Hyppää sisältöön

RUK:n siirtyvä johtaja eversti Vesa Helminen:
Tämä on ollut hieno tehtävä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 1.9.2022 10.21
Uutinen
eversti seisoo kadulla, taustalla vaalea rakennus, jonka edessä sotilasmuusikoita soittamassa
Helminen sai johtaja-aikanaan todistaa, kun Reserviupseerikoulu sai "ikuisen tähden" Haminan Raatihuoneen katukivetykseen.

Eversti Vesa Helmisen jättää Reserviupseerikoulun johtajan tehtävät ja siirtyy uusiin haasteisiin Pääesikuntaan 1. syyskuuta alkaen. Takana on 2 vuoden ja 8 kuukauden mittainen kausi Suomen suurimman johtajakoulun ja kaikkien tunteman, yhteiskuntaan suorituskykyä tuottavan instituution johdossa. Tähän aikaan on tuonut omat leimansa niin korona kuin turvallisuusympäristön muutokset.

Eversti Vesa Helminen kertoo, että koulun johtajuus on ollut hänelle hieno tehtävä, joka jättää pysyvän lämpimän kokemusjäljen loppu-uralle.

– Paljon on tullut tehtyä koko RUK:n väki yhdessä ja erikseen, hakien soveltuvia väyliä aina ajan suhteen tekemiseen ja toimimiseen. Perusjohtamiskehys, eli kaksi reserviupseerikurssia ja kaksi saapumiserää vuodessa, sekä RUK-instituutioon ja Maasotakoulun joukkoyksikkönä toimimiseen liittyvät asiat ovat tehneet tästä moniulotteisen kokemuksen.

Johtajakautensa alussa, vuonna 2020, Helminen mainitsi tavoitteikseen mm. asioiden johtamisen ihmisten kautta, RUK-instituution ja sen historian vaalimisen sekä yhteistyön aktiivisen ylläpitämisen sidosryhmien kanssa. Näin jälkikäteen arvioituina tuolloin asetetut tavoitteet tuntuvat hänestä edelleen hyviltä. 

– Instituutiolle oli tärkeää sen 100-vuotisen historian juhlinta lopulta yhdellä vuodella siirrettynä ja kuusituntisena verkkototeutuksena, joka otettiin hyvin vastaan reserviupseeriketjussa. Tärkeästä ja pitkäaikaisesta sujuvasta yhteistyöstä Haminan kaupungin kanssa saimme ikuisen tähtemme Raatihuoneen katukivetykseen. Veteraanit ovat tietysti olleet lähellä sydäntäni, ja heitä on muistettu kirjein ja kortein sekä vierailemalla puolin ja toisin tilanteen mukaan. Veteraanin ja lotan näkyminen eri tilaisuuksissamme on ollut jatkuvana tavoitteena – siinä olemmekin kohtuullisesti onnistuneet. Veteraani Kauko Suurnäkki ja lotta Saara Laine ovat olleetkin tuttuja ja kunnioitettuja arvovieraitamme RUK:n eri tilaisuuksissa. Lisäksi, vaikka henkilökunta on varmasti ollut tiukilla haastavien aikojen vuoksi, on RUK:n työilmapiiri ollut nousussa vuodesta 2020 lähtien.

ihmisjoukko kadulla
Eversti Vesa Helminen ja kenraaliluutnantti Timo Kakkola reserviupseerikurssin 260 päätöstilaisuudessa. Ohimarssia vastaanottamassa myös veteraani Kauko Suurnäkki sekä lotta Saara Laine (kuvan vasemmassa alareunassa).

Helminen kertoo, että hän on johtajana pyrkinyt toteuttamaan myös tavoitetta laadukkaasta Maasotakoulun joukkoyksiköstä. 

– Minulle on ollut tärkeää perusyksiköiden toimintaedellytykset ja niiden parantaminen. 

