Hyppää sisältöön

Valmiuden ja suorituskyvyn ylläpitäminen poikkeuksellisissa oloissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 16.5.2020 10.57
Uutinen

Kiitos kaikille harjoituksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuneille sekä erityisesti kiitos kaikille harjoitusjoukoille ja niitä harjoituksessa tukeneille tahoille onnistuneesta ilmapuolustusharjoituksesta!

Suomen hallitus totesi 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa COVID19 tilanteen johdosta. Seuraavana päivänä annettiin eduskunnalle valmiuslain käyttöönottoasetus. Tuosta alkaen on tänä keväänä valtakunnassamme ollut käytössä erilaisia ja eriasteisia rajoitustoimia. Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi myös puolustusvoimien toiminnan ja henkilöstön käytön järjestelyihin. Viruksen leviämisen rajoittamistoimista on siirrytty tilanteen hallintavaiheeseen. Paluuta ns. normaalielämään saataneen odottaa vielä pitkään.

Puolustusvoimien toimet COVID19 etenemisen hidastamiseksi, vaikutusten hallitsemiseksi varuskunnissa sekä asevelvollisista ja henkilökunnasta huolenpidon varmistamiseksi ovat toistaiseksi osoittautuneet onnistuneiksi ja oikein kohdennetuiksi. COVID19 tilanne ei ole heikentänyt Puolustusvoimien suorituskykyä tai keskeisten toimintojen suorittamista. Epidemia ei ole vaikuttanut laskevasti Puolustusvoimien valmiuteen.

 

Tehdyillä toimenpiteillä on ollut oma vaikutuksensa myös harjoitustoiminnan valmisteluun ja toteutukseen. Tämä todettiin jo ennakoivasti myös Ilmapuolustusharjoituksen 1/2020 suunnittelussa ja valmistelussa. Varusmiesjoukkojen poikkeuksellisista palvelus- ja lomajärjestelyistä johtuen päädyttiin toteuttamaan nyt jo päätöksessään oleva harjoitus rajoitetusti. Oleellista tässä on, että harjoitus toteutettiin kaikkien kolmen puolustushaaran yhteistoiminnalla. Tämä osoitti organisaatioltamme ja sen eri osatekijöiltä korkeaa valmiutta sekä kykyä muuttaa joustavasti jo tehtyä suunnitelmaa.

Ilmapuolustusharjoituksessa 1/2020 toimeenpantiin ampuvaihe, jossa kaikki puolustushaarat pääsivät ampumaan suunnitellusti tärkeitä kovapanosammuntojaan. Onnistuneilla ammunnoilla todennettiin ja kehitettiin keskeisten ilmapuolustusjoukkojemme valmiutta ja suorituskykyä. Toteutumatta jääneen taisteluvaiheen tavoitteita joukot paikkaavat joukko-osastojen omissa harjoituksissa. Ilmapuolustusharjoitus näyttäytyi jälleen kerran Lohtajan Vattajanniemellä, sen läheisyydessä olevalla merialueella sekä ilmatilassa. Valtakuntamme ilmapuolustus osoitti olevansa aina valmiina ja suorituskykyisenä. COVID19 tilanteen rajoitustoimet toteutuivat hyvin ja henkilöstön terveystilanne pysyi koko ajan hallinnassa. Näin ollen harjoitus vietiin läpi myös turvallisesti.

Ilmapuolustusharjoituksen 1/2020 esikuntapäällikkö
Evl Kai Naumanen

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat
´