Hyppää sisältöön

Uuden äärellä: Paikalliskyberpuolustuksen kenttäkoe Rovaniemellä 

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 8.9.2023 8.04
Tiedote
Kuvituskuva

Vaikka kybertoimintaympäristö on globaali, niin kyberhyökkäyksiin liittyy aina paikallinen luonne. Kyberhyökkäykset ovat myös laaja-alaiseen vaikuttamisen keskeisiä keinoja. Siksi Puolustusvoimat testaa kyberkyvykkyyksien käyttöä myös osana paikallispuolustusta kyberuhkien torjunnassa. 

Testaus toteutettiin Puolustusvoimien kyberpuolustushankkeen kenttäkokeena osana Jääkäriprikaatin Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoitusta yhteistoiminnassa Lapin aluehallintoviraston Pohjoinen23-valmiusharjoituksen ja Kemijoki Oy:n kanssa. Maanpuolustuskoulutus MPK on ollut keskeinen kumppani kautta aikain ensimmäisen paikalliskyberpuolustuskenttäkokeen harjoituksen valmistelussa ja toteutuksessa.

– Kemijoki Oy:llä on ollut tiivistä yhteistyötä Jääkäriprikaatin, Lapin lennoston, Lapin rajavartioston, ELY-keskusten ja Lapin aluehallintoviraston kanssa monissa asioissa. Olimme heti valmiita yhteistyöhön, kun meitä pyydettiin tähän harjoitukseen osallistumaan. Paikallispuolustusharjoituksiin osallistumisesta keskusteltiin jo pari vuotta sitten. Harjoittelu erilaisiin poikkeustilanteisiin varautumiseksi on aina tärkeää. Yritysturvallisuudelle erittäin oleellinen osa on toipumissuunnitelma ja palautuminen eli se miten poikkeustilanteista päästään takaisin perusarkeen, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

– Meillä on tässä samanaikaisesti neljä harjoitusta. AVI:n valmiusharjoitus, paikallispuolustusharjoitus, kyberharjoitus ja oma johtamisjärjestelmäharjoitus, jossa mukana ovat myös Kemijoki Oy:n kumppanit. Harjoitukset kiinnostavat laajasti ja olemme käyneet monia kiinnostavia keskusteluja niiden sisällöistä sidosryhmiemme kanssa. Sähkö on entistä kriittisempää yhteiskunnan toimivuudelle ja sähköinfran kannalta Lappi on tärkeässä asemassa, toteaa Timonen.

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen ja johtaja Tarja Zitting-Huttula.

Paikalliskyberpuolustuksen kenttäkoe

Paikalliskyberpuolustuksen kenttäkokeen tavoitteena oli testata paikalliskyberpuolustuksen konseptia, paikalliskyberryhmän toimintamalleja ja -periaatteita, käytettäviä tekniikoita sekä yhteistoimintaa eri toimijoiden kanssa. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan kehitystarpeita joukkojen muodostamiseksi ja kouluttamiseksi laajemminkin. Paikalliskyberpuolustuksen perusoletuksen mukaan se rakentuu täysin asevelvollisten ja vapaaehtoisten sitoutuneiden varaan. 

– Harjoituksen valmistelu alkoi noin vuosi sitten sopivan harjoituksen etsimisellä. Jo siinä vaiheessa oli selvää, että harjoitukseen tulee liittyä sekä viranomaisyhteistyötä, että yhteistoimintaa jonkin kriittisen infrastruktuurin yrityksen kanssa. Mallia otettiin Yhdysvaltain kansalliskaartin toteuttamista Cyber Fortress harjoituksista, joista kuitenkin puuttui paikallispuolustusharjoituksien kehys ja joukot. Vuodelle 2023 kenttäkokeelle parhaimman kehyksen tarjosi Pohjoinen 23 -valmiusharjoitus ja Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoitus, kertoo harjoitusta valmistellut everstiluutnantti T Pääesikunnasta.

Kenttäkokeen käytännön valmistelut alkoivat samaan aikaan AVI:n valmiusharjoituksen valmisteluiden kanssa yhdessä AVI:n valmistelijan ja Kemijoki Oy:n valmistelijoiden kanssa. Valmistelut jatkuivat rinnan Jääkäriprikaatin paikallispuolustusharjoituksen kanssa.

