Hyppää sisältöön

Vaihtelevat olosuhteen haastavat ammuntoja Lohtajalla

Karjalan prikaatiMaavoimat
Julkaisuajankohta 14.11.2020 11.07
Tiedote
varusmies polvillaan ohjuksen vieressä
Ilmatorjuntaohjus ITO05 MANPAD

Karjalan prikaatin ilmatorjuntajoukot toteuttivat kuluvalla viikolla ilmatorjuntaohjus 05 -järjestelmän ammunnat Lohtajan ilmapuolustusharjoituksessa. Päivän aikana ammuttiin onnistuneesti kaksi ohjusta. Ammunnoissa saatiin arvokkaita kokemuksia ohjusjärjestelmän operatiivisesta käytettävyydestä. Ampujina toimineille varusmiehille ammunta oli varusmieskoulutuksen loppuhuipennus.

Marraskuussa pidettävä ilmapuolustusharjoitus on tyypillisesti sääolosuhteiltaan haastava ennen kaikkea näkyvyyden ja keliolosuhteiden nopeasti muuttuessa. Tälläkin kertaa matala pilvikorkeus ja merisumu loivat erityisiä haasteita ammunnalle. Vaikeat sääolosuhteet edellyttää ampujilta erityistä osaamista ja kykyä käyttää asejärjestelmän optiikan ja lämpökameran ominaisuuksia. Ampujina toimineet varusmiehet onnistuivat löytämään maalilennokit sumeasta taustasta useiden kilometrien etäisyydeltä ennen laukauksia. Varusmiehet onnistuivat tehtävissään erinomaisesti. Onnistunut ammunta oli osoitus ampuvan joukon vahvasta osaamisesta.

Ampumasuorituksen eri vaiheita ja ampujan toimenpiteitä harjoitellaan varuskunnassa ohjusjärjestelmän simulaattorilla. Tänä päivänä simulaattorikoulutus mahdollistaa mittavan määrän harjoitustilanteita ja harjaantumisen erittäin vaikeisiin maalitilanteisiin. Simulaattoriammunnan jälkeen suoritusta voidaan analysoida ja kouluttaja antamaan toiminnasta välittömän palautteen. Simulaattorikoulutuksen tulosten perusteella valitaan parhaiten menestyneet varusmiehet ohjuksen ampujiksi Lohtajalla.

Ilmatorjuntaohjus 05 -järjestelmä on erittäin liikkuva ja itsenäiseen toimintaan kykenevä asejärjestelmä. Järjestelmä koostuu kahdesta osasta; ajoneuvoalustalle sijoitettu ohjuslavetti (CMAD) on pääjärjestelmä, jonka parina on ampumajalusta (MANPAD). Molemmat järjestelmät ovat pimeätoimintakykyisiä ja niissä käytetään samaa ohjustyyppiä. Ilmamaalit kyetään tuhoamaan 8 kilometrin etäisyydelle ja korkeusulottuvuus on 5 km. Ohjus saavuttaa lähes kaksinkertaisen äänennopeuden, ja lennon aikana ohjus ohjataan ampujan toimesta maaliinsa. Jokaisessa ohjuslavetissa on tutka, joka havaitsee maalit 20 km etäisyydeltä. Järjestelmällä voidaan havaita myös pienet lennokkimaalit. Ilmatorjuntaohjusjärjestelmää käytetään maavoimien ja pääkaupunkiseudun kohteiden ja joukkojen suojana.

Ohjuslavetti pysäköitynä rannalle

Ajoneuvoalustalle sijoitettu ohjuslavetti (CMAD)

´