Hyppää sisältöön

Tutkimus ja testaus Maavoimien kehittämisen perustana

Maavoimat
Julkaisuajankohta 25.11.2020 10.22
Tiedote
Tutkija maastopuvussa kameran kanssa tarkkailemassa ammuntoja Rovajärven maisemissa.

Aseita ja asejärjestelmiä sekä muita käytössä olevia Maavoimien järjestelmiä testataan ja havainnoidaan Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa Rovajärvellä 16.-27. marraskuuta 2020. Harjoituksen tutkimustoiminnan kokonaisuutta koordinoi Maavoimien tutkimuskeskus. Havaintojen perusteella suorituskykyä kehitetään. MVH20-harjoituksen johtaa Maasotakoulu.

- Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkimuksen tavoitteena MVH20 -harjoituksessa on kerätä havaintoja Maavoimien suorituskykyjen, materiaalin sekä käyttö- ja toimintaperiaatteiden kehittämiseen, majuri Kimmo Ruotsalainen Maavoimien tutkimuskeskuksesta kertoo.


Hän on Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja ja MVH20 -harjoituksessa tutkimusryhmän johtaja.

Harjoituksen tutkimustoiminta tukee Maavoimien käynnissä olevia hankkeita.


- MVH20 -harjoitus on erinomainen tilaisuus testata kalustoa ja järjestelmiä laaja-alaisesti, havainnoida joukkojen toimintaa ja kerätä käyttäjäkokemuksia vaativissa olosuhteissa ja oikeassa toimintaympäristössä, majuri Ruotsalainen sanoo.


Olosuhteet ovat tosiaan autenttiset ja haastavat: Rovajärven talvikelit ovat käyneet kunnon pakkasella ja lunta riittää. Myös vesisadetta, hyytävää tuulta ja märkiä olosuhteita on nähty. Joukot ja järjestelmät toimivat kelissä kuin kelissä, ja voimme hyvillä mielin lanseerata aihetunnisteen #jokasäänmaavoimat.


- Näissä vaihtelevissa olosuhteissa olemme saaneet jälleen hyviä havaintoja välineiden toimivuudesta ja käyttäytymisestä Suomen talvessa. Itse tutkimustoiminnan toteuttamiseen sääolosuhteet eivät ole juurikaan vaikuttaneet, Ruotsalainen toteaa.


Keskeisimmät tutkimuskohteet MVH20 -harjoituksessa ovat:
-    Puolustusvoimien yhteinen tulenkäyttö (Maavoimat - Merivoimat - Ilmavoimat)
-    Ammunnanhallinnan ja johtamisjärjestelmän tietokonesovellukset, eli ohjelmistot 
-    Tulipatterin viestijärjestelmä
-    Kranaatinheitinkomppanian, ja erityisesti raskaan kranaatinheitinryhmän, ampumatekniset välineet 
-    Tulenjohtopartion kalusto ja toiminta
-    Paikantamislaitteet


- Tutkimustoiminta on kyetty toteuttamaan harjoituksessa suunnitelman mukaisesti. Tutkijat ovat tehneet harjoituksessa havaintoja välineiden ja järjestelmien toimivuudesta sekä joukkojen toiminnasta, testanneet välineitä itse sekä haastatelleet ja keränneet joukoilta käyttäjäkokemuksia tutkimuskohteista, majuri Ruotsalainen kertoo.


Koronavarautuminen eli turvavälit, kasvomaskit ja hygienia ynnä muut varotoimet on huomioitu tutkijoiden liikkuessa harjoitusjoukoissa, mutta se ei ole estänyt tai merkittävästi vaikeuttanut tutkimustoimintaa. Tutkimustoimintaa jatketaan harjoituksen loppuun saakka ja harjoituksessa tehdyt havainnot raportoidaan tutkimuskohteittain toiminnan kehittämiseksi.


- Harjoituksessa tehtyjä havaintoja hyödynnetään myös ohjesääntöjen ja oppaiden päivitystyössä.
- Harjoitusjoukkojen tuki tutkijoille ja positiivinen asenne toiminnan kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää tutkimustoiminnan onnistumiselle ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä on toiminut harjoituksessa erittäin hyvin, mistä kiitos harjoitusjoukoille, majuri Ruotsalainen sanoo.

Maavoimien tutkimuskeskus kuuluu yhtenä joukkoyksikkönä Maasotakouluun. Maavoimien tutkimuskeskuksessa on Maataistelukeskus ja Tutkimus- ja kehittämisosasto. Tutkimus- ja kehittämisosaston keskeisin tehtävä on suorituskykyjen suunnittelua, kehittämistä, käyttöä, hankkeita sekä hankintoja tukeva tutkimus ja kehittäminen sekä edellä mainittuja tukeva kokeilu- sekä testaustoiminta. Maataistelukeskuksen päätehtävänä on tutkia ja kehittää Maavoimien taktiikkaa ja operaatiotaitoa, konsepteja ja toimintaperiaatteita.


Pääosa Maavoimien tutkimuskeskuksen noin 70 työntekijästä työskentelee Haminassa, mutta neljä tutkimussektoria sijoittuu muualle. Tutkimus- ja kehittämisosaston tykistösektori toimii Kankaanpään Niinisalossa, panssarisektori Hattulan Parolannummella ja viestisektori sekä Maavoimien tietojärjestelmien sektori Riihimäellä, koska paikkakunnilla sijaitsevista varuskunnista löytyvät välineet, joihin sektoreiden tutkimus ja kokeilutoiminta kohdistuu.

Maasotakoulun muita joukkoyksikköjä ovat Reserviupseerikoulu ja Koulutuskeskus eri aselajikouluineen.

Ampuma- ja harjoitusalue
´