Hyppää sisältöön

Tekniikan reserviläiset yhteyksien luojina

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 10.9.2021 7.57
Uutinen

Paikallisjoukkojen reserviläisiin kuuluu eri alojen asiantuntijoita, jotka tuovat siviiliosaamisensa puolustusvoimien käyttöön myös paikallisella tasolla. Tekniikan alan reserviläisten varassa lepää paljon, sillä he luovat sen alustan, jonka päällä puolustusvoimien moninaiset tietojärjestelmät pyörivät. 

Kenestä on tekniikan yhteyksien rakentajaksi?


Tekniikan alan tehtäviin valikoituvat henkilöt yleensä siviiliosaamisensa ja ammattinsa perusteella. Usein tällaiset erikoisosaajat tunnistetaan kertausharjoituksissa ja vinkkejä saadaan myös alan reserviläisiltä.  Tekniikan tehtävissä ei ratkaise ikä eikä varusmiespalveluksen aikainen koulutushaara; varsinaisia koulutusvaatimuksia ei ole mutta sijoitetuilla on vankkaa tietoliikennepuolen osaamista eivätkä käytetyt laitteet ja ohjelmistotkaan ole tuntemattomia; riittävät perustiedot ja ymmärrys takaavat kyvyn omaksua puolustusvoimien omat sovellukset aiheesta. Myös tekniikan tehtävissä voi reserviläisen urapolku olla nousujohteinen; mukana on aina ensikertalaisia kasvamissa uusiin tehtäviin kun taas kokeneempia siirtyy ylemmille organisaatiotasoille tai muihin puolustushaaroihin.


Itsenäisesti mutta osana tiimiä


Paikallistuntemus on aina etu mutta tietotekniikan ollessa kyseessä sekään ei ole vaatimus. Tekniikan tehtävissä auttaa kyky itsenäiseen työskentelyyn -  kyse on pitkälti kuitenkin myös ryhmätyöstä, joten ripaus sosiaalisuutta ja halu työskennellä osana ryhmää helpottavat työskentelyä. Halu oppia ja motivaatio nousevat korkeaan kurssiin näin teknisellä alalla.


Haasteita ja käytännön ongelmanratkaisua 


Mitä tekniikan reserviläiset sitten tekevät?  Tehtävät vaihtelevat kulloinkin meneillään olevan vaiheen mukaan. Tyypillisiä tehtäviä ovat erilaiset laiteasennukset puolustusvoimien tarpeisiin sopiviksi: kun laiteasennukset on tehty ja toimiviksi todettu, on aika antaa laite- ja sovellustukea alueella toimiville joukoille. Myös verkko vaatii ylläpitoa. Koska kyse on tietotekniikasta ja laitteista, yllättävät tilanteet ovat arkea ja ongelmanratkaisu tuttua puuhaa.


Erilaiset lähtökohdat tuovat monimuotoista näkemystä ja kokemusta


Reserviläiset tulevat erityyppisistä taustoista ja heidän siviilityönsä voi olla hyvinkin erilaista. Reserviläinen Ari työskentelee IT-alalla myös siviilissä. Arin siviilihommat ovat IT-alan johtotehtäviä, joten hän kokee reserviläisenä saavansa ihan uutta näkökulmaa ja käytännön taitoja tehdessään konkreettista työtä tietoliikenneyhteyksien rakentajana. Hän kokee, että hyöty on molemmin puolista. Tiimihenki saa Arilta kehuja ja se onkin monelle tärkeä osa reserviläistoimintaa. IT-alan osaaminen ja tekninen ymmärrys sekä into ovat Arin mukaan edellytykset, joiden avulla näissä hommissa pärjää.


Reserviläinen Antti ei ole iältään vanha mutta jo pitkän linjan reserviläinen tekniikan saralla. Hän on päätynyt tehtäviin ammattikoulun elektroniikkalinjan, puolustusvoimien tietojärjestelmäasentajakoulutuksen (varusmiespalvelus) ja RUK:n viestilinjan kautta. Siviilissä Antti tekee jotain ihan muuta mutta kiinnostus tietotekniikkaan motivoi samoin kuin tuttu reserviläisporukka.

- Tänne on aina kiva tulla takaisin, Antti hymyilee. Hän kokee, että kykenee tuomaan oman tietotaitonsa ohella hieman erilaista näkökulmaa alalle oman siviilityönsä ansiosta. Antti summaa, että oppimishalu ja motivaatio kantavat osaamisen ohella pitkälle. Onnistumiset ja voitetut haasteet palkitsevat.
 

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto
´