Hyppää sisältöön

Uudet alokkaat aloittivat palveluksensa Maavoimissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 8.1.2024 15.41
Tiedote
Kaksi Puolustusvoimien vaatteisiin pukeutunutta henkilöä ja yksi siviilivaatteissa oleva henkilö varusvarastolla

Saapumiserän 1/24 alokkaat aloittivat tänään palveluksensa varuskunnissa ympäri Suomea. Alokkaista noin 10 000 aloitti palveluksensa Maavoimissa. Eniten uusia alokkaita vastaanottivat Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati. Palveluksen ensimmäiset päivät pitävät sisällään totuttelua uusiin varusteisiin, varuskunnan olosuhteisiin ja arkeen ryhmänjohtajien johdolla.

Uuden saapumiserän alokasjakso kestää kuusi viikkoa. Alokasjaksoa seuraa koulutushaarajakso, jonka aikana varusmiehet oppivat oman koulutushaaransa mukaiset perustiedot- ja taidot. Puolustusvoimilta löytyy yli viisisataa erilaista ja eritasoista tehtävää palvelukseen tuleville. Monella on siis hyvä mahdollisuus löytää mielekäs ja kykyjään vastaava palvelustehtävä. Motivoitunut varusmies voi kerryttää palveluksessa siviilissä hyödynnettävän ammatillisen osaamisen lisäksi muun muassa sosiaalisia taitoja, esiintymiskokemusta ja ryhmätyökykyä – elinikäisiä kaveruussuhteita unohtamatta.


Varusmies, hyödynnä erityistaitojasi palveluksessa!
Alokasjakson aikana voit hakea omaa osaamistasi ja siviilikoulutustasi vastaaviin erityistehtäviin. Palveluksen aikana haettavissa erityistehtävissä pääset hyödyntämään osaamistasi ja hankkimaan työkokemusta sekä kontakteja tulevaisuutta varten. Parhaillaan käynnissä olevassa miehistöhaussa täytetään paikkoja mm. tiedustelu-, tietotekniikka-, tutkimus-, viestintä- ja media- sekä kirkollisella alalla. Hakuaika 1/24 miehistölle päättyy 28.1.2024.


Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy viikon kuluttua
Jo yli 12 000 naista Suomessa on suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Palvelus kerryttää arvokkaita taitoja ja kokemuksia, sekä mahdollistaa hakeutumisen sotilasuralle ja kriisinhallintatehtäviin. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voit hakea, jos olet Suomen kansalainen, 18–29 vuoden ikäinen ja terveydentilasi sopii sotilaskoulutukseen. Palveluksen voi suorittaa Puolustusvoimien kaikissa joukoissa ja tehtävissä. 


Kiinnostaako palvelus? Käy lääkärintarkastuksessa ja lähetä hakemuksesi 15.1. mennessä.

 

Lue lisää käytännön asioista varusmiespalveluksessa: https://intti.fi/web/intti/palveluksessa

´