Hyppää sisältöön

Upseerioppilaat kerääjinä Sotiemme veteraanit 2019 -keräyksessä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 21.5.2019 11.30
Tiedote
Kuvassa Maasotakoulun varusmies tarjoilee veteraaneille ja veteraanijärjestöjen edustajille joululounasta 2018.
Maasotakoulun varusmies tarjoilee veteraaneille ja veteraanijärjestöjen edustajille joululounasta 2018.

Reserviupseerikurssin 254 upseerioppilaat keräävät Sotiemme veteraanit 2019 -keräyksessä varoja Haminassa 30.5.2019. Keräys on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton, Rintamanaisten Liiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton perustaman Veteraanivastuu ry:n hallinnoima keräys.

Maasotakoulun Reserviupseerikoulu tukee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirien keräystä käyttäen Reserviupseerikurssin 254 upseerioppilaita kerääjinä seuraavasti:

30.5.2019 klo 12:30 alkaen Haminassa. Keräys Haminassa päättyy klo 21:00 mennessä.

25.8.2019 Kotkassa.

25.8.2019 Lappeenrannassa.

25.8.2019 Parikkalassa.

Keräysalue Haminassa 30.5.2019: Hevoshaka - Saviniemi - Salmenkylä - Takkaniemi - Ruissalo - Pohjois-Poitsila - Etelä-Poitsila, Meltti - Keskusta - Alakaupunki - Ruotsinkylä - Tallinmäki - Pappilansaaret - Pitäjänsaari - Kotisaari - Jamilahti.

Kerääjät toimivat pareittain ja käyttävät lomapukua m/05. Parin toisella kerääjällä on päällään huomioliivi ja toisella keräysliivi.

RU-kurssi 254 alkoi toukokuussa ja sillä aloitti 557 varusmiestä upseerioppilaana. RU-kurssi 254 päättyy 1.9.2019.

Keräyksestä saaduilla varoilla tuetaan kaikkein pienituloisimpia veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään sekä sotaleskiä. Tavoitteena on, että he voisivat korkeasta, 93 vuoden keski-iästään huolimatta, selviytyä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tuottoa käytetään muun muassa lääkkeiden hankintaan ja kotiavun eli siivouksen, ikkunan pesun, polttopuiden hakkuun, ynnä muun järjestämiseen sekä yksinäisyyden lievittämiseen.

Varusmiesten keräämät varat jäävät tukemaan keräyspaikkakunnan alueella asuvia sotiemme veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään. Mukana olevat veteraanijärjestöt ovat sopineet varojen jaosta jäsenmääriensä suhteessa. Jokainen järjestö tuntee jäsenistönsä ja keräysvarat suunnataan apua eniten tarvitseville. Myös järjestöihin kuulumattomien pienituloisten veteraanien on mahdollista hakea avustusta Sotiemme Veteraanit – keräykseltä. Suomen sotiin vuosina 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia on vuoden 2019 alussa elossa yli 10 000. Sotiemme veteraaneista lähes 1 500 on sodissa vammautuneita. Veteraanien puolisoita ja leskiä on noin 25 000.

Kotisivulta http://veteraanit.fi/ saa lisää tietoa keräyksestä ja voi tehdä lahjoituksen.

Keräyksistä 25.8.2019 Kotkassa, Lappeenrannassa ja Parikkalassa tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

´