Hyppää sisältöön

Valmiina tammikuun 2022 saapumiserän vastaanottoon

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 31.12.2021 13.53
Tiedote
Kuvassa alokas hakemassa varusteitaan varusvarastolla palvelevalta varusmieheltä. Molemmilla on käytössä kasvomaskit.

Puolustusvoimat tiedotti viikolla 52 koronarajoitusten purkamisen keskeytyksestä ja varusmieskoulutuksen jatkumisesta sopeutetusti myös saapumiserän 1/2022 osalta. Toimenpiteet vaikuttavat niin varusmieskoulutuksen toteuttamiseen sekä lomajärjestelyihin, kuin yleisesti toimintaan Säkylän-Niinisalon varuskunnassa.

Porin prikaati on sopeuttanut varusmieskoulutuksen järjestelyjä ja koronavarautumisen toimenpiteitä suhteessa alueellisen sekä paikallisen tason koronaohjeistuksiin jo elokuusta 2020 lähtien. Myös maanantaina 3. tammikuuta palveluksensa aloittavien noin 2 150 uuden alokkaan osalta palvelus alkaa osastoinnilla sekä ainakin kahden viikon mittaisella kiinniolojaksolla. Kokonaisuudessaan saapumiserän 1/22 koronaohjeistus löytyy Porin prikaatin alokasinfon sivuilta.

Jatkossakin prikaatin varusmiehet ja varusmiesten kanssa työskentelevä henkilöstö toimivat eri osastoissa. Varusmiesten vapaisiin liittyviä rajoituksia jatketaan, mutta urheiluvapaita ja urheilukomennuksia voidaan myöntää jatkossakin joukkoyksikön komentajan luvalla erityisen painavista syistä. Lisäksi palvelusturvallisuutta parannetaan takaamalla palveluksessa oleville varusmiehille nopea pääsy koronatestaukseen sekä tarjoamalla vapaaehtoinen koronarokote.

Ampumaradat ovat yhä reserviläisten ja muiden viranomaisten käytettävissä laadittujen sopimusten ja vuoroluetteloiden mukaisesti. Prikaatin johtaman kertausharjoituksen tai Puolustusvoimien vapaaehtoisen harjoituksen johtaja sekä Porin prikaatille käsketyn vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukitehtävän johtaja harkitsee alueellisesti ja tapauskohtaisesti mahdollisuudet harjoituksen turvalliseksi läpiviemiseksi huomioiden koronaepidemian edellyttämät rajoitteet ja ohjeet. Prikaatin ampumaratojen sekä muiden tilojen ja harjoitusalueiden käyttö sovitetaan siten, ettei mahdollisia reserviläisten ja varusmiesosastojen kohtaamisia tapahdu. 

Porin prikaatissa on yhä käytössä seuraavat rajoitukset: 

 • Kättelykielto.
 • Niinisalon urheilutalon sekä Huovinrinteen kuntotalon ja uimahallin käyttökielto varuskunnan ulkopuoliselta henkilöstöltä. 
 • Ulkopuolinen liikenne varuskunta-alueelle on kielletty (esimerkiksi varusmiesten läheiset ja vierailut sotilaskoteihin).
  • Vain erikseen sovitut vierailut varuskuntaan, kuten mediavierailut, sallitaan tapauskohtaisesti. 
  • Voimassa on suositus, että prikaatissa ei järjestetä sisätiloissa yli 20 hengen eikä ulkotiloissa yli 50 hengen tilaisuuksia/kokouksia. Suositus ei koske varusmiesten koulutusta ja käskettyjä palvelustehtäviä.

Lisäksi Porin prikaatissa noudatetaan ensisijaisina varotoimenpiteinä: 

 • 1,5–2 metrin turvaetäisyyttä henkilöiden välillä. 
 • Huolellista käsien pesua sekä riittävää käsidesin käyttöä. 
 • Oikeaa yskimis- ja aivastushygieniaa. 
 • Koulutettavien varusmiesten ja heidän kouluttajiensa osastointia. 
 • Porin prikaatin ohjeistusta kasvomaskien käytöstä. 
 • Henkilöstön osalta etätyön suosimista sekä toimistossa tapahtuvan työskentelyn vuorottelua ja työpisteen henkilöstön hajauttamista eri tiloihin.

Järjestelyt ovat toistaiseksi voimassa olevia varotoimia, joilla pyritään entisestään välttämään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä varuskunnassa. Yleistietoa koronaviruksen vaikutuksesta Puolustusvoimiin ja varusmiespalvelukseen löytyy Puolustusvoimien koronasivustolta.
 

´