Hyppää sisältöön

Urheilukoulussa kamppaillaan kahden tulen välissä - vaativan sotilaskoulutuksen ja huipulle tähtäävän valmentautumisen yhteensovittamisessa

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 29.8.2018 15.41
Tiedote

Puolustusvoimien urheilukoulu vietti viime perjantaina 39. perinnepäiväänsä. Kuluvan vuosikymmenen aikana sotilaskoulutusta tiedustelukomppaniassa on kehitetty paljon. Samanaikaisesti valmennuskeskuksessa on tehty töitä suomalaisen urheilumenestyksen nostamiseksi, tukien samalla myös asevelvollisuutta.

Puolustusvoimien urheilukoulun johtaja everstiluutnantti Mikko Mönkkönen, takana Urheilukoulun apulaisjohtaja kapteeni Tomi Aspholm

Urheilukoulun tärkein tehtävä on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin, jonka lisäksi se mahdollistaa lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumisen varusmiespalveluksen aikana. Urheilukoulun johtaja, everstiluutnantti Mikko Mönkkönen sanoi perinnepäivän puheessaan Urheilukoulun olevan osaamiseltaan ja asenteeltaan ainoa Puolustusvoimien joukkoyksikkö, joka tähän tehtävään kykenee.

Vaativan sotilaskoulutuksen ohella Urheilukoulun tulee keskittyä huippu-urheiluun, siinä menestymiseen sekä osata huomioida yhteiskunnassa ja urheilussa muuttuvia ilmiöitä. Mönkkönen muistuttaa, ettei Puolustusvoimien urheilukoulu voi määritellä heille hyväksyttäviä urheilulajeja. Urheilukoululla ei myöskään saa olla suosikkilajeja tai suosikkiurheilijoita. Olympiakomitea määrittelee painopistelajit. Lajeista ja hakijoista on kuitenkin pystyttävä tunnistamaan koko suomalaisen urheilun kenttä. Tässä kohtaa Urheilukoulun valmennuskeskus on tehnyt paljon työtä, ja tekee edelleen.

- Pääsykokeidemme on kehityttävä, jotta saamme valituksi urheilijoita, jotka täyttävät vaativan tiedustelukoulutuksen asettamat haasteet. Samat vaatimukset koskevat myös henkilökuntaa. Tiedustelukoulutus on pienryhmäkoulutusta suuren rasitustason alaisena. Kaikkien Urheilukoulun henkilökuntaan kuuluvien on täytettävä tietyt fyysiset suorituskykyvaatimukset ja jaksettava kenttätyössä, Mönkkönen täydentää.

Urheilukoulun johtajana viime heinäkuussa aloittanut Mönkkönen tuntee joukkoyksikkönsä perustehtävät niiden ruohonjuuritasolta. Mönkkönen on itse palvellut Urheilukoulussa vuosina 2001-2007 varapäällikkönä ja päällikkönä sekä kamppailulajien valmentajana.

- Olemme kahden tulen välissä. Mielikuvia työmme luonteesta sen ytimessä, tiedustelukomppaniassa ja valmennuskeskuksessa, on paljon. Kuvitelmat työmme näennäisesti yksinkertaisuudesta tai yksipuolisuudesta ovat pääosin harhaa, ja kiteytyvät joka viikko haastavan tiedustelukoulutuksen ja huipulle tähtäävän valmentautumisen yhteensovittamiseen asevelvollisten ja henkilökunnan välisessä kanssakäymisessä, Mönkkönen selventää.

Mönkkönen lisää kuitenkin uskovansa Puolustusvoimien urheilukoulun toimivan jatkossakin uutena alustana ja kokemusmaailman rikastuttajana huippu-urheilijan polulla.
 

´