Hyppää sisältöön

Utin jääkärirykmentissä käynnistyvät erikoisjoukkokoulutuksen valintakokeet

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 21.1.2022 15.30
Tiedote

Utin jääkärirykmentti järjestää valintakokeet erikoisjoukkokoulutukseen 23. - 29. tammikuuta 2022. Koronatilanteen vuoksi valintakokeet viedään läpi erityisjärjestelyin.

Maanantaina 23. tammikuuta alkavien valintakokeiden tarkoituksena on arvioida varusmieheksi Laskuvarjojääkärikomppaniaan tai sopimussotilaaksi Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille hakeneiden henkilöiden fyysiset ja psyykkiset edellytykset läpäistä vaativa erikoisjoukkokoulutus. Hakuaika molempiin koulutuksiin päättyi 30. marraskuuta.

Valintakokeiden perusteella laskuvarjojääkärikoulutukseen valitaan vuosittain 60 - 80 parhaiten soveltuvaa henkilöä. Fyysisten testien lisäksi haastavaan varusmieskoulutukseen hakevien soveltuvuutta arvioidaan terveystarkastuksessa, haastatteluilla ja psykologisilla testeillä.

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille sopimussotilaaksi pyrkivien valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe järjestetään tammikuussa ja sen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan toiseen, keväällä järjestettävään vaiheeseen. Erikoisjoukkokurssille valitaan vuosittain noin 15 henkilöä.

3000 metrin vaatimus cooperissa karsi hakijoita odotetusti

Laskuvarjojääkärikoulutus kiinnostaa edelleen nuoria. Varusmiespalvelukseen heinäkuussa alkavalle laskuvarjojääkärikurssille haki kaikkiaan 436 henkilöä. Eniten hakijoita oli Uudeltamaalta, Lounais-Suomesta ja Hämeestä. 

Hakijamäärät aluetoimistoittain (suluissa edellisen vuoden hakijamäärä)
•    Etelä-Savon aluetoimisto 8 (16)
•    Hämeen aluetoimisto 41 (36)
•    Kaakkois-Suomen aluetoimisto 23 (44)
•    Keski-Suomen aluetoimisto 19 (20)
•    Lapin aluetoimisto 10 (8)
•    Lounais-Suomen aluetoimisto 50 (62)
•    Pirkanmaan aluetoimisto 40 (50)
•    Pohjanmaan aluetoimisto 21 (19)
•    Pohjois-Karjalan aluetoimisto 11 (13)
•    Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 24 (45)
•    Pohjois-Savon aluetoimisto 18 (20)
•    Uudenmaan aluetoimisto 171 (206)
•    Yhteensä 436 (539).

Pääsyvaatimuksiin viime vuonna tehdyn muutoksen mukaisesti valintakokeisiin kutsuttiin vain ne henkilöt, jotka ilmoittivat hakemuksessaan 12 minuutin juoksutestin tulokseksi vähintään 3000 metriä. Uusi tulosraja perustuu ensisijaisesti koulutuksen asettamiin korkeisiin vaatimuksiin, mutta mahdollistaa myös valintojen tekemisen entistä tiiviimmästä joukosta. Vaatimus on sama myös Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin sopimussotilaskoulutukseen hakevilla.

- Uusi 3000 metrin vaatimus 12 minuutin juoksutestissä laski laskuvarjojääkäriksi hakeneiden määrää odotetusti. Aiemmin olemme kutsuneet valintakokeisiin myös alle 3000 metrin juoksijoita, mutta he eivät ole hakijoiden kovasta tasosta johtuen enää viime vuosina päässeet mukaan siihen joukkoon, joka on lopulta valittu koulutukseen, sanoo valintakokeiden johtaja kapteeni Petri Hynninen. 

Läpäistäkseen vaativan erikoisjoukkokoulutuksen, on koulutukseen valittavilla oltava hyvä fyysinen lähtötaso. Hakijat voivat tutustua valintakokeen fyysisiin testeihin etukäteen ja harjoitella niitä varten. 

- Oleellista on oman ”päivän kunnon” testaaminen. Mikäli vaadittavan pistemäärän saavuttaminen ei onnistu, kannattaa fyysistä kestävyyttä kehittää tavoitteellisesti. Meidän näkökulmastamme on positiivinen asia, että harkintaa valintakokeiden läpäisymahdollisuuksista tehdään jo ennen hakemuksen lähettämistä, jatkaa kapteeni Petri Hynninen.

Laskuvarjojääkärikoulutukseen haetaan Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta.

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi reserviläisille

Monipuolista ja haastavaa koulutusta tarjoava Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi on 12 kuukautta kestävä ammattimaisen erikoisjoukkotoiminnan peruskurssi. Erikoisjoukkokurssille voivat hakea missä tahansa maa-, meri- tai ilmavoimien joukko-osastossa varusmiespalveluksensa suorittaneet miehet ja naiset, joilla täyttyvät kurssille pääsyn edellytykset. 

Erikoisjoukkokurssille voi hakea jo varusmiespalveluksen aikana, mutta varusmiespalveluksen pitää olla suoritettu loppuun erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä. Erikoisjoukkokurssilla koulutettavat sopimussotilaat ovat määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimiin. 

Heinäkuussa 2022 alkavalle Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille tuli 116 hakemusta. Lisäksi parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittavat laskuvarjojääkärit voivat jättää hakemuksensa myöhemmin keväällä, suoraan erikoisjoukkokurssin valintakokeen toiseen vaiheeseen. 

Koronatilanne vaikuttaa valintakokeen järjestelyihin

Varusmiehet ja sopimussotilaat valitaan erikoisjoukkokoulutukseen huolellisen valintamenettelyn kautta. Valintakokeen järjestämismahdollisuuksia nykyisessä koronatilanteessa arvioitiin Utin jääkärirykmentissä tarkkaan. Valintakoe toteutetaan erityisjärjestelyin, alueelliset rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen.

- Olemme jatkaneet valintakokeen kestoa päivällä ja jakaneet osallistujat suunniteltua useampaan erään. Näin saamme pidettyä osastot riittävän pieninä. Sisätiloissa suoritettavat testit tehdään isoissa hallitiloissa ja hiihtotesti luonnollisesti ulkona. Lisäksi valintakokelaille on tällä viikolla lähetetty koronaan liittyvät tarkentavat ohjeet. Ohjeissa muistutettiin siitä, että valintakokeeseen saa osallistua ainoastaan täysin terveenä, sanoo valintakokeen johtaja kapteeni Hynninen.

Valintakoejärjestelyihin tehdyillä muutoksilla ja yleisiä koronavarotoimia noudattamalla Utin jääkärirykmentti pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla varmistamaan valintakokeeseen osallistuvien sekä valintakokeen toimitsijahenkilöstön terveysturvallisuutta.