Hyppää sisältöön

Valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa kehitetään Maa-, Meri- ja Ilmavoimien yhteistoimintakykyä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 5.5.2020 9.24
Tiedote

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 1/2020 toteutetaan ampumaharjoituksena 11.–17.5.2020 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella.

Harjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa ja parantaa varusmiesten ja henkilökunnan osaamista sekä kykyä toimia monipuolisissa ja haastavissa poikkeusolojen ilmapuolustustehtävissä.

Harjoituksessa toteutetaan Karjalan prikaatin ja Meri- ja Ilmavoimien kovapanosammunnat. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 300 henkilöä. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen. 

Taisteluvaihetta ei tässä harjoituksessa toteuteta koronatilanteen vuoksi. Asevelvollisten ja henkilöstön terveys on tällä hetkellä keskeisin toimintaa ohjaava tekijä Puolustusvoimissa.

Ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen toivottaa harjoitusjoukot tervetulleiksi perinteiseen kolmen puolustushaaran yhteiseen Ilmapuolustusharjoitukseen Lohtajan Vattajanniemelle. 
- Ilmapuolustuksen suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta katsottuna, on valtakunnallisella ilmapuolustusharjoituksella keskeinen rooli. Koronatilanteesta huolimatta toteutamme Ilmavoimien hävittäjien ilmasta ilmaan, Maavoimien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien sekä Merivoimien taistelualusten laivatykistön ammunnat. Kovapanosammunnoilla viimeistellään eri asejärjestelmien simulaattoreilla hankittu osaaminen. Tämä nostaa jälleen suorituskykymme uudelle tasolle.


Harjoituksen lentotoiminta: Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa sekä muuta lentotoimintaa eri konetyypeillä koko harjoituksen ajan. Lentotoiminnassa käytetään silppua ja soihtuja, mitkä saattavat ilmetä ylimääräisinä kaikuina esimerkiksi säätutkassa ja valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.


Harjoitusta voi seurata verkossa:
#iph120
facebook.com/maavoimat
twitter.com/maavoimat @maavoimat
instagram.com/maavoimat.fi
 

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat
´