Aikaa taaksepäin katsoessaan Helminen mainitsee muutaman esimerkin johtaja-aikansa onnistumisista, jotka hän itse katsoo tärkeiksi: työilmapiiri, RUK 100 -kokonaisuus, kriittisten asioiden määrittäminen erityisesti korona-aikana, hän luettelee. Toki asioista on osattava katsoa myös toisesta suunnasta. 

– Onhan nämä olleet oppivuosia minullekin. Huolta esimerkiksi henkilöstön riittävästä määrästä ja laadusta on ollut paljon pöydällä. 

Helminen on nähnyt Reserviupseerikoulun johtajan tehtävässään niin upseerioppilaiden kuin joukkotuotantoyksiköiden varusmiesten, kuten jääkäreiden, arkea ja koulutusta. Hän kertoo, että aloittaessaan tehtävässään hänen ennakkokäsityksensä varusmiespalveluksen tilasta oli positiivinen – ja sitä se on edelleen. 

– Varusmiesten maanpuolustustahto on arviolta aiempaa korkeammalla turvallisuusympäristön tilanteen takia. Lisäksi palattuamme koronan osalta tunnustellen ”normaaliin”, näkyy vahvemmin varusmiesten odottavampi positiivinen vire varusmiespalveluksen suorittamiseen.  Suomalainen nuori haluaakin pääosin suorittaa varusmiespalveluksensa kunnolla.

kaksi sotilasta talvisessa metsässä
Helminen ja sodanajan johtaja -kurssin opiskelija RUK:n harjoituksessa.

Helminen siirtyy koulunjohtajan tehtävästä 1.9.2022 lukien Pääesikuntaan koulutusosaston apulaisosastopäälliköksi. Varusmiesten asioiden kanssa, muiden ohella, työtä painetaan siis jatkossakin. RUK:n johtajana toimiminen antanee hyvät eväät tulevaankin tehtävään.

–Odotan, että pääsen tuomaan oman näkökulmani Puolustusvoimien toiminnan suunniteluun, puolustushaarojen suuntaan ja aikanaan polkua pitkin perusyksiköihin. Uskon, että kokemuksestani Porin prikaatin koulutuspäällikkönä, Maavoimien koulutuspäällikkönä ja nyt viimeisimmästä ”kenttäkokemuksesta” RUK:n johtajana on hyötyä myös pääkallopaikalla.

Helmisen kanssa jutellessa esiin on noussut useaan otteeseen henkilöstö ja heidän merkityksensä organisaatiossa – mutta toisaalta huoli ihmisten jaksamisesta, työtä kun on paljon. Hän lähettääkin vielä terveiset RUK:n työntekijöille, ennen kuin poistuu Haminasta pikitien päähän.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä RUK-instituutiossa tai sen toimintaa tukevissa organisaatioissa.  Hyvin olette jaksaneet. Sitkeyttä tulevaan yhteiseen tekemiseen! 

Eversti Vesa Helminen toimi RUK:n johtajana vuosina 2020–2022.

Vesa Helminen RUK-hengestä: 

  • Asioiden laatua ja määrää, jonka aikaansaajina ovat ihmiset.
  • Perinteiden ja veteraanisukupolven kunnioitusta sekä läsnäoloa arjessamme.
  • Reserviupseerikoulutuksen historiasta ja lähtökohdista kumpuavaa henkilöstön taustapainetta menestyä.
  • Asioiden tekemistä ja kokemista yhdessä.
  • Reserviupseerikurssien ja saapumiserän varusmiesten tyytyväisyys suorittaa varusmiespalvelus tai sen vaihe RUK:ssa.
  • Oma kauluslaattaväri, jota kannetaan ylpeydellä, ja johon kiteytyy tämä kaikki moninaisuus.
  • Haminan kaupungin ja varuskunnan läheinen suhde; bonuksena kaupunkiin tulija otetaan vastaan juhlallisesti lippukujalla ja Suomen suurlipulla.