Hyppää sisältöön

Tarkennuksia varusmieskoulutukseen ja koronavarautumisen toimenpiteisiin Porin prikaatissa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 25.8.2020 9.33
Tiedote

Puolustusvoimat on viikolla 31 tiedottanut varusmieskoulutuksen jatkumisesta sopeutetusti. Koronatilanteen jatkuvan epävarmuuden vuoksi sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan varusmieskoulutuksessa toistaiseksi myös Porin prikaatissa. Toimenpiteet koskevat paitsi varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten lomajärjestelyjä sekä koulutuksen toteuttamista niin myös toimintaa varuskunta-alueella. Linjauksilla turvataan asevelvollisten turvallinen palvelus ja koulutus.

Pääesikunnan käskyn mukaisesti Porin prikaati on muuttanut varusmieskoulutuksen järjestelyjä maanantaista 17.8.2020 alkaen. Porin prikaatissa varusmiehet ja varusmiesten kanssa työskentelevä henkilöstö jatkavat sekä Niinisalossa että Säkylässä eri osastossa toimimista. Yksi osasto on kerrallaan kaksi viikkoa lomalla, mitä seuraa neljän viikon palvelusjakso varuskunnassa. Palvelusjakso sisältää lähtökohtaisesti kaksi viikkoa koulutusta kasarmilla ja kaksi viikkoa maastossa. 
 
Uusien järjestelyiden myötä lievennetään muun muassa varusmiesten vapaisiin liittyviä rajoituksia. Varusmiesten on nyt mahdollista perustellusti anoa itselleen ilta-, yö- ja urheiluvapaata. Lisäksi heille mahdollistetaan osallistuminen omiin valmistujaisiin. Mikäli varusmies on kyseisenä ajankohtana kasarmi- tai maastopalvelusjaksolla, hänelle myönnetään viikonloppuvapaata. 
  
Ulkomailla asuvien varusmiesten on mahdollista matkustaa lomilla kotimaahansa huomioiden yleiset hallituksen antamat matkustussuositukset. Suomessa asuvien varusmiesten ei ole sallittua matkustaa lomamatkalle ulkomaille koronaviruksen tartuntariskin takia. 

Sotilaskodit avaavat ovensa varusmiesten läheisille tietyin reunaehdoin viikolla 38. Vierailut voidaan toteuttaa noudattaen edelleen voimassa olevaa osastojakoa. Vierailut sotilaskodeissa toteutetaan erikseen sovittuina isäntävierailuina, joissa varusmies toimii läheistensä isäntänä. Vierailun aikana on noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, eikä vierailulle saa tulla oireisena. 

Porin prikaati on avannut ampumaradat reserviläisten ja muiden viranomaisten käyttöön viikosta 34 alkaen laadittujen sopimusten ja vuoroluetteloiden mukaisesti. Kertausharjoitukset, puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset ja Porin prikaatin tuki vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle on käynnistetty elokuun alusta alkaen. Ampumaratojen ja muiden Porin prikaatin tilojen ja harjoitusalueiden käyttö sovitetaan siten, ettei mahdollisia reserviläisten ja varusmiesosastojen kohtaamisia tapahdu. 

Porin prikaatissa on yhä käytössä seuraavat rajoitukset: 
 
•    Kättelykielto.
•    Niinisalon urheilutalon sekä Huovinrinteen kuntotalon ja uimahallin käyttö varuskunnan ulkopuoliselta henkilöstöltä on kielletty. 
•    Ulkopuolinen liikenne varuskunta-alueelle on kielletty (esimerkiksi varusmiesten läheiset).  
o    Vain erikseen sovitut vierailut varuskuntaan, kuten mediavierailut, sallitaan tapauskohtaisesti. 
o    Varusmiesten läheisten vierailut sotilaskotiin sallitaan 14.9.2020 alkaen. 

Järjestelyt ovat toistaiseksi voimassa olevia varotoimia, joilla pyritään entisestään välttämään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä varuskunnissa. 

Lisäksi Porin prikaatissa noudatetaan ensisijaisina varotoimenpiteinä: 
•    1,5–2 metrin turvaetäisyyttä henkilöiden välillä. 
•    Huolellista käsien pesua tai vaihtoehtoisesti riittävää käsidesin käyttöä. 
•    Oikeaa yskimis- ja aivastushygieniaa. 
•    Koulutettavien varusmiesten ja heidän kouluttajiensa kohortointia/osastointia. 
•    Puolustusvoimien ohjeistusta kasvomaskien käytöstä. 
•    Henkilöstön osalta etätyön suosimista. 

Puolustusvoimien tiedote sopeuttamistoimista on kokonaisuudessaan luettavissa täältä ja tiedote kasvomaskien ohjeistuksesta täältä.
 

*Muokattu 25.9.2020 klo 10.00

Pääesikunta on tehnyt uusia tarkennuksia varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteisiin 3.9.2020.

Lue päivitetyt tarkennukset täältä.

Huovinrinne, Säkylä Niinisalo, Kankaanpää
´