Osiot
Valikko
Maavoimat

Uudenmaan paikallispuolustus - turvallisuusviranomaisten suorituskyvyt yhteiskäytössä

Kaartin jääkärirykmentti 9.3.2020 9.44
Uutinen

Uudellamaalla sijaitsevat Suomen suurimmat asutuskeskukset mutta siellä on myös valtavia peltoaukeita, lisäksi meri huuhtoo alueen eteläreunaa. Alueen puolustamiseen tarvitaan monipuolista osaamista, ja erityisesti sujuvaa yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Uudenmaan puolustamista harjoiteltiin Kaartin jääkärirykmentin johtamassa Kehä 20 -paikallispuolustusharjoituksessa maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

– Yhteistyö ja säännöllinen harjoittelu muiden viranomaisten kanssa on ehdoton edellytys paikallispataljoonan tehtävien täyttämiseksi, painottaa Kehä 20 -harjoituksessa toimivana johtajana toiminut Urheilukoulun johtaja, everstiluutnantti Mikko Mönkkönen.

– Valtaosa viranomaisista on käynyt varusmiespalveluksen. He tuntevat Puolustusvoimien terminologian, toimintatavat ja päätöksenteon. Se helpottaa viranomaisyhteistoimintaa huomattavasti. Yhteisharjoittelun myötä olen ymmärtänyt, että minulla on myös paljon opittavaa muiden viranomaisten toimintatavoista. Tämä ei ole vain Puolustusvoimien johtama harjoitus, johon muut liittyvät, vaan me saamme tästä itsekin todella paljon, Mönkkönen jatkaa.

Me emme halvaannu kohdatessamme hybridiuhkia

Kaartin pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Olli Järvinen toimi Kehä 20 -harjoituksen taisteluvaiheen pääkouluttajana. Järvinen korostaa, että mahdollisen kriisin eskaloituessa on erittäin tärkeää, että eri turvallisuusviranomaiset pystyvät yhteistoimintaan ja käyttämään toistensa suorituskykyjä.

– Viranomaisten yhteisharjoituksissa opimme tuntemaan toistemme suorituskyvyt sekä myös johtovastuut erilaisissa valmiustiloissa eli silloin kun Puolustusvoimilla ei ole vielä lain suomaa mahdollisuutta käyttää kaikkia suorituskykyjään. Meidän suorituskykyjämme pystytään käyttämään tällöin Poliisin tai Rajavartiolaitoksen johdossa. Me emme halvaannu kohdatessamme hybridiuhkia.

Pääkaupunkiseudulla Kaartin jääkärirykmentillä on pitkät perinteet yhteistoiminnasta viranomaisten kanssa. Järvinen korostaa, että tilanteet voivat olla erilaisia, mutta kentällä toimintatavat ovat säännöllisen harjoittelun ansiosta eri viranomaisilla aika hyvin tiedossa.

– Esimerkiksi Kehä 20 -kokonaisuuteen kuuluneessa Isnäsin harjoituksessa tehtävä pystyttiin toteuttamaan erittäin hyvin eri viranomaisten käytössä olevilla suorituskyvyillä.

Paikallispuolustuksessa hyödynnetään paikallisten tietoa ja osaamista omasta alueestaan

Paikallispataljoonissa palvelee nimensä mukaisesti samalla alueella asuvia varusmiehiä ja reserviläisiä. Pataljoonien määrä ja kokoonpano vaihtelevat alueittain.

– Pääkaupunkiseudulla harjoitellaan rakennetun alueen taistelua, mutta esimerkiksi Itä-Uudenmaan isot peltoaukeat mahdollistavat myös mekanisoitujen joukkojen käytön. Meiltä täytyy löytyä erilaisten toiminta-alueiden vaatimusten mukaista osaamista, Järvinen korostaa.
Paikallisjoukkojen etu on siinä, että osaaminen ei rajoitu ainoastaan taistelutaitoihin, vaan niissä palvelevat tuntevat myös toiminta-alueensa hyvin.

– Heillä on paikallista tietoa, jota voi hyödyntää puolustuksessa, ja jota esimerkiksi muilla joukolla ei välttämättä ole, Järvinen korostaa.