Hyppää sisältöön

Talvilajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksensa Urheilukoulussa

Kaartin jääkärirykmenttiKainuun prikaati
Julkaisuajankohta 13.4.2020 9.04
Tiedote
Alokkaat siviilivaatteissa varustesäkkien sisältöä tarkastamassa komppanian edessä

Puolustusvoimien urheilukoulun talvilajien saapumiserä aloittaa palveluksen Kaartin jääkärirykmentissä ja Kainuun prikaatissa maanantaina 13.4.2020.

Talvilajien saapumiserässä III/20 aloittaa yhteensä 90 urheilijaa. Heistä 71 aloittaa palveluksensa Kaartin jääkärirykmentissä ja 19 Kainuun prikaatissa.

Urheilukoulun tärkein tehtävä on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin. Valmiiksi erinomaisessa fyysisessä kunnossa olevat urheilijat on perusteltua kouluttaa tehtäviin, jotka vaativat poikkeuksellisen hyvää fyysistä suorituskykyä. Palvelusaika määräytyy koulutushaarajakson aikana joukkotuotantovelvoitteiden mukaisesti.

Ensimmäiset tänään varusmiespalveluksensa aloittavista urheilijoista kotiutuu 165 vuorokauden kuluttua tiedustelijoina. Yli puolet Urheilukoulun varusmiehistä koulutetaan aliupseereiksi, jolloin koulutuksen saa johonkin tiedusteluryhmän erikoistumistehtävään, kuten tarkka-ampujaksi tai radistiksi. He kotiutuvat 347 vuorokauden kuluttua maaliskuussa 2021.

Puolustusvoimat on sopeuttanut toimintaansa vallitsevan koronavirusepidemian (COVID-19) vuoksi. Joukko-osastoissa on otettu käyttöön erilliset varusmiesten koulutusosastot, jotka eivät ole keskenään tekemisissä. Koulutus- ja lomajärjestelyillä turvataan myös Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamista sekä varusmieskoulutuksen jatkuvuutta. Palveluksensa aloittaviin asevelvollisiin ollaan oltu yhteydessä huhtikuun alussa ja heille on annettu tarkennetut toimintaohjeet varuskuntiin saapumisesta.

Varusmiesten läheisillä ei ole toistaiseksi mahdollisuutta vierailla varuskunnissa, eikä nyt aloittavien varusmiesten läheistenpäivää voida vallitsevassa tilanteessa toteuttaa. Talvilajien III/20 saapumiserän varusmiesten sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet tullaan toteuttamaan ilman läheisiä ja muita vieraita. Joukko-osastot tiedottavat erikseen omista erityisjärjestelyistään, joilla läheiset pääsevät osaksi varusmiesten tärkeää päivää.

Lisätietoja:

´