Hyppää sisältöön

Valmiusyksikkö tärkeä osa paikallispuolustusta

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 5.3.2020 20.55
Tiedote

Kokonaismaanpuolustuksen kannalta on olennaista harjoitella myös sotilaallisten suorituskykyjen liittämistä muiden joukkojen ja viranomaisten tehtäväkenttään. Tästä syystä maavoimien valmiusyksiköt ovat olennainen osa paikallispuolustusta. Karjalan prikaatin valmiusyksikkö harjoitteli tällä viikolla paikallispuolustusharjoitus Etelä-Karjala20:ssa toimintaa sekä paikallisjoukkojen että muiden viranomaisten kanssa.

Harjoituksen tilanteet olivat parhaimmillaan monimutkaisia ja haastavia joka tasolla. Avaimet tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi ovat lähes aina henkilöstön kouluttamisessa erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin joissa vaaditaan aidosti organisaatioiden rajoja rikkovaa yhteistoimintaa.

Panssarivaunu autotiellä

Yhteistyön laatu on parantunut vuosi vuodelta, kun siitä on tullut luontainen osa valmiusyksikön vuosittaista toiminta ja pahimmat kitkatekijät on saatu viilattua pois. Tällä hetkellä Karjalan prikaatin valmiusyksikkö on monelle Kaakkois-Suomen toimijalle tutumpi joukko, jonka tarpeisiin osataan varautua aiempia vuosia paremmin. Valmiusyksikkö on koulutettu ja varustettu useita erilaisia tilanteita varten ja se kykenee toimimaan pitkiä aikoja itsenäisesti, mutta sen toiminta on luontaisesti keskittynyt sotilaallisten suorituskykyjen käyttöön.

Sotilaat metsässä simulaattoriliiveissä

Hyvin organisoidulla viranomaistuella valmiusyksikkö pystyy toteuttamaan sille annetut tehtävät tehokkaammin ja takaamaan toimintakykynsä ylläpidon myös pidemmällä aikavälillä. Vastavuoroisesti valmiusyksikkö on valmis antamaan tukensa myös muille viranomaisille tilanteen niin vaatiessa. Suomea puolustetaan yhdessä rintamassa virkapuvun väristä riippumatta.

Sotilas näyttää käsimerkkiä kun panssarivaunu ja kuorma-auto saapuvat paikalle

Karjalan prikaatin valmiusyksikkö aloitti harjoituksen toteuttamalla nopean siirtymisen käsketylle toiminta-alueelle ja suojaamalla oman toimintansa jonka jälkeen se toteutti kaksipuoleisen taisteluharjoitusvaiheen paikallisjoukkojen kanssa.

Sotilas tähtää ilmatorjuntakonekiväärillä panssarivaunun katolta

- Koulutuksen näkökulmasta tällaisen harjoitusvaiheen parasta antia oli toimiminen suurimmalle osalle taistelijoista tuntemattomalla alueella ja keskellä siviili-infrastruktuuria sekä paukkupatruunalaukausten vaihto Etelä-Karjalan maakuntakomppanian kanssa, kertoo valmiusyksikön pääkouluttaja. 

Sotilas naureskelee sinipukuisen sotilaan kanssa

Tämä kokonaisuus voitiin todeta onnistuneeksi ja taisteluvaiheen havaintojen perusteella molemmat osapuolet saivat runsaasti oppia ja uudenlaista näkökulmaa oman taistelunsa toteuttamiseen, kun pääsivät koestamaan taitojaan ja suunnitelmiaan tavallisesta harjoitusvastustajasta poikkeavan joukon kanssa.

Panssarivaunut etenevät lumisessa metsässä

- Huomiota ja kiitosta ansaitsevat myös onnistuneet logistiikan ja huollon järjestelyt koska valmiutta ei saada ilman kykyä henkilöstön, materiaalin ja ajoneuvojen nopeaan siirtämiseen haluttuun paikkaan, muistuttaa pääkouluttaja.

´