Kyberharjoitukseen osallistuneen joukon kokoaminen alkoi tunnistamalla ja sitouttamalla joukolle MPK:n kyberkouluttaja-aktiiveista johtaja, joka täysin itsenäisesti kokosi ja sitoutti Pohjois-Suomen alueelta kyberosaajia kenttäkokeen ryhmäksi. Harjoitukseen kyberryhmä valmistautui itsenäisesti viikkojen ajan omaehtoisesti kouluttautumalla, kehittämällä työkaluja ja toimintaperiaatteita.  

– Nelisen vuotta olen ollut MPK:n koulutushommissa kyberin puolella. Tätä ryhmää alettiin kasaamaan noin vuosi sitten MPK:n kyberkoulutusohjelmassa olevassa kybersotapeli harjoituksessa. Nyt on pikkuhiljaa hierottu taktiikoita, tekniikoita ja prosesseja sisään ja paremmiksi, että saatiin tämä paikalliskyberin sisääntulo tehtyä järkeväksi. Ryhmä koostuu reserviläisistä ja meidän vahvasta osaamisesta, kertoo siviilissä kriittisen infran parissa johtotehtävissä toimiva kybertaistelijaryhmän johtaja.

Harjoituksessa puolustettiin simuloitua energiayrityksen toimista- ja tuotantoverkkoa kyber- ja informaatiovaikuttamiselta. 

Harjoituksen kybertapahtumat toteutettiin yhdistämällä Maanpuolustuskoulutuksen MPK kyberharjoitusympäristö ja Tampereen yliopiston automaatiolaboratorion kehittämä teollisuusautomaatioympäristösimulaattori. Lisäksi kybertapahtumia yhdistettiin käytännössäkin useisiin fyysisen maailman tapahtumiin. Toimivan joukon eli, kenttäkokeeseen osallistuneiden asevelvollisten ja vapaaehtoisten mukanaan tuomat arjen ratkaisut muodostivat paikalliskyberryhmän pääkaluston. Harjoituksen skenaario, toiminnalliset sekä tekniset syötteet valmisteltiin vastaavasti MPK:n ja toimintaan sitoutuneiden reserviläisten toimesta viikkojen ajan ennen harjoitusta.

–  Minulla on kybervarusmiehen koulutus taustalla ja päädyin tähän ryhmään MPK:n kurssien kautta.  Ryhmässä pääsen hyödyntämään siviilissä hankittua tietotaitoa ja erityisosaamista ja myös kasvattamaan omia taitojani. Taistelijaparin kanssa tiedonvaihto, kommunikointi ja yhteen pelaaminen päämäärään pääsemiseksi on todella suurta. Ei ole kahta kybertaistelijaa, jotka tietävät täysin samat jutut. Näistä harjoituksista saa myös paljon oppia ja viemistä normaalitöihinkin työnantajalle. Sehän tämän homman suola on, että kaikki oppivat toisiltaan, kun ryhmässä on huippuammattilaisia monelta eri alalta, kertoo kybertaistelija, joka on sitoutunut toimimaan ryhmässä.

Paikalliskyberpuolustuksen testaus- ja harjoituskokonaisuutta kehitetään kenttäkokeen havaintojen perusteella. Tavoitteena on jatkaa toimintaa useammalla ryhmällä eri paikkakunnilla vuonna 2024. 

– Kenttäkoe antoi valtavasti havaintoja paikalliskyberpuolustuksen kehittämiseksi. Perusidea osoittautui oikeansuuntaiseksi ja toimivaksi harjoituksen käyttötapauksessa, mutta myös tarkennettavaa ja kehityskohteita löydettiin. Reserviläisten ja vapaaehtoisten sitoutuminen, osaaminen ja motivaatio ennen harjoitusta ja harjoituksen aikana olivat avain koko kenttäkokeen onnistumiselle. Havainnot yhteistoiminnasta kriittisen infrastruktuurin toimijan kanssa mahdollisti erityisesti Kemijoki Oy:n henkilöstön upea heittäytyminen harjoitustilanteeseen ja upeat fasiliteetit eri puolilla Lappia. Etsimme tällä hetkellä Kemijoki Oy:n kaltaisia yhteistyökumppaneita tuleviin harjoituksiin, toteaa everstiluutnantti T Pääesikunnasta.

´