Osiot
Valikko
Maavoimat

Upseerioppilaat kerääjinä Sotiemme veteraanit 2019 -keräyksessä

Maasotakoulu 16.8.2019 16.44
Tiedote

Reserviupseerikurssin 254 upseerioppilaat keräävät Sotiemme veteraanit 2019 -keräyksessä varoja Kotkassa, Lappeenrannassa ja Parikkalassa sunnuntaina 25.8.2019. Keräys on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton, Rintamanaisten Liiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton perustaman Veteraanivastuu ry:n hallinnoima keräys.

Maasotakoulun Reserviupseerikoulu tukee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirien keräystä käyttäen Reserviupseerikurssin 254 upseerioppilaita kerääjinä seuraavasti:

• 25.8.2019 kello 13 alkaen Kotkassa. Keräysalue Kotkassa: kauppakeskukset, liikekeskukset, länsi-Kotkan alueella rivi- ja omakotitalot.

• 25.8.2019 kello 13.30 alkaen Lappeenrannassa. Keräysalue Lappeenrannassa: ostoskeskukset, itäiset ja eteläiset kaupunginosat sekä Joutseno.

• 25.8.2019 kello 14.30 alkaen Parikkalassa. Parikkalassa keräys toteutetaan ovelta ovelle -keräyksenä Parikkalan kirkonkylällä, keskustaajamassa ja Särkisalmen taajamassa.

 

Kerääjät toimivat pareittain ja käyttävät lomapukua m/05. Parin toisella kerääjällä on päällään huomioliivi ja toisella keräysliivi. Kannattaa varata käteistä, jos haluaa lahjoittaa rahaa keräykseen. Kotisivulta www.veteraanit.fi saa lisää tietoa keräyksestä ja voi myös tehdä lahjoituksen.

 

Varoilla tuetaan kaikkein pienituloisimpia veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään sekä sotaleskiä. Tavoitteena on, että he voisivat korkeasta, 94 vuoden keski-iästään huolimatta, selviytyä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tuottoa käytetään muun muassa lääkkeiden hankintaan ja kotiavun eli siivouksen, ikkunan pesun, polttopuiden hakkuun, ynnä muun järjestämiseen sekä yksinäisyyden lievittämiseen.

 

Varusmiesten keräämät varat jäävät tukemaan keräyspaikkakunnan alueella asuvia sotiemme veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään. Mukana olevat veteraanijärjestöt ovat sopineet varojen jaosta jäsenmääriensä suhteessa. Jokainen järjestö tuntee jäsenistönsä ja keräysvarat suunnataan apua eniten tarvitseville. Myös järjestöihin kuulumattomien pienituloisten veteraanien on mahdollista hakea avustusta Sotiemme Veteraanit – keräykseltä. Suomen sotiin vuosina 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia on elossa alle 10 000. Sotiemme veteraaneista lähes 1 500 on sodissa vammautuneita. Veteraanien puolisoita ja leskiä on noin 25 000.

 

RU-kurssi 254 alkoi toukokuussa ja sillä aloitti 557 varusmiestä upseerioppilaana. RU-kurssi 254 päättyy 1.9.2019. Seuraava reserviupseerikurssi 255 alkaa marraskuun alussa.