Hyppää sisältöön

Tykistökoulun harjoitus yhdistää: mukana myös Panssarikoulu ja Maavoimien tutkimuskeskus

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 29.4.2021 14.32
Tiedote
Kaksi sotilasta seisoo käytävällä, ovien vieressä.
Harjoituksessa Juhani Länsiö (vasemmalla) Panssarikoulusta pelaa eli toimii esikunnan komentajana, esikunta toimii kellaritiloissa.

Yhteistyö Maasotakoulussa onnistuu luontevasti. Nyt menossa oleva Tykistökoulun ampumaharjoitus kokoaa viikoksi Pohjankankaalle niin eri joukko-osastoja, kuin Maasotakoulunkin eri osia ja tekijöitä. Sotilasalueen esikunnassa "pelaa" asiantuntijoita muun muassa Panssarikoulusta ja Maavoimien tutkimuskeskuksesta.

Majuri Juhani Länsiö, Panssarikoulun toimistopäällikkö, toimii Tykistökoulun ampumaharjoituksessa 26.-30.4.2021 sotilasalueen komentajana.


- Se tarkoittaa sitä, että pelaamme sotilasalueen esikuntaa, annamme tehtäviä ja tiedustelutietoa taisteluosastolle, jonka alaisuudessa joukot suorittavat ammuntoja, majuri Länsiö kertoo.

Länsiön "tiimiin" tässä harjoituksessa kuuluu asiantuntijoita myös Maavoimien tutkimuskeskuksesta. Yksi heistä on tykistösektorin tutkijaesiupseeri kapteeni Asko Mäki (kuvassa vasemmalla).

Yhteistyö on voimavara, joka onnistuu Maasotakoulussa luontevasti. Maasotakouluun kuuluu eri aselajikouluja ja Maavoimien tutkimuskeskus, jossa on eri aselajien tutkimussektoreita.
- Tämä on Maasotakoulun vahvuus. Esimerkiksi tässä harjoituksessa voimme Maasotakoulun sisällä muodostaa helpoin järjestelyin tiimejä, joissa eri aselajien ja koulutushaarojen asiantuntijat ovat mukana tukemassa Tykistökoulun harjoituksen tarpeita ja tavoitteita. Näin saadaan harjoitus todentuntuisemmaksi, kun operatiivinen kehys (eli simuloitu taistelutilanne) on ammuntojen tilanteen perusteena, majuri Länsiö sanoo.

Länsiö reserviin kesällä

Juhani Länsiö siirtyy reserviin pitkän sotilasuran jälkeen kesäkuussa 2021. Hän valmistui kadettikoulusta vuonna 1990 jalkaväen panssarikoulutushaarasta ja aloitti palveluksen Panssariprikaatissa. Varusmiespalveluksensa Länsiö suoritti Savon prikaatissa Mikkelissä.


- Isäni oli sotilasmestari, joten näin esimerkin sotilaan urasta. Selkeä opintoputki ja varma työpaikka sekä positiiviset kokemukset varusmiespalveluksesta ja va-vänrikkinä (nyk. sopimussotilaana) Haminassa RUK:ssa saivat hakemaan kadettikouluun. 

Länsiön sotilasuraan on kuulunut erilaisia tehtäviä, joista pisin on Panssariprikaatin henkilöstöpäällikkyys 2002-2015. Tuohon ajanjaksoon sisältyy Puolustusvoimien kolme suurta organisaatiouudista sekä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto.

- Nämä uudistukset tapahtuivat sellaisella syklillä, että edellisen päättyessä uusi oli jo käynnistymässä. Tähän perustuu poikkeuksellisen pitkä ajanjaksoni samalla paikkakunnalla henkilöstöpäällikkönä, kertoo Länsiö. 

Viimeisimmän rakennemuutoksen päätteeksi 1.1.2015 Länsiön tehtävä ja joukko-osasto muuttui, kun hänet määrättiin Panssarikoulun toimistopäällikön tehtävään ja Panssarikoulu liitettiin Maasotakouluun. Mutta toimipaikka säilyi edelleen Parolannummella Hattulassa.

- Työpiste siirtyi 100 metriä Panssariprikaatin esikunnasta Panssarikoululle, Länsiö sanoo.

Parasta ammattisotilaana hänen mukaansa on varma työpaikka muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa työelämän epävarmuus on yleistynyt. 

- Mahdollisuus kehittää ja täydennyskouluttaa itseään on suuri etu Puolustusvoimissa. Monessa muussa työpaikassa työn ohella ei voi opiskella vaikkapa kieliä, mutta meillä se on ollut järjestelykysymys.

Tulkkina BUK-ohjusjärjestelmän koulutuksessa Venäjällä

Länsiö opiskeli venäjää jo kadettikoulussa, ja on jatkanut sitä suorittamalla PV:n kielitutkintoja ja pitämällä niitä yllä vuosittain tenttimällä. Hän on toiminut tulkkina BUK-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän käyttöön- ja vastaanottokoulutuksessa vuosina 1996 ja 2001. Tämä kalustohankinta oli viimeinen Suomen ja Venäjän välisessä pitkässä hankintahistoriassa.


- Tulkkaustehtävät oppitunneilla ja käytännön harjoitteissa olivat haastavia tehtäviä minulle, koska en ollut ilmatorjunta-aselajin asiantuntija ja käytettävä termistö oli suomeksikin minulle osin tuntematonta. Myös koulutuspaikkakunnat ja niiden varuskunnat olivat mieleenpainuvia kokemuksia, vuonna 1996 käyttöönottokoulutus tapahtui Kungur-nimisellä paikkakunnalla, noin 1500 kilometriä Moskovasta itään Ural-vuoriston juuressa, missä aika tuntui pysähtyneen 1970-luvulle. Vuonna 2001 täydennyskoulutus tapahtui Smolenskin kaupungissa, mikä puolestaan oli hyvinkin moderni ja nykyhetkessä kiinni.


Voitko suositella sotilaan uraa nuorille?


-Tottakai. Saa yliopistotason koulutuksen ilman opintolainoja, saa varman työpaikan ja mahdollisuuden kehittää itseään omien halujen ja kykyjen mukaan. PV työnantajana tukee täydennyskoulutusta, jopa tohtorinväitöskirjaan asti.


Kuka?
Juhani Länsiö

  • Kotoisin Lahdesta.
  • Asuu Hämeenlinnassa vaimon ja tyttären kanssa.
  • Siirtyy reserviin kesäkuun alussa 2021. Hänen viimeinen sotaharjoituksensa on Tykistökoulun ampumaharjoitus TYKKAH 1/21 huhtikuun lopussa 2021 Pohjankankaalla.
  • "Pienetkin tehtävät kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin, sitten suuretkin asiat onnistuvat."
     
Ampuma- ja harjoitusalue Joukko-osasto Niinisalo, Kankaanpää
´