Hyppää sisältöön

Valtakunnallisen 230. maanpuolustuskurssin internaattijakso käynnissä Panssariprikaatissa

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 9.10.2019 12.20
Tiedote

Valtakunnallisen 230. maanpuolustuskurssin internaattijakso on alkanut Panssariprikaatissa. Internaattivaiheen yhtenä päämääränä on perehtyä maavoimien toimintaan ja suorituskykyihin sekä antaa kurssilaisille kuva varuskunnan arjesta. Vierailun aikana kurssi tutustuu varuskunnassa kalustoon, palkattuun henkilöstöön ja varusmiesten koulutukseen.

Maanpuolustuskurssit toimeenpanee 230. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 23.9.–16.10.2019 Helsingissä.
Kurssin päämääränä on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-,
turvallisuus-, puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden ja eri alojen järjestelyistä ja valmiudesta eri valmiustiloissa.
Lisäksi kurssilla pyritään edistämään kokonaisturvallisuuden eri aloilla johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi järjestetään neljä kertaa vuodessa ja se kestää kolme ja puoli viikkoa. Tähän mennessä kurssin (229 kurssia)
on käynyt yhteensä noin 9 300 henkilöä. Kursseilla kuullaan asiantuntijoiden alustuksia kokonaisturvallisuuden eri aloilta.
Alustusten pohjalta käytävät keskustelut muodostavat merkittävän osan opetusta. Kurssin aikana toimeenpantava soveltava harjoitus
ja siihen liittyvät ryhmätyöt ovat tärkeitä opetuksen käytäntöön soveltamisen kannalta.

Nyt käynnissä oleva kurssi työskentelee internaattijaksollaan Panssariprikaatissa Parolannummella Hattulassa
8.–10.10.2019. Jakson keskeisenä tavoitteena on kurssin aikana toimeenpantavan soveltavan harjoituksen läpivienti.
Internaattivaiheen tarkoitus on lisäksi perehtyä maavoimien toimintaan ja suorituskykyihin sekä antaa kurssilaisille kuva varuskunnan arjesta.
Vierailun aikana kurssi tutustuu varuskunnassa kalustoon, palkattuun henkilöstöön ja varusmiesten koulutukseen.
230. Maanpuolustuskurssilla on yhteensä 48 osanottajaa, joista 19 on naisia.

Maanpuolustuskurssien johtajana toimii eversti Sami Nurmi ja apulaisjohtajana everstiluutnantti Tommi Sikanen.

Joukko-osasto Muut tapahtumat Parolannummi, Hattula
´