Hyppää sisältöön

Tammisaari 21 - Pioneeritarkastajan havainnot

Maavoimat
Julkaisuajankohta 2.9.2021 22.54
Tiedote
Miinoista varoittava lippu roikkuu keltaisella langalla, taustalla kaksi sotilasta.

TAMMISAARI 21-harjoitus on edennyt päätösvaiheeseen. Edessä on vielä paluumarssit, huolto ja raportointi.

Harjoituksen puitteissa korkeassa valmiudessa olevat varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta koostuvat pioneerijoukot siirtyivät toiminta-alueelle ja suorittivat menestyksekkäästi niille annetut suluttamis- ja liikkeenedistämistehtävät. Samanaikaisesti sopimusurakoitsijat rakensivat niin maanpäällisiä kuin maaperäänkin sijoittuvia linnoitteita. Sotasataman kulunvalvontaa vahvistettiin erilaisin teknisin ratkaisuin. Tämä kaikki tapahtui normaaliolojen toimivaltuuksien ja suorituskykyjen puitteissa. Valmiutta siis on!

Kaksi sotilasta happimaskeissa auttaa haavoittunutta pois laivasta. Taustalla kaksi muuta sotilasta ja sataman kenttiä.

Kansallisille yrityksille annettiin harjoituksen aikana mahdollisuus esitellä pioneeriaselajin toimintaa tukevia tuotteita. Tällaisia tuotteita olivat mm. uudet miinat, suluttamisen apuvälineet, telamatot, sytytysvälineet, kaukolaukaisimet ja erilaiset tilannekuvajärjestelmät. Osa näistä tuotteista päätyy tulevaisuudessa hankinnoiksi kotimaassa, toivottavasti myös ulkomailla.

Hiekkakentällä traktori, jonka päällä naamiointikangas mallia kaupunki.

Harjoitus ylitti odotukseni niin valmiuden kuin myös tuotekehityksenkin näkökulmasta. Kiitän kaikkia harjoitukseen osallistuneita laadukkaasta toiminnasta!

ISKE HAKKU!

Teksti: Eversti Juha Helle, pioneeritarkastaja
Kuvat: Mediavarusmiehet Puusaari ja Airosmaa

´