Osiot
Valikko
Maavoimat

Uudistettu koulutus käynnistyi Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaati 14.1.2020 15.50
Uutinen

Jääkäriprikaati on mukana laajassa kokeilussa, jossa kehitetään asevelvollisten koulutuksen rakennetta, sisältöjä ja menetelmiä. Kokeilu on osa Koulutus 2020 -ohjelmaa, joka on Puolustusvoimien koulutusalan tämän vuosikymmenen merkittävin uudistushanke. Koulutusta kehittämällä pyritään hyödyntämään yhä paremmin varusmiesten osaamista ja monipuolisia oppimisvalmiuksia.

Jääkäriprikaatissa aloitti varusmiespalveluksensa 1111 nuorta 6. tammikuuta 2020. Sodankylään tuli palvelukseen 731 ja Rovaniemelle 380 alokasta. Naisia palveluksen aloittavista oli 17.

Uusi vuosi tuo mukanaan tuoreiden varusmiesten lisäksi myös uudenlaista koulutusta, kun Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelman kokeilut laajenevat kaikkiin Maavoimien joukko-osastoihin.

- Koulutuksessa hyödynnetään aiempaa paremmin teknologiaa, kuten simulaattoreita ja verkko-oppimismenetelmiä. Niiden avulla opiskeltaviin asioihin pystytään tutustumaan etukäteen ennen maastoharjoitusta. Näin saadaan enemmän aikaa harjoitteluun maastossa, kertoo Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Petri Sipilä.

Kuvakaappauksia virtuaaliympäristöstä: tankkeja, sotilata ja ajoneuvoja tähtäimen läpi katsottuna.

Palvelus muodostuu koulutusjaksoista

Jokainen alokas aloittaa palveluksensa kuuden viikon pituisella alokasjaksolla sekä tätä seuraavalla 6 viikon koulutushaarajaksolla. 12 palvelusviikon jälkeen koulutus eriytyy johtajakoulutukseen tai miehistön erikoiskoulutukseen. Palvelusajan pituus myös määrätään tässä yhteydessä.

Erikoiskoulutusjaksolla miehistö koulutetaan henkilökohtaisen sodan ajan tehtäväänsä 6 viikon aikana. Palveluksen loppupuolella sekä johtajat että miehistö harjoittelevat yhdessä sodan ajan kokoonpanossaan joukkokoulutusjaksolla, joka kestää 6 viikkoa.

- Varusmieskoulutuksen jaksot muodostuvat jatkossa kursseista, joille on määritelty yhteiset tavoitteet ja sisällöt. Kursseilla koulutettavat asiat muodostavat kokonaisuuksia, joita käsitellään kurssiviikon aikana erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen, kertoo Sipilä.

Tekstiä: Varusmiespalvelus rakentuu kursseista. Alokasjakso 6 vko, Siviilistä sotilaaksi: Orientaatiokurssi, Suojaaminen-kurssi, Suojautuminen-kurssi, Selviytyminen-kurssi ja Alokasjakson päätösviikko. Koulutushaarajakso 6 vko, Koulutushaarataidot haltuun: Maavoimien sotilas 1, Kaikille jalkaväen sotilaille jalkaväen peruskurssi, Koulutushaaran eriytyvä koulutus ja (Johtajanvalintojen julkaiseminen) Koulutushaarakurssit 2 ja 3. Erikoiskoulutusjakso AUK 1 alkaa 6vko, Yhdessä tekemällä: Maavoimien sotilas 2 ja Koulutushaarakurssit 4-8. Joukkokoulutusjakso AUK 2 ja RUK alkaa 6 vko, Suorituskykyinen joukko: Ampuma- ja taisteluharjoituksia, Loppusota ja Reservin polku -kurssi. Toimintakyky- ja ampumakoulutus jatkuu koko palveluksen ajan.

Nykyaikaiset koulutus- ja oppimismenetelmät

Varusmiehet käyttävät Puolustusvoimien Moodle-oppimisympäristöä oppimisen tukena. PV Moodlen kautta varusmiehet saavat käyttöönsä koulutusmateriaalia omatoimiseen opiskeluun, asioiden kertaamiseen ja osaamisensa testaamiseen.

- Kurssiviikkoihin ja harjoitteisiin orientoidutaan joko itsenäisesti tai ryhmissä. Tämä voi olla lyhyiden opetusvideoiden katsomista, aiheeseen perehtymistä sotilaan käsikirjan avulla tai johdettua ryhmäkeskustelua aamuisin järjestettävissä tietoiskuissa. Asioihin ennalta perehtyminen tehostaa koulutusta. Kouluttajan johdolla päästään asioihin aiempaa syvemmälle ja niitä ehditään harjoittelemaan sekä toistaa entistä enemmän, toteaa Sipilä.

- Vuoden 2020 alusta jokaisessa varusmiestuvassa on käytössä tablettitietokoneet, joilla varusmiehet voivat opiskella verkko-oppimisympäristöissä. Simulaattoriavusteiset harjoitukset ja oppimisympäristöt mahdollistavat yksittäisen taistelijan ja sotilasjoukon monipuolisen koulutuksen erilaisiin taitoihin ja tilanteisiin, Sipilä lisää.

Toimintakykykoulutus

Sotilaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen aloitetaan alokasjakson ensimmäisellä viikolla, ja se jatkuu koko palveluksen ajan. Koulutus jakautuu taistelijan mieli ja taistelijan keho -ohjelmiin.

- Koulutuksen tavoitteena on, että asevelvollinen ylläpitää ja kehittää omaa toimintakykyään palveluksen jälkeen koko reservissä olon ajan, kertoo Sipilä.

Taistelijan mieli -koulutus auttaa varusmiestä oman motivaationsa ymmärtämisessä ja vahvistamisessa, itseluottamuksen kehittämisessä sekä opettaa työkaluja stressaavista tilanteista selviämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi. Taistelijan keho -ohjelmassa kehitetään varusmiesten fyysistä kuntoa nousujohteisesti sekä koulutetaan varusmiehille keinoja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi (esim. lepo, ravinto, palautuminen, peruskunto, kestävyysvoima).

Sotilaat muodossa varuskunnan pihalla