Hyppää sisältöön

Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa kaupunkijääkäreitä vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 10.3.2017 12.47
Tiedote
Sotilas tähtää aseella kulman takaa

Kaartin jääkärirykmenttiin kuuluvan Uudenmaan jääkäripataljoonan perinnepäivää vietettiin 10.3.2017 Santahaminassa. Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä kaupunkijääkärikomppanian sekä esikunta- ja viestikomppanian eri tehtäviin.

Pataljoonassa annettava koulutus on keskittynyt taisteluun rakennetulla alueella. Varusmiehet saavat valtakunnan parhaimman koulutuksen vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Pataljoonassa koulutetaan kaupunkijääkäreiden lisäksi taisteluita tukevat osat, esimerkiksi kranaatinheitinjoukkueiden, kranaattikonekivääri- ja panssarintorjuntaryhmien taistelijat. Lisäksi Esikunta- ja viestikomppania vastaa viesti- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksesta sekä tiedustelijoiden kouluttamisesta.

Kaksi sotilasta metsässä joista toinen tähystää kiikareilla

Taistelu rakennetulla alueella vaatii erittäin nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta taistelukentän ollessa moniulotteinen ja etäisyyksien hyvin lyhyitä. Yksittäiseltä taistelijalta ja ryhmänjohtajilta vaaditaan oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa.

Toimintaympäristö vaatii riittävän suorituskyvyn

Haastavat olosuhteet ja nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat joukoilta hyvää osaamista sekä resursseja. Uudenmaan jääkäripataljoonan suorituskykyä kehitetään jatkuvasti niin varusmiesten osaamisen kuin käytössä olevan materiaalin osalta.

Minilennokkijärjestelmän tuleminen uutena osana varusmieskoulutukseen on yksi esimerkki joukkojen suorituskyvyn kehittämisestä. Minilennokkijärjestelmä parantaa joukkojen tilannetietoisuutta, tulenjohtokykyä sekä joukkojen kykyä valvoa lähialueitaan. Järjestelmä mahdollistaa myös nopean reagoimisen toimintaympäristön muutoksiin ja lisäksi suorituskykyä voidaan käyttää muiden viranomaisten tukemiseen.

Lennokki juuri matkaan ammuttuna

Lähitulevaisuudessa pataljoonan suorituskykyä kehitetään edelleen. Uuden johtamisjärjestelmän (M18) käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan kouluttamalla henkilökuntaa sekä ensimmäisiä varusmiehiä. Uuden johtamisjärjestelmän myötä johtaminen modernisoituu, monipuolistuu ja selkeytyy. Lisäksi se parantaa tilannekuvan muodostamista sekä jakamista ja mahdollistaa johtamisen liikkeestä useammilla tasoilla.

Tulevana kesänä Uudenmaan jääkäripataljoona järjestää kaupunkijääkärikomppanian harjoituksen Ruotsin Kvarnissa. Harjoitukseen osallistuu henkilökunnan lisäksi noin 300 varusmiestä. Ruotsin erinomainen rakennetun alueen koulutusympäristö mahdollistaa varusmiesten ja henkilökunnan osaamisen kehittämisen taistelussa rakennetulla alueella.

Varusmieskoulutusta tehostetaan lisäksi hetki sitten käyttöönotetulla virtuaalikoulutusympäristöllä. Virtuaalikoulutusympäristössä voidaan harjoitella kaikkea samaa kuin luonnossakin ja maastot voidaan luoda oikeanlaisiksi. Taistelu harjoitellaan ensin luokkahuoneessa virtuaaliympäristössä, jonka jälkeen se voidaan toteuttaa käytännössä. Uusi koulutusympäristö mahdollistaa sen, että toistoja voidaan tehdä enemmän, oppimistulokset paranevat ja virheiden määrät vähenevät.

´