Hyppää sisältöön

Valmiudellista viranomaisyhteistyötä

Kaakkois-Suomen rajavartiostoKaartin jääkärirykmenttiKarjalan prikaatiMaasotakouluPanssariprikaatiPorin prikaatiRajavartiolaitosRannikkoprikaati
Julkaisuajankohta 6.9.2021 17.33
Tiedote

Puolustusvoimien, Poliisin ja Rajavartiolaitoksen vaativien tilanteiden viranomaisharjoitus Kotkassa ja Haminassa toi oppia kaikille osallistujille omasta ja muiden toiminnasta, niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Puolustusvoimien johtama harjoituskokonaisuus oli laajuudessaan vaativa ja eri viranomaisten joukkoja haastava. Harjoituksessa toteutettiin esimerkiksi laajoja poliisin johtamia yhteisoperaatioita, eri viranomaisten suorituskykyjä käyttäen. - Yleensä harjoituksissa viestin kulkemisessa on haasteita, mutta nyt viesti ja tilannekuva sekä sen muutokset toimivat, kertoo Poliisin aluevastuuperiaatteen mukaisesti yleisjohtajana toiminut komisario Riku Jäderholm Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Kotkan vanhalla poliisitalolla.

- Kohteet olivat harjoituskäyttöön erinomaiset ja suunnittelutyötä oli tehty paljon. Myös Rajavartiolaitoksen helikopterit ja veneet toivat harjoitukseen todentuntua, mitä pelkällä karttaharjoituksella ei olisi saatu, kertoo komisario Jäderholm. 

- Yleisesti ottaen harjoitus meni hyvin ja mielestäni tavoitteisiin päästiin. Oppia sai kukin viranomainen omalla tahollaan ja yhteistyö toimi saumattomasti. Suurimpana haasteena oli harjoituksen aluksi käsittää eri viranomaisten koko ja suorituskyky. 

#paikallisturvallisuus Puolustusvoimat, Poliisi ja Rajavartiolaitos 

Harjoituskohteita ja -tilanteita viikonlopun aikana oli lähes kymmenen. Aloituspäivän toimintaan päästiin kiinni nopeasti, hyvässä valmiudessa. Kotkan ja Haminan alueille oli suunniteltu vaativia tehtäviä asutuskeskuksiin sekä satama-alueille. Joukot liikkuivat sujuvasti harjoituskohteille ja tehokkailla toimilla häiriötekijät ja -toiminnot eliminoitiin yhdessä.

Kotkan vanhalle poliisilaitokselle oli kuvattu harjoitustilanne, jossa kyseisessä kiinteistössä epäiltiin valmisteltavan mahdollista terroristista tekoa. Rakennuksen sisällä epäiltiin olevan terroristiseen tekoon liittyviä henkilöitä ja heidän hallussaan tekoon liittyvää materiaalia sekä mahdollisesti vaarallisia aineita. Keskellä asutusta sijaitsevassa rakennuksessa oli useita etsintä- ja kiinniottotehtäviä, vaarallisten aineiden tunnistamista sekä niiden eliminoimista ja taktisen ensihoidon tehtäviä.

Harjoituksen tehtävässä SEO (suojelun erikoisosasto) tuotti tilanneorganisaatiolle ja operaation johdolle nopeaa suojelutiedustelutietoa kohteessa arvioidun CBRN uhan tunnistamiseksi. Suojelutiedusteluosat paikallistivat ja tunnistivat alustavan tunnistuksen keinoin hermokaasun valmistamiseen käytettäviä lähtöaineita. Lisäksi SEO varautui kohteella toimineen tilanneorganisaation osien puhdistamiseen ja CBRN lääkintään tilanteessa, jossa toimivat joukot olisivat saastuneet tai altistuneet CBRN uhan aiheuttaneille kemikaaleille.

REO
Maavoimien raivaamisen erikoisosasto REO on valtakunnallinen korkean valmiuden, raivaamiseen erikoistunut, joukko joka kykenee räjähteiden tiedusteluun ja deaktivointiin vaativissa tilanteissa. Karjalan prikaatissa sijaitseva joukko koostuu raivaamiseen erikoiskoulutetuista ammattisotilaista ja reserviläisistä. 
SEO 
Suojelun erikoisosasto (SEO) on Maavoimien suojelutiedustelun korkean valmiuden kärkijoukko, jota voidaan käyttää kaikissa puolustusvoimien neljässä päätehtävässä. Tuotteena on nopeaa suojelutiedustelutietoa (alustava tunnistus CBRN aineesta) sekä kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa pätevää näytteenottoa ja tunnistusta. Suojelun erikoisosasto tuottaa CBRN tukea Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten käyttöön tilanteessa kuin tilanteessa.
Puolustusvoimien valmiusosasto on sotilashenkilökunnasta koostuva joukko, jota käytetään vaativiin virka-aputehtäviin muille viranomaisille ja normaaliolojen häiriötilanteisiin sotilasalueella. Osaston sotilaita voidaan käyttää tarvittaessa myös Puolustusvoimien turvaamistehtävissä ja sotilaskohteen vartioinnin tehostamiseen. Paikallispuolustusharjoituksissa osastoja voidaan yhdistää paremman harjoitusvasteen saavuttamiseksi. Valmiusosasto harjoittelee vuosittain yhteistoimintaa muiden viranomaisten, kuten Rajavartiolaitoksen, pelastuslaitosten ja poliisin kanssa.

- Ymmärrettävästi esimerkiksi eri viranomaisten ammattisanasto on erilainen, mutta toimintatavat operatiivisella tasolla ovat pienessä maassa muovautuneet saman suuntaiseksi. Jos jotakin ammattisanastoa ei heti ymmärtänyt, sai toisen hallinnon yleisjohtajalta heti tarkemmat tiedot, kertoo komisario Jäderholm.

Merellinen harjoituskohde oli Kotkan edustalla, Kirkonmaalla. Helikopterein ja venein suoritettu tehtävä sai hyvän lopputuloksen; etsityt löytyivät, yön pimeydestä huolimatta.

- Johtaminen toimi mielestäni hyvin, niin tilannejohdossa kuin yleisjohdossakin. Tottahan toki isossa harjoituksessa on kehittämisen kohteita, mutta toivotaan että pääsemme niitä hiomaan jatkossa, sanoo lopuksi poliisin yleisjohtaja, Riku Jäderholm.

´