Hyppää sisältöön

Tie kirjurista reservin vänrikiksi – tähtäimessä väitöstutkimus arjen ratkaisuista sotilaskäytössä

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 11.6.2020 10.59
Uutinen

Lähes 30 vuotta varusmiespalveluksensa päättymisestä Tatu Tahkokallio ylennettiin reservin vänrikiksi. Parhaillaan Tahkokallio osallistuu aktiivisesti tutkimukseen, jossa selvitetään mobiililaitteiden, -verkkojen ja -palvelujen hyödyntämistä sotilaallisessa johtamisessa.

Samana päivänä, kun Maavoimien pääsotaharjoitus Etelä 20 päättyi Uudellamaalla, torstaina 4.6.2020, Tatu Tahkokallio ylennettiin reservin vänrikiksi. Varusmiespalveluksen aikana kirjurina toimineen Tahkokallion saama maanpuolustuskipinä ei ole sammunut missään vaiheessa, vaan se on kuljettanut hänet tuoreen ylennyksen lisäksi väitöskirjan tekijäksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Tähtäimessä on sotatieteiden tohtorin tutkinto.

- Varusmiespalveluksessa silloinen joukkueenjohtajani, nykyinen eversti Eero Valkola, yritti houkutella minut aliupseerikurssille. Mutta omaan yritykseeni ja terveyteeni liittyvät seikat saivat minut päättämään toisin. Halusin hoitaa siviilipuolen asiat kuntoon. Valkolan sanat jäivät kuitenkin takaraivoon, muistelee Tahkokallio varusmiespalvelustaan 1990-luvun alkupuolella.

Varusmiespalveluksen jälkeen tie on vienyt aina vain vahvemmin maanpuolustuksen pariin. Tietoliikennealan diplomi-insinööriopintojen ohella Tahkokallio oli mukana 1990-luvulla Helsingin Reserviupseeripiirin viestikouluttajapankissa ja toimi muutenkin aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja koulutuksen parissa. Korpraalina varusmiespalveluksesta kotiutunut Tahkokallio ylennettiin miehistön aliupseeriksi vuonna 1998. Silloin Tahkokallio kutsuttiin myös Reserviupseerikoulun kouluttajakurssille, mutta hän joutui kieltäytymään koska oli lähdössä työtehtäviin Singaporeen, joissa menikin viisi vuotta 2000-luvun alkupuolella.

- Singaporen suomalaisyhteisö oli hyvin vahva. Ulkomailla olo vain vahvisti isänmaallisuutta. Kun tulin takaisin Suomeen vuonna 2004, halusin takaisin vapaaehtoisen maanpuolustuksen pariin.

Maanpuolustusyhdistyksen kouluttajakurssien, miehistön täydennyskoulutuskurssin ja aliupseerista upseeriksi -kurssin kautta Tahkokallio on edennyt reservissä päämäärätietoisesti. Tulevaisuuden tavoitteena on työ puolustushallinnon parissa. Siviilityöuransa Tahkokallio on tehnyt erilaisten puhelinverkko-, internet- ja mobiilipalveluiden kehittämisessä ja käytännön soveltamisessa. Saman sisältöinen kehitystyö kiinnostaisi myös Puolustusvoimissa.

Tulevaisuutta: oma mobiililaite sotilaskäytössä?

Tahkokallion väitöstutkimus käsittelee sitä, miten siviiliyhteiskunnan mobiililaitteita-, -verkkoja ja erilaisia mobiilipalveluita voidaan käyttää sotilaallisessa johtamisessa. Puhutaan ns. arjen ratkaisujen (AR) hyödyntämisestä. Tahkokallio on ollut jo usean vuoden ajan mukana tutkimusryhmissä, jotka tutkivat niiden sotilaskäyttöä.

- Oman mobiililaitteen käyttö ei sovellu turvaluokitellun tiedon käsittelyyn. On kuitenkin paljon arkisia tai lyhytkestoisia asioita, jotka voidaan hoitaa omallakin laitteella. Esimerkiksi paikallisten joukkojen on luonnollista olla omilla laitteillaan yhteydessä viranomaisiin tai niillä voidaan järjestää esimerkiksi ruokahuoltoa paikallisten toimijoiden kanssa. Siinä ei välttämättä tarvita taistelujohtojärjestelmää, vaan pärjätään arjen ratkaisuilla.

Arjen ratkaisujen käyttö on nykyään tutkimus- ja kokeiluvaiheessa. Erilaiset harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden testata ratkaisuja käytännössä ja löytää parhaat toimintamallit. Kertausharjoituksissa Tahkokallion vastuulla on nimenomaan arjen ratkaisujen suunnittelun johtaminen.

Oma aktiivisuus palkitaan

Reservin vänrikki Tahkokallio ei päässyt ensimmäisellä yrittämällä Aliupseerista upseeriksi -kurssille. Se ei kuitenkaan lannistanut, vaan hän jatkoi aktiivisesti maanpuolustuskoulutuksen parissa. Vihdoin 2019 ovet kurssille avautuivat.

- Halusin itse olla aktiivinen omassa sodan ajan tehtävässäni ja toisaalta antaa yhteiseen käyttöön sitä erityisosaamistani, joka liittyy siviiliyhteiskunnan järjestelmiin, päätelaitteisiin ja palveluihin ja sitä tietoa, miten ne nivoutuvat sotilaalliseen viitekehykseen. Puolustusvoimien kannattaa kouluttaa eteenpäin sellaisia reserviläisiä, jotka tuovat lisäarvoa Puolustusvoimille oman siviiliosaamisensa kautta. Sen vuoksi kannustankin olemaan aktiivinen ja tuomaan omaa osaamistaan esille.