Hyppää sisältöön

Urheilijoista koulutetaan tiedustelijoita fyysisen ja psyykkisen soveltuvuuden takia

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 9.2.2017 15.14
Tiedote

Puolustusvoimien Urheilukoulu kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin. Suurin osa urheilijoista suorittaa johtajakoulutuksen ja palvelee 347 vuorokautta.

Urheilijoiden kouluttaminen tiedusteluaselajiin on Suomessa jo sodanaikainen perinne. Tiedustelijalta vaaditaan erinomaista fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, jota kehittää tavoitteellinen harjoittelu ja kilpailu huipputasolla urheilussa. Lisäksi urheilijoiden fyysisen suorituskyky pysyy korkeana keskimääräistä pidempään myös varusmiespalveluksen jälkeen.

Urheilukoulun varusmiesten koulutustaso arvioidaan samoilla testeillä ja mittareilla kuin muidenkin suomalaisten varusmiesten. Kesälajien urheilijat suorittivat viime viikolla tiedustelijan koulutushaaratutkintoon kuuluvan havukokeen. Koulutushaaratutkintoon kuuluu myös useita teoriakokeita.

Havukoe suoritettiin tiistai-iltapäivästä läpi yön keskiviikkoaamuun Hollolassa. Havukoe mittaa yksittäisen taistelijan tiedustelu- ja selviytymistaitoja.

- Talviolosuhteet lisäävät aina tiedustelijan kuormitusta. Raskaan havukokeen tavoite onkin paitsi mitata osaamista ja fyysistä suorituskykyä, myös testata kuinka hyvin tiedustelijat pystyvät säilyttämään oman toimintakykynsä haastavissa olosuhteissa, kertoi Tiedustelukomppanian päällikkö, kapteeni Ohto Oksanen.

Tiedustelijat kantavat kaikki varusteensa mukanaan. Henkilökohtaisen varustuksen lisäksi tiedusteluryhmällä on matala sissiteltta ja -kamiina. Polttopuut etsitään metsässä ja niin juomavesi kuin ruokakin kannetaan mukana ja valmistetaan itse trangian avulla.  

Toiminta tiedustelutehtävässä mahdollisesti pitkiäkin aikoja eristettynä muista omista joukoista asettaa erityisiä vaatimuksia myös psyykkiselle toimintakyvylle.

Johtajakoulutusta ja vaativia tiedusteluryhmän ammuntoja

Urheilukoulun varusmiehet harjoittelivat tiedustelupartion ja -ryhmän toimintaa kovin ampumatarvikkein tammikuun puolessa välissä Pahkajärvellä. Ampumaharjoitukseen osallistuivat sekä kesä- että talvilajien urheilijat. Vaativissa tiedusteluammunnoissa harjoiteltiin muun muassa tuliylläköitä, tien ylityksiä ja irtautumista viholliselle paljastuneesta tähystysasemasta niin valoisassa kuin pimeässäkin.

- Viikon vaativin ammunta oli maaliskuussa kotiutuvan talvilajien saapumiserän vaikutusammunta, jossa tiedusteluryhmä tuhosi sinkoja, tarkkuuskiväärejä ja epäsuoraa tulta hyväksi käyttäen vihollisen komentopaikan ja irtautui sen jälkeen paikalta taistellen. Irtautumisen aikana harjoiteltiin myös haavoittuneen evakuointia tulen alla, arvioi kapteeni Ohto Oksanen.

Noin kolmannes Urheilukoulun varusmiehistä koulutetaan miehistötehtäviin, joko tiedustelumiehiksi tiedusteluryhmiin tai muihin tiedustelukomppanian miehistötehtäviin, kuten taisteluläheteiksi.

Yli puolet Urheilukoulun varusmiehistä koulutetaan aliupseereiksi. Aliupseerikurssilla jokainen urheilija saa koulutuksen johonkin tiedusteluryhmän erikoistumistehtävään. Erikoistumistehtäviä ovat tarkka-ampuja-aliupseerin, tiedustelutulenjohtoaliupseerin, radistialiupseerin ja tiedustelulääkintäaliupseerin tehtävät.

Noin 15 prosenttia Urheilukoulun saapumiserästä saa koulutuksen reserviupseeriksi joukkoyksikön omalla reserviupseerikurssilla. Pääosa vänrikkeinä kotiutuvista urheilijoista sijoitetaan tiedusteluryhmiin ryhmänjohtajan, ryhmän varajohtajan tai tiedustelutulenjohtajan tehtäviin. Lisäksi jokaisesta saapumiserästä muutama urheilija saa joukkueenjohtajan tai tiedustelu-upseerin koulutuksen.

Urheilukoulu on osa suomalaista valmennusjärjestelmää

Urheilukoulutoiminnan toteuttamisesta vastaa Puolustusvoimien Urheilukoulu, joka on Kaartin jääkärirykmentin joukkoyksikkö, Puolustusvoimien liikunta-alan osaamiskeskus sekä sotilasurheilun valmennuskeskus. Kainuun prikaatissa Kajaanissa palvelevat talvilajeista ampumahiihto, hiihtosuunnistus, lumilautailu, maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetyn hiihto. Urheilukoulutoiminta yhteensovittaa ikäluokan parhaiden urheilijoiden asevelvollisuuden suorittamisen sekä huipulle tähtäävä valmentautumisen.

Urheilukoulutoiminnalla tuetaan kansallisen huippu-urheilujärjestelmän päämääriä ja tavoitteita Puolustusvoimien tehtävien edellyttämällä tavalla. Urheilukoulutoimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön (HUY), lajiliittojen, seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa.

Päivittäisvalmennus toteutetaan yhdessä Pääkaupunkiseudun Uheiluakatemian ja Vuokatti-Ruka Urheilukatemian kanssa. Haku seuraavaan kesälajien saapumiserään päättyy 1.6.2017 ja talvilajien saapumiserään 1.1.2018. Lisätietoja Urheilukoulusta ja hakemisesta.

 

´