alkaa alueen karttatiedustelulla. Tämän jälkeen tiedustelu- ja valmisteluosasto lähtee matkaan ja ottaa alueen haltuun. Alueen haltuunoton jälkeen tiedustellaan ja valmistellaan tuliasemat yksittäisten kohteiden tarkkuudella.

- Käytännössä tämä osasto hoitaa kaiken, kuten tykkien, lähipuolustuspesäkkeiden ja komentopaikkojen sijainnit sekä ajoneuvojen reitit. Se myös opastaa paikalle tulijaokset, sekä komento- ja huoltojaoksen. Tämän jälkeen tulipatteri saavuttaa ampuma- ja johtamisvalmiuden, Pulkkinen luettelee.

Pääsotaharjoitus toimii hyvänä koulutusalustana aliupseerikurssilaisille, sillä siellä voi vielä tehdä virheitä. Koulutus on aloitettu yksittäisten asioiden opettelemisesta ja nyt testataan kokonaisuuksien hallintaa. Harjoittelun ansiosta oppilaat ovat johtajakauden alkaessa paljon kokeneempia.

Maastopukuinen sotilas lukee karttaa.

Luutnantti Pyry Pulkkinen käy läpi harjoitusalueen karttaa aliupseerikurssin oppilaalle.