Hyppää sisältöön

Valtakunnallista koulutusta

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 21.6.2022 10.04
Tiedote
Henkilöitä suoja-asuissa, jotkaharjoittelevat vaarallisten aineiden puhdistamista.

Suojelun osaamiskeskus (SOK) järjesti valtakunnallisen CBRN täydennyskoulutuksen 6.−10.6.2022.

Pioneeritoiminnan haarana toimii suojelutoiminta, johon kuuluu CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) eli ydin-, biologisten- ja kemiallisten aseiden ja aineiden käsittely sekä hallitseminen. CBRN saasteiden sykli on katkaistava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä jo yksi henkilö voi vaarantaa kymmenet. Tämän takia myös esimerkiksi ensihoitajia koulutetaan puhdistustoimista. 

Puhdistamisen tavoitteena on palauttaa henkilön toimintakyky tai kaluston käytettävyys.

Kesäkuussa Suojelun osaamiskeskus koulutti valtakunnallisessa CBRN täydennyskoulutuksessa palomiehiä, ensihoitajia, kantahenkilökuntaa sekä pelastuslaitokseen kuuluvia ympäri Suomea. Täydennyskoulutuksen aiheena oli puhdistustoiminta ja sen eri vaiheet. Kurssi kesti kokonaisen viikon ja sen aikana koulutettavat oppivat uusia toimintatapoja, saivat erilaista näkökulmaa sekä pääsivät verkostoitumaan.

Puhdistuskoulutuksessa koulutettiin, miten vaarallisten aineiden kontaminaatiosykli tulee katkaista. Niin potilaat kuin pelastajatkin suihkutettiin käsiruiskuilla, jotta vaarallinen aine ei enää saastuttaisi muita. Puhdistuksen voi jakaa välittömään-, täydentävään- ja perusteelliseen puhdistamiseen.

Osallistujien ajatuksia

Harjoituksessa yhtenä kouluttajana toimi reservin ylikersantti Heikki Kaisto. Hän on aikoinaan palvellut suojeluaselajissa ja nykyisin kouluttaa Pioneeriaselajiliiton polkukoulutusohjelman suojelua sekä toimii Pohjan pioneerikillan hallituksessa. Kaistolla on pitkä koulutustausta sekä erikoisosaamista siviilin puolelta. Tässä harjoituksessa hän oli vastuussa toiminnasta puhdistuspisteillä. Kaisto on kouluttanut muun muassa puhdistusta ja suojelutiedustelua, pääsääntöisesti reserviläisille ja varusmiehille.

Kouluttajan näkökulmasta koulutus on todella hyvin järjestetty. Resursseja paljon ja ne mahdollistivat realistisen tilannekuvan luomisen, toteaa Kaisto.

Koulutukseen osallistui myös Ali Suominen Helsingin Pelastuskoulusta. Hän toimii siellä harjoitusmestarina eli opettajana käytännön työssä. Syksyllä hän kouluttaa vaarallisten aineiden kurssilla sekä toimii pelastajakurssin kurssinjohtajana. Hän kertoo oppineensa paljon uutta monipotilastilanteista sekä sai taitoja myös siviiliä ajatellen. Koulutuksesta hän toivoi saavansa vinkkejä omiin koulutuksiinsa, uusia näkökulmia asioihin ja verkostoitumaan sekä osaamista toimimaan laajasti tosi tilanteissa.

Kouluksessa oli riittävästi kouluttajia ja palaute käytiin läpi jokaisen harjoituksen jälkeen. Puitteet ja kalusto olivat viimeisen päälle. Nimenomaan pääsi tositoimiin ja tekemään paljon, kertoi Suominen.

Jatkuvaa toimintaa

Suojelun osaamiskeskus järjestää koulutuksia säännöllisesti valmiuden ylläpitämiseksi, sillä suojelutaidot ovat kriittisiä. SOK:n lisäksi Suomessa toimii suojelun erikoisosasto (SEO) ja lisäksi Suomi on kansainvälisessä toiminnassa mukana. CBRN aseiden ja aineiden käsittely sekä hallinta ei ole vain yhden organisaation käsissä, vaan toiminta on valtakunnallista, kansainvälistä sekä monimuotoista.

Valmiuskoulutukset ovat laajalle kirjolle toimijoita, joiden avulla turvaamme omaa toimintaamme. Täydentävien koulutuksien lisäksi valmiutta ylläpidetään CBRN virka-apujoukoilla, näin ennaltaehkäistään äkillisiä muutoksia. Kaiken tämän toiminnan tavoitteena on tunnistaa uhat ja kehittyä toiminnassa, niin että toiminta olisi vakaata.

Haluatko tietää enemmän Suojelun osaamiskeskuksesta ja puhdistustoiminnasta? Lue lisää ja tutustu SOK:n toimintaan!

´