Hyppää sisältöön

Täytätkö 18 vuotta tänä vuonna? Tarkkaile postiasi!

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 13.4.2022 15.00
Tiedote

Jos olet miespuolinen Suomen kansalainen ja täytät tänä vuonna 18 vuotta, olet asevelvollisuuslain mukaisesti velvollinen osallistumaan kutsuntoihin.

Kutsuntapostia kutsuntaasi liittyen

Kutsunnat järjestetään sinulle tämän vuoden elo-joulukuussa. Kutsuntoihin osallistuvat myös ne, jotka on määrätty uudelleen tarkastettavaksi sekä alle 30-vuotiaat, jotka ovat jääneet edellisiin kutsuntoihin saapumatta ja joita ei ole erikseen tarkastettu. 

Kutsuntoihin liittyen saat kevään aikana kutsuntapostia. Kutsuntapostin tarkoituksena on antaa sinulle tietoa ja ohjeita ennen kutsuntoja suoritettavista toimenpiteistä sekä kutsuntoihin osallistumisesta. Saat myös lisätietoa varusmiespalveluksesta ja sen eri koulutusvaihtoehdoista. Kutsuntaposti sisältää mm. aluetoimistosi laatiman kutsuntatiedotteen, kutsuntakuulutuksen, ennakkoterveystarkastusohjeen, kyselylomakkeen ”palvelusta ja terveyden tilan tutkimusta varten” sekä varusmies 2022-oppaan. Kutsuntaposti lähetetään sinulle siihen osoitteeseen, jossa olet ollut kirjoilla 1.1.2022. 

Aluetoimiston kutsuntatiedote


Puolustusvoimissa on 12 aluetoimistoa, jotka palvelevat asevelvollisia ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen. Asuinkuntasi määrittää sinua palvelevan aluetoimiston. Mikäli muutat tai olet muuttanut tämän vuoden aikana toiseen kuntaan ennen kutsuntoja, ota yhteyttä uuden asuinkuntasi aluetoimistoon hyvissä ajoin.  
Kutsuntatiedotteessa kerrotaan velvollisuudestasi osallistua kutsuntaan kutsuntakuulutuksen mukaisesti ja annetaan ohjeita kutsuntoihin osallistumisesta. Kutsuntatiedotteen sisältö vaihtelee aluetoimistoittain.
Kutsuntatiedotteessa mainitaan myös joukko-osastot ja saapumiserät, joihin aluetoimisto tulee sinut kutsunnoissa määräämään. Tulevissa kutsunnoissa sinun oma toivomuksesi pyritään ottamaan huomioon.

Kutsuntakuulutus


Kutsuntakuulutuksesta saat selville, milloin, missä ja mihin aikaan sinun pitää osallistua kutsuntaan. Oman kutsuntatilaisuutesi löydät kotipaikkakuntasi ja sukunimesi alkukirjainten perusteella. Kutsuntakuulutukset on julkaistu myös osoitteessa https://intti.fi/kutsunnat. Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen kutsuntatilaisuuden aloitusaikaa.
Mikäli et pysty osallistumaan sinulle suunniteltuun kutsuntatilaisuuteen, ota välittömästi yhteyttä aluetoimistoosi. Aluetoimistosta annetaan sinulle toimintaohjeet. Jos et ole osallistunut kotikuntasi kutsuntatilaisuuteen etkä ole hoitanut kutsuntavelvollisuuttasi 15.12.2022 mennessä, niin sinusta tehdään etsintäkuulutus.

Terveystarkastus


Kutsuntapostin mukana tulee ennakkoterveystarkastusohje.  Varaa ennakkoterveystarkastusaika ohjeen mukaisesti. Ennen ennakkoterveystarkastukseen menemistä muista täyttää huolellisesti ”palvelusta ja terveyden tilan tutkimusta varten”- lomake ja ota se mukaan ennakkoterveystarkastukseen. Lomake vaikuttaa palveluskelpoisuuden sekä palveluspaikan ja -tehtävän määrittämiseen. Jos sinulla on erikoislääkärintodistus, muista ottaa se mukaan ennakkoterveystarkastukseen ja kutsuntaan. Osallistuminen ennakkoterveystarkastukseen on lakisääteinen, eikä se vapauta sinua osallistumasta varsinaiseen kutsuntatilaisuuteen vuoden 2022 aikana.  Muista myös, että lääkärin kirjaama palveluskelpoisuusluokka on esitys. Varsinaisen päätöksen palveluskelpoisuusluokasta tekee aina kutsuntalautakunta itse kutsuntatilaisuudessa.

Varusmies 2022-opas


Saat kutsuntapostin mukana myös ”Varusmies 2022”- oppaan. Oppaaseen tutustumalla sinulle muodostuu käsitys siitä, mitä sinun täytyy tehdä ennen varusmiespalvelusta, mitä sinä voit tehdä varusmiespalveluksen aikana ja mitä tapahtuu varusmiespalveluksen jälkeen. Oppaassa kerrotaan myös siitä, miten tulevasta varusmiehestä huolehditaan varusmiespalveluksen aikana.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää kutsuntoihin liittyen, ota yhteyttä aluetoimistoosi: https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot .

Aluetoimisto tai muu palvelupiste Hämeen aluetoimisto Joukko-osasto Kutsunnat
´